Czy powinienem inwestować w międzynarodowe akcje w 2020 roku?

Category: Stopy Procentowe
17 lutego 2021

Wysłany: 24 lutego 2020 r., Autor: Sam Subramanian

Czy powinienem inwestować w międzynarodowe akcje w 2020 roku? To częste pytanie inwestorów po tym, jak akcje amerykańskie radziły sobie lepiej niż akcje międzynarodowe w 2019 roku. W tym poście porównuję wycenę akcji i perspektywy wzrostu w USA z tymi na rynkach międzynarodowych. Analizuję również potencjał zmian kursów walut wpływających na międzynarodowe stopy zwrotu z akcji i odpowiadam na pytanie: Czy warto inwestować w międzynarodowe akcje w 2020 roku?

Chociaż światowe giełdy rozpoczęły 2019 rok ostrożnie po drubingu w czwartym kwartale 2018 r., Inwestorzy mieli wiele powodów do kibicowania do końca roku.

W zeszłym roku dobrze wypadły wszystkie główne rodzaje inwestycji lub klasy aktywów.

Amerykańskie akcje przodowały. Indeks MSCI USA przeznaczony do pomiaru wyników segmentów dużych i średnich spółek na rynku amerykańskim wzrósł o 30,9%.

Rozwinięte rynki międzynarodowe i wschodzące rynki międzynarodowe przyniosły dobre zyski. Jednak nie były one w stanie osiągnąć lepszych wyników niż akcje amerykańskie.

Akcje rynków rozwiniętych mierzone indeksem MSCI EAFE zyskały w ubiegłym roku 22,0% w dolarach amerykańskich.

Akcje rynków wschodzących mierzone przez indeks MSCI Emerging Markets Index zyskały 18,4% w dolarach amerykańskich.

Czy powinienem inwestować w międzynarodowe akcje w 2020 roku : perspektywa wyceny

Słabe wyniki spółek międzynarodowych w porównaniu z amerykańskimi w 2019 r. Zwiększyły ich atrakcyjność z punktu widzenia wyceny .

Według MSCI, akcje z indeksów MSCI EAFE i MSCI Emerging Markets Index są notowane po kursie terminowym na poziomie odpowiednio 14,7 i 12,8.

Dla porównania, akcje z indeksu MSCI USA są notowane na terminowym wskaźniku P / E na poziomie 18,6.

Czy powinienem inwestować w akcje międzynarodowe w 2020 r .
: Perspektywa wzrostu

Przed wybuchem koronawirusa Bank Światowy prognozował, że światowy wzrost gospodarczy osiągnie 2,5% w 2020 r. Z 2,4% w 2019 r., Głównie w wyniku przyspieszenia wzrostu w gospodarkach wschodzących. Oczekuje się, że koronawirus znacząco wpłynie na wzrost w pierwszym kwartale. Ekonomiści uważają, że cele wzrostu do 2020 r. Zostaną nadal osiągnięte, ponieważ gospodarka światowa przechodzi ożywienie w kształcie litery V po ustąpieniu wpływu wirusa.

Przewiduje się, że światowa gospodarka wzrośnie o 2,5% do 2020 r. Oczekuje się, że aktywność produkcyjna w gospodarkach rozwiniętych pozostanie słaba, a wzrost będzie wywierał presję. Przewiduje się, że wschodzące gospodarki przyczynią się do globalnego wzrostu, ponieważ niektóre z nich wychodzą z kryzysu gospodarczego.

Oczekuje się, że wzrost w gospodarkach rozwiniętych zmniejszy się do 1,4% w 2020 r. Z 1,6% w 2019 r. Ze względu na utrzymującą się słabość w produkcji.

Bank oczekuje, że rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się wzrosną o 4,1% w 2020 r., W porównaniu z 3,5% w 2019 r., Ponieważ niewielka liczba stosunkowo dużych gospodarek wschodzących przeciwdziała znacznemu spowolnieniu eksportu i słabości inwestycji.

Przewiduje się, że dzięki wyższemu wzrostowi firmy na rynkach wschodzących będą w 2020 r. Rosnąć szybciej niż w innych krajach. Według Refinitiv szacuje się, że zyski firm na rynkach wschodzących wzrosną o 14,6% w porównaniu z 8,4% na rynkach rozwiniętych. i 7,8% dla firm w USA

Czy powinienem zainwestować w fundusze międzynarodowe w 2020 r .
: perspektywa konwersji walut

Według danych ekonomicznych Rezerwy Federalnej, indeks dolara ważony handlem stracił w 2019 r. 1,2% w stosunku do walut krajów rozwiniętych i 0,3% w stosunku do walut rynków wschodzących.

Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BOJ) nadal utrzymywały wysoce akomodacyjną politykę pieniężną w 2019 r., Utrzymując referencyjne krótkoterminowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie do 2019 r. Odpowiednio na poziomie 0% i -0,1%. EBC wznowił również program luzowania ilościowego.

Dostrzegając rosnące zagrożenia dla dalszego wzrostu gospodarczego, Rezerwa Federalna przeszła na akomodacyjną politykę pieniężną w 2019 r. Po zaostrzeniu w 2018 r. Amerykański bank centralny trzykrotnie obniżył referencyjne krótkoterminowe stopy procentowe w 2019 r., Obniżając stopy procentowe łącznie o 0,75% .

Inflacja w strefie euro, Japonii i USA kształtuje się poniżej celów wyznaczonych przez odpowiednie banki centralne. EBC, BOJ i Rezerwa Federalna USA próbują doprowadzić inflację do docelowego poziomu. W związku z tym ich polityka pieniężna jest dostosowana, co sprzyja niższym stopom procentowym .

Notowania kontraktów terminowych futures na euro i jen Grupy CME pokazują, że inwestorzy walutowi spodziewają się, że euro i jen spadną odpowiednio o 23% i 2% w stosunku do dolara w 2020 roku.

Czy powinienem zainwestować w międzynarodowe akcje w 2020 r .
: Podsumowanie

Spółki z rynków rozwiniętych, jak również z rynków wschodzących, pozostawały w tyle w stosunku do spółek amerykańskich w ciągu ostatnich 5 i 10 lat.

W ciągu ostatnich 5 lat indeks MSCI USA wzrósł łącznie o 68% w porównaniu do odpowiednio 32% i 31% dla indeksu rynków rozwiniętych MSCI EAFE i indeksu rynków wschodzących MSCI.

Podobnie indeks MSCI USA wzrósł o 235% w ciągu ostatnich 10 lat, podczas gdy indeks MSCI EAFE i indeks rynków wschodzących MSCI wzrosły odpowiednio o 71% i 44%.

Akcje międzynarodowe osiągały lepsze wyniki niż akcje amerykańskie tylko w ciągu dwóch z ostatnich 10 lat. Po tym długim okresie słabych wyników oczekiwania dotyczące międzynarodowych akcji są niskie i są one bardziej atrakcyjne cenowo w porównaniu z amerykańskimi .

Atrakcyjna wycena wspiera możliwość uzyskania przez zagraniczne akcje ponadprzeciętnych długoterminowych zwrotów i pozycjonuje je tak, aby z czasem osiągały lepsze wyniki niż akcje amerykańskie.

Jednak same lepsze wskaźniki wyceny niekoniecznie przekładają się na lepsze wyniki krótkoterminowe .

Czego więc potrzeba, aby międzynarodowe akcje osiągnęły lepsze wyniki niż amerykańskie w 2020 roku?

Akcje międzynarodowe są zwykle bardziej wrażliwe na globalny wzrost niż akcje amerykańskie.

Jeśli polityka stóp procentowych zagranicznych banków centralnych, takich jak EBC i bank BOJ, przyniesie owoce i przyspieszy wzrost za granicą w 2020 r., Międzynarodowe akcje powinny wypadać lepiej niż amerykańskie.

Czy zatem należy inwestować w międzynarodowe akcje w 2020 roku?

Odpowiedź brzmi: tak .

Nie czas teraz rezygnować z międzynarodowych inwestycji. Jeśli już, to teraz jest czas na zwiększenie alokacji dla międzynarodowych akcji i międzynarodowych funduszy.

Akcje zagraniczne powinny zapewniać lepsze zwroty w porównaniu do akcji amerykańskich. To, czy rok 2020 okaże się takim rokiem, zależy od tego, czy globalny wzrost w tym roku przyspieszy.

Artykuły, które trzeba przeczytać na temat akcji i rynków

Zarabiaj 55% na autopilocie

Funkcja Stock Searchlight biuletynu AlphaProfit Sector Newsletter umożliwia kilku subskrybentom uzyskiwanie spektakularnych zwrotów z poszczególnych zasobów przy niewielkim wysiłku, miesiąc po miesiącu. Oto kilka przykładów ostatnich zaleceń i ich wyników:

Nowe zalecenia dotyczące ETF i funduszy inwestycyjnych

Portfele modelowe Fidelity i ETF Core i Focus zyskały w ujęciu rocznym odpowiednio 15,0% i 18,3% od 1994 r. Modelowe portfele zostały repozycjonowane zgodnie z nowymi rekomendacjami funduszy inwestycyjnych i ETF w środę, 30 września. Dowiedz się więcej o bezpłatnych i Premium AlphaProfit Biuletyny dotyczące inwestycji w usługi.