Co robi biuro rodzinne?

Category: Jeśli Możesz
17 lutego 2021

Gratulacje, jeśli możesz potrzebować tego artykułu. Spróbujemy skontaktować się z Lamborghini, aby skierować do Ciebie banery reklamowe. Jeśli nie, ale mimo to zdecydowałeś się przeczytać ten artykuł, witaj w 99,98%. Nie czuj się jednak źle. To tylko ilustracja bogactwa inwestorów z USA. Jest wygodne, bogate… i jest też bogate biuro rodzinne.

Co to jest biuro rodzinne?

Biuro rodzinne to kompleksowe centrum finansowe dla niezwykle zamożnych. Służą jako doradcy ds. Zarządzania majątkiem i doradcy finansowi dla zamożnych klientów, którzy zazwyczaj koncentrują się wyłącznie na kategorii zwanej „bardzo wysoką wartością netto. (Jest to ogólnie definiowane jako osoba, która ma 30 milionów dolarów lub więcej do zainwestowania. Biuro rodzinne nie jest zainteresowane zmianą drobnego milionera).

Istnieją dwa główne modele biura rodzinnego:

Biuro JednorodzinneTradycyjnie biuro rodzinne obsługuje jednego klienta. Ideą tego modelu biznesowego było stworzenie doradcy finansowego, który zajmie się ekspansywnymi potrzebami kogoś z ogromnym majątkiem do zainwestowania. Stworzyło to pierwsze biura jednorodzinne w Europie, ale nowoczesne biuro rodzinne pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Biuro jednorodzinne zajmuje się zarządzaniem majątkiem dynastycznym w pełnym wymiarze godzin.

Biuro wielorodzinnePonieważ firmy finansowe stały się bardziej wydajne, zwiększyły również swoje możliwości. Na przykład biuro rodziny Rockefellerów zostało początkowo otwarte, aby zajmować się wyłącznie sprawami dynastii Rockefellerów. Dziś obsługuje ponad 250 klientów.

Taki jest model biura wielorodzinnego. Ta firma nadal będzie koncentrować się na osobach o bardzo wysokiej wartości netto, ale będzie obsługiwać więcej niż jednego klienta. Popularność tego rozwiązania wzrosła w ostatnich latach, częściowo dzięki ulepszonej technologii. Usługi, które kiedyś wymagały wszystkich zasobów wyspecjalizowanej firmy, teraz mogą być świadczone w ułamku czasu. Otwiera to możliwość rozszerzenia usług dla rodzinnych biur.

Zapotrzebowanie na biura rodzinne znacznie wzrosło. Szacunki z Wall Street Journal sugerują, że liczba firm wzrosła o ponad jedną trzecią od 2011 roku, częściowo napędzana przez samą liczbę rodzin multimilionerów.

Co robi biuro rodzinne?

Bogaci są inni. Ktoś, kto ma dziesiątki lub setki milionów dolarów w banku, musi myśleć bardziej jak biznes. Działają mniej w zakresie finansów osobistych niż zarządzania aktywami. Zastanawiają się, jak zmaksymalizować, zachować i jak najlepiej wykorzystać swoje ogromne zasoby.

Biuro rodzinne robi wszystko. Może to obejmować planowanie podatkowe, darowizny na cele charytatywne, kupowanie nieruchomości i zarządzanie nimi oraz, oczywiście, zarządzanie inwestycjami.

Biuro rodzinne będzie również zazwyczaj obsługiwać zadania wykraczające poza tradycyjne finanse. Biuro rodzinne zwykle nie zatrudnia prawników, ale często musi ich znaleźć. Może zajmować się problemami, takimi jak lobbing lub imigracja. Może zajmować się kwestiami stylu życia, takimi jak kariera, szkoła, plany podróży lub nabywanie dzieł sztuki. Pod wieloma względami jest to concierge z pełną obsługą.

Celem biura rodzinnego jest pomoc zamożnej osobie we wzroście jej majątku i zachowaniu go dla przyszłych pokoleń. Pomaga również tej osobie po prostu załatwić sprawy. Niezależnie od tego, czy chcieliby zapisać dziecko na studia, czy rozpocząć drugą karierę w wystąpieniach publicznych, prawdopodobnie pierwszym miejscem, do którego zadzwonią, jest biuro rodzinne.

Kto pracuje w biurze rodziny

Biuro rodzinne zatrudnia grupę specjalistów, w tym przede wszystkim:

Menedżerowie inwestycji i majątkuCi specjaliści finansowi dbają o majątek. Będą inwestować pieniądze swoich klientów i mogą wykonywać swoją pracę na wiele różnych sposobów. Biorąc pod uwagę ogromną ilość pieniędzy, którymi zarządza rodzinne biuro, ci pracownicy mają różne możliwości – od wpłacania pieniędzy do funduszu wspólnego inwestowania po stworzenie zupełnie nowego funduszu, który jest zgodny z życzeniami klienta.

Doradcy podatkowiBiuro często zatrudnia zespół dedykowanych księgowych i prawników specjalizujących się w podatkach. Dbają o to, aby klient uzyskał możliwie najkorzystniejsze traktowanie podatkowe. Ich praca może zaoszczędzić klientowi dziesiątki milionów dolarów.

PrawnicyKancelaria rodzinna potrzebuje porad prawnych w wielu różnych sprawach. Klienci polegają na swojej znajomości prawa nieruchomości, zagadnień inwestycyjnych, trustów, nieruchomości, a może nawet spraw karnych. Biuro musi mieć pewność, że każdy jego ruch chroni interesy klienta. Nie można tego zrobić bez wysoko wykwalifikowanego radcy prawnego.

To oczywiście tylko przykład. Typowe biuro rodzinne będzie zatrudniać nie tylko personel pomocniczy, ale także szeroką gamę profesjonalistów, którzy mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb klienta.

Zarządzanie nieruchomościami

Pod wieloma względami zarządzanie nieruchomością jest podstawową funkcją biura rodzinnego. Zadaniem tego biura jest zapewnienie, aby fortuna przetrwała dla przyszłych pokoleń.

Biuro rodzinne organizuje pieniądze wokół potrzeb wielopokoleniowych. Będzie to oznaczać obsługę trustów rodzinnych, zapewnienie przestrzegania warunków trustu i starannego zarządzania funduszami. Oznacza to również rozwiązywanie problemów podatkowych, które bardzo rzadko pojawiają się w innych kontekstach. Podatki od nieruchomości dotykają tylko niewielką garstkę amerykańskich rodzin, ale ktoś z rodzinnym biurem z pewnością będzie je płacił.

Biuro rodzinne zarządza również niepłynnym transferem aktywów. Będzie przekazywać nieruchomości, przedsiębiorstwa i nieruchomości z pokolenia na pokolenie. W szczególności oznacza to równoważenie potrzeb nowego pokolenia z priorytetem niepodzielania fortuny na bezsensowne.

Wreszcie biuro rodzinne pomaga samodzielnie zarządzać rodziną. Może zapewnić edukację finansową i nadzór interpersonalny. Robi to, co konieczne, aby upewnić się, że ludzie, którzy dziś dzierżą fortunę, zatrzymają ją dla ludzi, którzy będą chcieli jej jutro.

Podsumowanie

Biuro rodzinne może zająć się sprawami zamożnych rodzin, które muszą funkcjonować bardziej jak biznes. Potrafią poradzić sobie z codziennymi drobiazgami finansowymi, ale nadzorują również długoterminowe planowanie wielopokoleniowe.