Co to jest alert o oszustwie?

17 lutego 2021

W tym artykule:

 • Co powoduje alert o oszustwie?
 • Czy alert o oszustwie ma wpływ na kredyt?Kiedy warto otrzymać alert o oszustwie?Jak umieścić alert o oszustwieChroń sięAlert o oszustwie to bezpłatne powiadomienie, które możesz dodać do swojego raportu kredytowego, instruujące każdą osobę otrzymującą wniosek kredytowy na Twoje nazwisko, aby zweryfikowała Twoją tożsamość przed przetworzeniem wniosku.

  Co powoduje alert o oszustwie?

  Celem ostrzeżenia o oszustwie jest dodanie warstwy bezpieczeństwa do procesu składania wniosku o pożyczkę, aby przestępcy nie mogli otwierać fałszywych rachunków kredytowych lub zaciągać pożyczki w Twoim imieniu. Pierwszym krokiem, który zwykle ma miejsce, gdy kredytodawca rozpatruje wniosek kredytowy, jest sprawdzenie zdolności kredytowej i wymaga dostępu do Twojego pliku kredytowego w jednym z krajowych biur kredytowych (Experian, TransUnion lub Equifax). Alert o oszustwie wstrzymuje proces sprawdzania zdolności kredytowej i instruuje wierzyciela, aby potwierdził Twoją tożsamość, zanim uzyska dostęp do Twojego raportu.

  Żądanie ostrzeżenia o oszustwie w którymkolwiek z biur informacji kredytowej automatycznie wprowadza powiadomienia do plików kredytowych we wszystkich trzech biurach. Każdy alert o oszustwie dezaktywuje się w określonym terminie wygaśnięcia. Jeśli chcesz, możesz cofnąć alert o oszustwie przed datą wygaśnięcia, ale w tym celu musisz skontaktować się z każdym biurem informacji kredytowej.

  Istnieją trzy rodzaje alertów o oszustwach i możesz poprosić o dowolny, który Cię dotyczy:

  • Tymczasowy alert o oszustwie. Ten typ ostrzeżenia, zwany również początkowym alertem o oszustwie, trwa rok, a następnie wygasa. Możesz dodać jeden do swojego raportu kredytowego w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Możesz ją odnawiać tyle razy, ile chcesz.
  • Alert o oszustwach podczas służby czynnej. Ten alert chroni aktywnych członków służby w przypadku oddelegowania z dala od domu i trwa przez rok, chyba że zostanie usunięty wcześniej. Rozszerzony alert dla ofiar oszustwa. Rozszerzone alerty trwają siedem lat i są przeznaczone dla ofiar oszustw kredytowych lub kradzieży tożsamości. Jeśli byłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś przestępstwo władzom, możesz uzyskać przedłużone ostrzeżenie o oszustwie, przesyłając kopię zgłoszenia kradzieży tożsamości, które złożyłeś organom ścigania.Czy alert o oszustwie ma wpływ na kredyt?

   Ostrzeżenie o oszustwie nie ma żadnego wpływu na zawartość raportu kredytowego ani na wyniki kredytowe uzyskane z danych przechowywanych w raporcie kredytowym. W związku z tym nie może ani pomóc, ani zaszkodzić zdolności do otrzymania pożyczki lub karty kredytowej.

   Ostrzeżenie o oszustwie może utrudnić Ci natychmiastowe zatwierdzenie karty kredytowej lub ofert kredytowych w sklepie, które napotkasz online lub w punktach sprzedaży detalicznej. Zautomatyzowane systemy zatwierdzania używane w przypadku tych ofert mogą nie być wyposażone w obsługę kroków potwierdzających tożsamość, których wymagają ostrzeżenia o oszustwach. Więc chociaż nie możesz zostać zdyskwalifikowany ze względu na ofertę kredytową z powodu ostrzeżenia o oszustwie, być może będziesz musiał skontaktować się z przedstawicielami handlowców telefonicznie lub osobiście, aby wypełnić wniosek.

   Kiedy warto otrzymać alert o oszustwie?

   Ostrzeżenie o oszustwie to dobry środek ostrożności, który należy podjąć, jeśli obawiasz się potencjalnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli podejrzewasz, że Twój numer karty kredytowej lub numer ubezpieczenia społecznego został skradziony lub ujawniony na przykład w wyniku naruszenia danych (lub jeśli będziesz na misji wojskowej i prawdopodobnie nie będziesz uważnie monitorować swojej aktywności kredytowej), umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie jest dobry sposób na szybkie dodanie zabezpieczenia do plików kredytowych. Wystarczy powiadomić jedno biuro informacji kredytowej, aby aktywowało jedno, a dezaktywacja alertów o oszustwach jest tylko trochę bardziej czasochłonna niż ich wprowadzenie.

   Ponadto ostrzeżenie o oszustwie może zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do plików kredytowych bez znacznego utrudniania autoryzowanego dostępu do nich. Możesz łatwo usunąć alerty o oszustwach, jeśli odkryjesz, że Twoje dane nie zostały naruszone, lub po prostu pozwolić im wygasnąć, jeśli okaże się, że nie otrzymujesz żadnych oznak, że oszuści ubiegają się o kredyt w Twoim imieniu.

   Jeśli masz pewność, że Twoje dane zostały naruszone i szukasz przedłużonego alertu dla ofiary oszustwa, możesz zamiast tego rozważyć zamrożenie kredytu. Zamrożenie kredytu jest bardziej surowym środkiem – uniemożliwia wszelki dostęp do raportu kredytowego, chyba że go usuniesz lub autoryzujesz tymczasowy dostęp do swoich plików, i nigdy nie wygaśnie, chyba że go usuniesz. Zamrożenie kredytu może być niewygodne dla osób, które aktywnie ubiegają się o nowe pożyczki lub karty kredytowe, ale może być przydatne dla tych, którzy nie planują wkrótce szukać nowego kredytu i nie chcą się martwić o odnowienie ostrzeżenia o oszustwie po jego wygaśnięcie.

   Jak umieścić alert o oszustwie

   Umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie w którymkolwiek z krajowych biur informacji kredytowej powoduje automatyczne dołączenie powiadomień do akt kredytowych we wszystkich trzech biurach.

   Aby umieścić alert o oszustwie za pośrednictwem Experian Fraud Alert Center, odwiedź stronę internetową, wybierz żądany typ alertu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przesyłania lub wysyłania kopii niezbędnych dowodów tożsamości.

   Musisz podać:

   • Kopia oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   • Dowód adresu przesłany pocztą, na przykład rachunek za media lub ubezpieczenieZgłoszenie kradzieży tożsamości, jeśli szukasz rozszerzonego alertu dla ofiary oszustwaChroń się

    Alert o oszustwie to przydatna opcja, o której należy pamiętać, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone. Może chronić przed nieautoryzowanym dostępem do plików kredytowych bez stwarzania większych przeszkód dla możliwości samodzielnego ubiegania się o kredyt.

    Monitoruj swój raport kredytowy ExperianMonitorowanie kredytu może pomóc w szybszym wykrywaniu potencjalnych oszustw związanych z tożsamością i zapobiegać niespodziankom podczas ubiegania się o kredyt. Otrzymuj codzienne powiadomienia po wykryciu aktualizacji.