Czy bank może przechowywać środki na wspólnym rachunku, gdy małżonek umiera?

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

Więcej artykułów

 • 1. Śmierć i wspólne konta oszczędnościowe
 • 2. Jak przenieść konto oszczędnościowe po śmierci3. Czy wierzyciel może zablokować moje konto bankowe z powodu niezabezpieczonego długu?Małżonkowie często mają wspólne konto bankowe i najprawdopodobniej nie chcą myśleć o tym, co może się stać z pieniędzmi, jeśli jedno z nich umrze. Jednak w większości przypadków nic się nie zmienia. Bank zazwyczaj nie zamrozi konta – a przynajmniej nie całego konta – a pozostały przy życiu małżonek może kontynuować wpłaty i wypłaty, tak jak poprzednio.

  Dostęp do funduszy

  Kiedy małżonkowie wspólnie posiadają rachunek bankowy, robią to na jeden z dwóch sposobów. Imiona i nazwiska na Twoim koncie to „John Doe i Jane Doe lub „John Doe lub Jane Doe. W pierwszym przypadku należy wspólnie podpisywać czeki i podpisywać wspólnie wypłaty. Oznacza to automatycznie, że chociaż Twój bank niekoniecznie zamrozi konto lub nie zatrzyma środków, gdy któryś z was umrze, nie masz również dostępu do pieniędzy, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd spadkowy. W drugim przypadku każdy z was może za życia pobierać pieniądze bez zgody lub współpracy drugiego. Dlatego śmierć współmałżonka nie miałaby żadnego wpływu.

  Śmierć jednego właściciela

  Konta wspólne zazwyczaj zawierają prawa do przetrwania ze względu na swój charakter, ale skontaktuj się z bankiem, aby upewnić się, że tak jest w przypadku Twojego. Zwykle, jeśli którekolwiek z was może uzyskać dostęp do konta bez drugiego w ciągu waszego życia, dzieje się tak po śmierci jednego z małżonków, a bank nie może interweniować ani uchylić tego prawa. Charakter konta nie zmienia się, ponieważ jeden z was umarł, a bank nie ma prawa do przechowywania środków na koncie. W momencie śmierci własność całego konta przechodzi automatycznie na osobę, która przeżyła. Zwykle wystarczy przedstawić instytucji kopię aktu zgonu, aby nazwisko zmarłego małżonka zostało usunięte z konta.

  Wyjątki od zwykłych zasad

  Czasami istnieje wyjątek, jeśli zmarły małżonek pobierał świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych. Większość domów pogrzebowych powiadamia Social Security Administration o jej zdarzeniu, a Social Security zaprzestaje płatności. Jeśli jednak czek został już wysłany pocztą, pozostały przy życiu małżonek lub wykonawca spadku musi go zwrócić do SSA po jego otrzymaniu. Jeśli płatność zostanie przelana bezpośrednio na konto zmarłego, bank może zatrzymać lub zablokować tę część salda, ponieważ bank jest odpowiedzialny za jej zwrot. Zgodnie z prawem należy do rządu po śmierci odbiorcy.

  W żadnym wypadku nie powinieneś wypłacać tych pieniędzy, nawet jeśli bank ich nie zamrozi i mimo że nadal masz pełny dostęp do konta – nie są one Twoje.

  Problemy spadkowe

  Środki na wspólnym rachunku bankowym nie podlegają spadkowi, a zmarły małżonek nie może ich przenieść na kogoś innego w swoim testamencie. Drugi właściciel konta ma prawo dostępu do funduszy, a prawo nie może wkroczyć i zabrać tego bardziej niż bank. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ty i twój małżonek macie pisemną umowę, zgodnie z którą połowa konta powinna trafić do spadku i zostać przekazana innym beneficjentom.