Co to jest FDIC?

Category: Jeśli Twój
17 lutego 2021

Definicja i przykłady FDIC

 • Dzielić
 • KołekE-maild3sign / Getty Images

  Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) to niezależna agencja – utworzona przez rząd Stanów Zjednoczonych – mająca na celu ochronę konsumentów w amerykańskim systemie finansowym. FDIC jest najbardziej znany z ubezpieczenia depozytów, które pomaga chronić depozyty klientów na wypadek upadku banku.

  Oto, co musisz wiedzieć o tym, jak FDIC Cię chroni, w jaki sposób jest finansowany i dlaczego został utworzony.

  Co to jest FDIC?

  Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów jest jedną z agencji, które pomagają promować zdrowy system finansowy w USA. Do jej obowiązków należy ubezpieczanie depozytów i nadzorowanie głównych instytucji finansowych. Prowadząc ten nadzór i nadzór, ta niezależna agencja federalna ma nadzieję zwiększyć zaufanie do systemu bankowego.

  Kiedy Twoje depozyty są ubezpieczone przez FDIC, zasadniczo oznacza to, że rząd USA gwarantuje, że zdeponowane przez Ciebie pieniądze będą dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz.

  Jak działa FDIC?

  Kiedy wpłacasz środki w banku, prawdopodobnie zakładasz, że są one bezpieczne. Nie zostanie zniszczony, jeśli twój dom spłonie, nie zostanie skradziony przez złodzieja, który ukradnie twój portfel, a banki mają systemy bezpieczeństwa i plany tworzenia kopii zapasowych, których praktycznie nikt nie może pokonać. FDIC jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Twoje depozyty są tak bezpieczne, jak zakładasz.

  Jednak kiedy wpłacasz pieniądze na konto bankowe, gotówka nie znajduje się gdzieś w skarbcu. Banki inwestują depozyty, aby uzyskać dochód – w ten sposób płacą odsetki na kontach oszczędnościowych, certyfikatach depozytowych (CD) i innych produktach. Inwestycje te obejmują pożyczki dla innych klientów, akcje i wiele innych rodzajów inwestycji.

  Banki zazwyczaj inwestują ostrożnie, ale każda inwestycja może spowodować straty, a niektóre banki wolą podejmować większe ryzyko niż inne. Jeśli inwestycje banku stracą zbyt dużo, instytucja może nie być w stanie sprostać wymaganiom klientów, którzy chcą wykorzystać pieniądze, które zdeponowali w banku. Kiedy tak się dzieje, bank zawiódł i FDIC wkracza.

  Jeśli Twój bank zawiódł i nie jest w stanie zwrócić Ci wpłat gotówkowych, zamiast tego FDIC zapewnia tę gotówkę. Innymi słowy, nawet jeśli Twój bank całkowicie zbankrutuje, otrzymasz pieniądze, które miałeś na koncie.

  Jedynym haczykiem z punktu widzenia konsumenta jest to, że istnieją ograniczenia w ubezpieczeniu FDIC. FDIC generalnie pokrywa do 250 000 USD na posiadacza konta na instytucję. Jednak niektóre konta wspólne i konta emerytalne mogą potencjalnie obejmować ponad 250 000 USD ubezpieczenia w jednej instytucji. Możesz także utrzymywać rachunki w różnych instytucjach iw ten sposób zwiększać swoje ubezpieczone depozyty.

  Limity ubezpieczenia FDIC były ustalane na 100 000 USD. Następnie, podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, FDIC tymczasowo podniósł limit do 250 000 USD na konto (500 000 USD na wspólne konto). W 2010 roku Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street na stałe ustanowiła limit 250 000 dolarów.

  Co jest objęte (a czego nie)?Podczas gdy ubezpieczenie FDIC zapewnia duże bezpieczeństwo rodzinom amerykańskim, nie wszystkie fundusze w systemie finansowym są objęte ubezpieczeniem FDIC. Ważne jest, aby zrozumieć, co jest ubezpieczone, a co nie. Ubezpieczenie FDIC dotyczy tylko rachunków bankowych prowadzonych w członkowskich instytucjach finansowych.

  Ubezpieczenie FDIC chroni jedynie „produkty depozytowe, w tym:

 • Rachunki czekowe i oszczędnościowe
 • Depozyty terminowe, takie jak płyty CDOficjalne płatności wydawane przez banki objęte ubezpieczeniem, w tym czeki kasjerskie i przekazy pieniężneSpółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają niemal identyczną, gwarantowaną przez rząd formę ochrony przez National Credit Union Administration (NCUA) pod nazwą National Credit Union Share Insurance Fund. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje ten sam rodzaj rachunków depozytowych objętych ubezpieczeniem FDIC, ale w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zamiast w bankach.

  Chociaż pozycje wymienione powyżej są objęte gwarancją, wiele produktów finansowych i inwestycyjnych nie jest objętych ochroną ani przez FDIC, ani przez NCUA. Obejmują one papiery wartościowe, które możesz przechowywać na rachunku inwestycyjnym lub emerytalnym, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, ubezpieczenia na życie lub produkty rentowe lub zawartość skrytki depozytowej.

  Jak potwierdzić status FDIC bankuJeśli szukasz nowego banku i chcesz mieć pewność, że jest on ubezpieczony przez FDIC, najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z funkcji wyszukiwania FDIC na jego stronie internetowej. Wprowadź informacje, takie jak nazwa banku, jego lokalizacja i adres internetowy. Jeśli bank jest ubezpieczony w FDIC, powinien pojawić się w wynikach wyszukiwania. Banki, które są ubezpieczone, powinny również mieć logo FDIC na drzwiach wejściowych oraz w innym miejscu banku.

  Każdy bank ubezpieczony przez FDIC ma również numer certyfikatu FDIC, który można uzyskać od banku, po prostu prosząc o to. Ten numer może przyspieszyć wyszukiwanie w witrynie FDIC.

  Finansowanie Ubezpieczenie depozytuUbezpieczenie FDIC jest finansowane przez ubezpieczone banki. Jest to podobne do ubezpieczenia samochodu lub domu – banki otrzymujące ubezpieczenie płacą składkę za ich ochronę. Innym podobieństwem do innych form ubezpieczenia jest to, że pobierane składki są oceniane na podstawie ryzyka banku. Zapobiega to nadużywaniu systemu przez jakikolwiek pojedynczy bank i podejmowaniu niepotrzebnego ryzyka z oczekiwaniem, że inne banki posprzątają swój bałagan, jeśli upadną. Im większe ryzyko bank podejmuje, tym więcej musi zapłacić za ubezpieczenie FDIC.

  Chociaż jest samofinansujące się ze składek, ubezpieczenie FDIC jest „poparte pełną wiarą i kredytem rządu USA. Zakłada się, że Departament Skarbu USA wkroczyłby, gdyby fundusz ubezpieczeniowy FDIC się skończył, ale od września 2020 r. Scenariusz ten nie został przetestowany.

  Co jeszcze robi FDIC?Oprócz ubezpieczenia depozytów bankowych FDIC nadzoruje działalność wielu banków i instytucji zajmujących się oszczędnością. Nadzór ten ma na celu promowanie bezpiecznego środowiska bankowego, w którym prawdopodobieństwo upadłości banków jest mniejsze.

  Kiedy banki upadają, FDIC nie tylko chroni depozyty klientów. Agencja koordynuje sprzątanie upadłej instytucji, znajdując inny bank, który przejmie wszelkie pozostałe depozyty i pożyczki. Wcześniejsze 

  W przypadku większości klientów upadłości banków przebiegają stosunkowo bez powikłań – głównie z powodu FDIC. Podczas gdy przejęcia i transfery odbywają się za kulisami, klienci raczej nie zauważą żadnych większych zakłóceń. Jeśli bank całkowicie zbankrutuje, być może będziesz musiał założyć nowe konto w innym banku, ale to byłaby jedyna przeszkoda.

  FDIC zapewnia również nadzór nad ochroną konsumentów, prowadzi edukację konsumentów, odpowiada na skargi i bada banki, aby upewnić się, że przestrzegają prawa federalnego. Działania te mają na celu dalsze wzbudzenie zaufania do systemu bankowego.

  Godne uwagi wydarzenia

  FDIC została utworzona ustawą Glass-Steagall Act z 1933 roku. Jego celem było zapobieganie upadłościom banków podczas Wielkiego Kryzysu. Po załamaniu giełdy w 1929 r. Klienci rzucili się do swoich banków, aby wycofać depozyty. Nagły wzrost wypłat dodatkowo zdestabilizował i tak już zmagającą się branżę finansową, a banki, które miały większość swoich pieniędzy na giełdzie, zaczęły upadać. Nie mogli zwrócić klientom swoich depozytów, a Amerykanie szybko stracili zaufanie do banków.

  Tak wiele banków zostało zamkniętych do 1933 r., Że prezydent Franklin D. Roosevelt ogłosił dzień wolny od pracy, aby powstrzymać panikę. 6 marca, zaledwie 36 godzin po objęciu urzędu, zamknął wszystkie banki w USA. Podczas zamknięcia Kongres opracował ustawę o nadzwyczajnej bankowości, która położyła podwaliny pod FDIC, umożliwiła Rezerwie Federalnej emisję waluty w celu wsparcia wypłat z banków i wprowadziła inne reformy finansowe.

  Od momentu powstania w 1933 roku FDIC zauważa, że ​​„żaden deponent nigdy nie stracił ani grosza z ubezpieczonych depozytów. Wcześniejsze