Bankowość hurtowa

Category: Karty Kredytowej
17 lutego 2021

Co to jest bankowość hurtowa?

Bankowość hurtowa to usługi bankowe sprzedawane dużym klientom, takim jak inne banki, inne instytucje finansowe, agencje rządowe, duże korporacje i deweloperzy. Jest to przeciwieństwo bankowości detalicznej, która koncentruje się na klientach indywidualnych i małych firmach. Usługi bankowości hurtowej obejmują między innymi przewalutowanie, finansowanie kapitału obrotowego, duże transakcje handlowe, fuzje i przejęcia, doradztwo i gwarantowanie emisji.

Kluczowe wnioski
 • Bankowość hurtowa oznacza usługi bankowe sprzedawane dużym klientom, takim jak korporacje, inne banki i agencje rządowe.
 • Typowe oferowane usługi to fuzje i przejęcia, doradztwo, przewalutowanie i ubezpieczenie.Bankowość hurtowa jest przeciwieństwem bankowości detalicznej, która obsługuje osoby fizyczne i małe firmy.Większość standardowych banków oprócz tradycyjnych usług bankowości detalicznej oferuje usługi bankowości hurtowej.Bankowość hurtowa odnosi się również do zaciągania i udzielania pożyczek między bankami instytucjonalnymi.Bankowość hurtowaZrozumieć bankowość hurtową

  W istocie bankowość hurtowa to finansowa praktyka udzielania i zaciągania pożyczek między dwiema dużymi instytucjami. Tego typu usługi świadczą banki inwestycyjne, które często oferują również bankowość detaliczną. Oznacza to, że osoba poszukująca bankowości hurtowej nie musiałaby udawać się do specjalnej instytucji, a zamiast tego mogłaby zaangażować ten sam bank, w którym prowadzi swoją osobistą bankowość detaliczną.

  Usługi uważane za „hurtowe są zarezerwowane tylko dla agencji rządowych, funduszy emerytalnych, korporacji o silnych finansach i innych klientów instytucjonalnych o podobnym charakterze. Przeznaczony jest dla podmiotów, które wymagają większej obsługi niż osoba fizyczna lub mała firma i która potrzebuje jej na dużą skalę. Ze względu na dużą skalę ceny oferowane za te usługi są zazwyczaj niższe niż ceny oferowane osobom fizycznym.

  Bankowość hurtowa odnosi się również do zaciągania i udzielania pożyczek między bankami instytucjonalnymi. Ten rodzaj pożyczek występuje na rynku międzybankowym i często wiąże się z niezwykle dużymi sumami pieniędzy.

  Przykład bankowości hurtowej

  Najłatwiejszym sposobem konceptualizacji bankowości hurtowej jest myślenie o niej jako o supermarkecie dyskontowym, takim jak Costco, który oferuje tak duże kwoty, że może oferować specjalne ceny lub obniżone opłaty w przeliczeniu na dolara. Dużym organizacjom lub instytucjom o dużej ilości aktywów lub transakcjach biznesowych korzystne staje się angażowanie się w hurtowe usługi bankowe, a nie detaliczne.

  Na przykład w wielu sytuacjach firma z wieloma lokalizacjami potrzebuje rozwiązania bankowości hurtowej do zarządzania gotówką. Firmy technologiczne posiadające biura satelitarne są głównym kandydatem do tych usług. Powiedzmy, że firma SaaS (oprogramowanie jako usługa) ma 10 biur sprzedaży rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych, a każdy z 50 członków zespołu sprzedaży ma dostęp do firmowej karty kredytowej. Właściciele firmy SaaS wymagają również, aby każde biuro sprzedaży utrzymywało 1 milion dolarów w rezerwach gotówkowych, co daje łącznie 10 milionów dolarów w całej firmie. Łatwo zauważyć, że firma o takim profilu jest zbyt duża dla standardowej bankowości detalicznej.

  Zamiast tego właściciele firm mogą zaangażować bank i poprosić o kredyt korporacyjny, który prowadzi wszystkie rachunki finansowe firmy. Usługi bankowości hurtowej działają jak instrument oferujący rabaty, jeśli firma spełnia minimalne wymagania dotyczące rezerwy gotówki i minimalne wymagania dotyczące miesięcznych transakcji, na które uderzy firma SaaS.

  Dlatego też korzystne dla przedsiębiorstwa jest zaangażowanie się w korporacyjny instrument konsolidujący wszystkie jego rachunki finansowe i obniżający opłaty, zamiast utrzymywania otwartych 10 detalicznych rachunków czekowych i 50 detalicznych kart kredytowych.