Często zadawane pytania dotyczące obsługi klienta: usługi związane z kontem

Category: Konta Bankowego
17 lutego 2021
 • Rozwiń wszystkie
 • Zwinąć wszystkie

Ruch pieniężny

 • Jak mogę przelać pieniądze online między moim bankiem a kontem Fidelity?

Aby przelać pieniądze online między bankiem a kontem Fidelity, musisz zainicjować elektroniczny transfer środków (EFT). Dowiedz się więcej o EFT

W przypadku kont sponsorowanych przez pracodawcę Twój plan może oferować możliwość skonfigurowania informacji o koncie bankowym do wypłaty pożyczki lub wypłaty. Aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz i uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania informacji bankowych, zaloguj się do sekcji Płatności elektroniczne na koncie sponsorowanym przez pracodawcę.

Prośby o podarowanie akcji z konta maklerskiego należy składać na piśmie i przesłać do Fidelity, dostarczając pismo z instrukcją do Fidelity Investor Center lub pocztą na adresy podane poniżej.

Twoja instrukcja powinna zawierać następujące informacje:

 • Nazwiska i gwarantowane podpisy wszystkich właścicieli kont
 • Numer rachunku maklerskiego
 • Bieżący adres ewidencji konta
 • Twój numer telefonu używany w ciągu dnia
 • Czy chcesz, aby prezent był anonimowy
 • Opis dostarczanych papierów wartościowych, w tym pełna nazwa papieru wartościowego, liczba akcji (lub kwota w dolarach) oraz numer CUSIP

Ponadto musisz dołączyć informacje dotyczące rodzaju prezentu, który robisz.

W przypadku prezentów dla kont należących do Fidelity prosimy o podanie:

 • Numer ubezpieczenia społecznego powiązany z Twoim kontem
 • Numer konta Fidelity odbiorcy

Jeśli wysyłasz prezent na inne konto Fidelity, a łączna kwota wynosi 10 000 USD lub mniej, gwarancja podpisu nie jest wymagana. Przetworzenie prezentów wysłanych na konta Fidelity trwa od jednego do czterech dni.

W przypadku prezentów dla kont należących do Fidelity, pismo z instrukcjami należy wysłać na adres:

Fidelity Investments

Attn: Usługi

ponownej rejestracji konta PO Box 770001

Cincinnati, OH 45277-0039

W przypadku prezentów przekazywanych bezpośrednio innej osobie podaj:

 • Pełne imię i nazwisko oraz adres odbiorcy – osoby lub instytucji
 • Numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej odbiorcy
 • Jeżeli odbiorcą jest osoba małoletnia, data urodzenia osoby, więc agent transferowy może zweryfikować wiek małoletniego

W przypadku prezentów wysyłanych na konto w innym banku prosimy o podanie:

 • Nazwa, adres i numer Depozytariusza Trust Company (DTC) banku
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dział w banku obsługującym rachunek
 • Numer konta bankowego, jeśli dotyczy
 • Pełna nazwa i adres odbiorcy
 • Numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej odbiorcy

W przypadku prezentów wysyłanych na konto maklerskie poza Fidelity prosimy o podanie:

 • Nazwa, adres i numer DTC brokera odbierającego
 • Numer ubezpieczenia społecznego odbiorcy i numer konta u brokera przyjmującego

W przypadku tego rodzaju prezentów pismo z instrukcjami należy wysłać na adres:

Fidelity Investments

Attn: TOA Deliveries

PO Box 770001

Mailzone KC1B

Cincinnati, OH 45277-0033

Przetworzenie prezentów wysłanych poza Fidelity zajmuje od dwóch do czterech tygodni.