Co to znaczy, że kredyt hipoteczny dojrzewa?

17 lutego 2021

W przypadku tradycyjnej pożyczki termin spłaty oznacza spłatę kredytu hipotecznego.

Brand X Pictures / Brand X Pictures / Getty Images

Więcej artykułów
 • 1. Jak obliczyć średnie ważone dla terminu zapadalności pożyczki
 • 2. Jaka jest różnica między amortyzowaną pożyczką mieszkaniową a niespłaconą pożyczką?3. Co to jest cesja hipoteki a przejęcie hipoteki?Termin spłaty kredytu hipotecznego oznacza dzień, w którym wszystkie uzgodnione płatności określone w pierwotnej dokumentacji dotyczącej kredytu hipotecznego zostały zapłacone. To także koniec okresu Twojej pożyczki. W zależności od długości okresu spłaty kredytu i rodzaju spłaty kredytu hipotecznego, możesz spłacić kredyt w całości w dacie wymagalności lub nie.

  Okres amortyzacji

  Amortyzacja odnosi się do harmonogramu spłat Twojej pożyczki. Najpopularniejszym rodzajem kredytu hipotecznego jest kredyt „w pełni amortyzowany. Oznacza to, że okres amortyzacji odpowiada okresowi trwania pożyczki. Jeśli masz 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu, zarówno amortyzacja, jak i okres spłaty wynoszą 30 lat. Każda płatność obejmuje kwotę główną i odsetki. Kredyt hipoteczny zostanie w całości spłacony w terminie zapadalności. Czasami jednak okres amortyzacji będzie dłuższy niż termin. Przykładem może być pożyczka, która jest amortyzowana przez 30 lat, ale zapada po 10 latach.

  Balonowe kredyty hipoteczne

  Jeśli okres pożyczki jest krótszy niż okres spłaty, nadal pozostanie znaczna kwota kapitału pozostającego do spłaty w momencie jej zapadalności. Będziesz musiał zebrać gotówkę na spłatę pożyczki lub uzyskać nową pożyczkę poprzez refinansowanie, aby spłacić niespłacony dług. Są to kredyty hipoteczne „balonowe, których nazwa pochodzi od znacznej spłaty balonowej należnej w terminie zapadalności. Wielu pożyczkobiorców spodziewa się refinansowania, gdy ich pożyczka zapadnie, a płatność balonowa stanie się wymagalna, ale okoliczności nie zawsze na to pozwalają. Jeśli zmieniła się ich sytuacja finansowa lub spadła wartość domu, mogą nie kwalifikować się do nowej pożyczki. Niektórzy pożyczkodawcy będą próbowali współpracować ze swoimi pożyczkobiorcami, na przykład oferując modyfikację lub refinansowanie „bez kwalifikacji, ale nawet te opcje są często ograniczone.

  Pożyczki oprocentowane

  Niektóre pożyczki nie są w ogóle amortyzowane. W przypadku pożyczki oprocentowanej płacisz tylko odsetki, podczas gdy kapitał pozostaje taki sam jak na pierwotnym wekslu. Pożyczki oprocentowane mogą mieć harmonogram, w którym spłata kwoty głównej rozpoczyna się w pewnym momencie lub pożyczka może zapadać, a pełne saldo kwoty głównej nadal jest należne. Hipoteki tylko oprocentowane są czasami wystawiane w celu finansowania pierwotnego domu, ale są one znacznie bardziej powszechne w przypadku drugich kredytów hipotecznych lub linii pod zastaw domu.

  Ryzyko i nagroda

  Istnieje wiele powodów, dla których warto uzyskać kredyt balonowy lub pożyczkę wyłącznie odsetkową. Pożyczkodawca może zaoferować niższą stopę procentową ze względu na pewność, że pożyczka zostanie spłacona w określonym czasie. Bardzo atrakcyjne mogą być również niskie oprocentowane płatności. Jeśli przewidujesz sprzedaż domu przed końcem okresu kredytowania, sensowna może być niska stopa procentowa i płatność. Ale istnieje ryzyko, jeśli twoje plany się zmienią lub jeśli nie będziesz w stanie refinansować. O ile nie spłacisz kredytu hipotecznego z góry, będziesz winien pożyczkodawcy znaczną kwotę, gdy Twoja pożyczka balonowa lub oprocentowana pożyczka hipoteczna osiągnie termin zapadalności.