Dlaczego Bitcoiny mają wartość

Dlaczego Bitcoiny mają wartość
Category: Rzecz Biorąc
16 października 2020

Bitcoin oferuje skuteczny sposób przesyłania pieniędzy przez Internet i jest kontrolowany przez zdecentralizowaną sieć z przejrzystym zestawem reguł, stanowiąc w ten sposób alternatywę dla pieniądza fiducjarnego kontrolowanego przez bank centralny. Wiele mówiło się o tym, jak wyceniać bitcoiny i postanowiliśmy zbadać, jak może wyglądać cena kryptowaluty w przypadku, gdy osiągnie ona dalsze powszechne przyjęcie.

Najpierw jednak warto wykonać kopię zapasową kroku. Bitcoin i inne waluty cyfrowe są reklamowane jako alternatywa dla pieniądza fiducjarnego. Ale co daje jakąkolwiek wartość waluty?

Dlaczego waluty mają wartość

Waluta jest użyteczna, jeśli jest środkiem do przechowywania wartości lub, mówiąc inaczej, jeśli można na niej wiarygodnie polegać, aby utrzymać swoją względną wartość w czasie i bez amortyzacji. W wielu społeczeństwach na przestrzeni dziejów towary lub metale szlachetne były używane jako metody płatności, ponieważ były postrzegane jako mające stosunkowo stabilną wartość. Zamiast wymagać od osób noszenia przy sobie nieporęcznych ilości ziaren kakaowych, złota lub innych wczesnych form waluty, społeczeństwa ostatecznie zdecydowały się na alternatywę dla waluty menniczej. Jednak powodem, dla którego wiele przykładów bitej waluty było użytecznych, było to, że były one niezawodnymi magazynami wartości, ponieważ zostały wykonane z metali o długim okresie przydatności do spożycia i niewielkim ryzyku deprecjacji. Wcześniejsze  

W dzisiejszych czasach bite waluty często przybierają formę pieniądza papierowego, który nie ma takiej samej wartości wewnętrznej jak monety wykonane z metali szlachetnych. Być może jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że osoby fizyczne używają elektronicznej waluty i metod płatności. Niektóre rodzaje walut opierają się na fakcie, że są „reprezentatywne”, co oznacza, że ​​każda moneta lub banknot może być bezpośrednio wymieniony na określoną ilość towaru. Jednak w miarę jak kraje opuściły standard złota, próbując ograniczyć obawy o run na federalne dostawy złota, wiele światowych walut jest obecnie klasyfikowanych jako fiducjarne. Waluta fiducjarna jest emitowana przez rząd i nie jest wspierana przez żaden towar, ale raczej przez wiarę, jaką mają jednostki i rządy, że strony zaakceptują tę walutę. Obecnie większość głównych walut światowych to waluty fiducjarne.Wiele rządów i społeczeństw stwierdziło, że waluta fiducjarna jest najtrwalsza i najmniej podatna na pogorszenie lub utratę wartości w czasie. Wcześniejsze  

Rzadkość, podzielność, użyteczność i możliwość przenoszenia

Oprócz pytania o to, czy jest to środek przechowywania wartości, waluta odnosząca sukcesy musi również spełniać wymagania związane z rzadkością, podzielnością, użytecznością, transportowalnością, trwałością i fałszowaniem. Spójrzmy na te cechy pojedynczo.

1) Niedobór

Kluczem do utrzymania wartości waluty jest jej podaż. Zbyt duża podaż pieniądza może spowodować wzrost cen towarów, co doprowadzi do załamania gospodarczego. Zbyt mała podaż pieniądza może również powodować problemy gospodarcze. Monetaryzm to koncepcja makroekonomiczna, której celem jest odniesienie się do roli podaży pieniądza w zdrowiu i wzroście (lub jego braku) w gospodarce.

W przypadku walut fiducjarnych większość rządów na całym świecie nadal drukuje pieniądze jako sposób na kontrolowanie niedoboru. Wiele rządów działa przy określonej wysokości inflacji, która obniża wartość waluty fiducjarnej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik historycznie oscylował wokół 2%. Różni się to od bitcoina, który ma elastyczny wskaźnik emisji, który zmienia się w czasie. Wcześniejsze  

2) Podzielność

Waluty, które odniosły sukces, można podzielić na mniejsze jednostki przyrostowe. Aby system jednej waluty funkcjonował jako środek wymiany dla wszystkich rodzajów dóbr i wartości w gospodarce, musi mieć elastyczność związaną z tą podzielnością. Waluta musi być wystarczająco podzielna, aby dokładnie odzwierciedlała wartość każdego towaru lub usługi dostępnej w całej gospodarce.

3) Użyteczność

Waluta musi mieć użyteczność, aby była skuteczna. Osoby fizyczne muszą być w stanie wiarygodnie wymieniać jednostki waluty na towary i usługi. Jest to główny powód, dla którego waluty rozwinęły się w pierwszej kolejności: aby uczestnicy rynku mogli uniknąć konieczności bezpośredniego barteru za towary. Użyteczność wymaga również łatwego przenoszenia walut z jednego miejsca do drugiego. Uciążliwe metale szlachetne i towary niełatwo spełniają ten warunek.

4) Przenośność

Aby waluty były użyteczne, muszą być łatwo przenoszone między uczestnikami gospodarki. W kategoriach waluty fiducjarnej oznacza to, że jednostki waluty muszą być przenoszone w ramach gospodarki danego kraju, a także między narodami w drodze wymiany.

5) Trwałość

Aby waluta była skuteczna, musi być przynajmniej rozsądnie trwała. Monety lub banknoty zrobione z materiałów, które można łatwo okaleczyć, uszkodzić lub zniszczyć, lub które z czasem ulegają degradacji i stają się bezużyteczne, nie są wystarczające.

6) Podrabianie

Tak jak waluta musi być trwała, tak musi być trudna do podrobienia, aby zachować skuteczność. W przeciwnym razie złośliwe strony mogą łatwo zakłócić system walutowy, zalewając go fałszywymi rachunkami, co negatywnie wpływa na wartość waluty.

Aby ocenić wartość Bitcoin jako waluty, porównamy ją z walutami fiducjarnymi w każdej z powyższych kategorii.

Bitcoin w porównaniu z walutami Fiata

1) Niedobór

Kiedy Bitcoin został uruchomiony w 2009 r., Jego twórcy zastrzegli w protokole, że podaż tokenów zostanie ograniczona do 21 milionów. Aby dać pewien kontekst, obecna podaż bitcoinów wynosi około 18 milionów, tempo uwalniania bitcoinów spada o połowę mniej więcej co cztery lata, a podaż powinna przekroczyć 19 milionów w roku 2022. Zakłada się, że protokół nie zostanie zmieniony. Zauważ, że zmiana protokołu wymagałaby współbieżności większości mocy obliczeniowej zaangażowanej w wydobywanie bitcoinów, co oznacza, że ​​jest to mało prawdopodobne.

Podejście do dostarczania, które przyjęło Bitcoin, różni się od większości walut fiducjarnych. Globalna podaż pieniądza fiducjarnego jest często postrzegana jako rozbita na różne segmenty: M0, M1, M2 i M3. M0 odnosi się do gotówki w obiegu. M1 to M0 plus depozyty płatne na żądanie, takie jak rachunki bieżące. M2 to M1 plus rachunki oszczędnościowe i niewielkie depozyty terminowe (zwane w Stanach Zjednoczonych certyfikatami depozytowymi). M3 to M2 plus duże depozyty terminowe i fundusze rynku pieniężnego. Ponieważ M0 i M1 są łatwo dostępne do użytku w handlu, rozważymy te dwa wiadra jako środki wymiany, podczas gdy M2 i M3 będą uważane za pieniądz używany jako środek do przechowywania wartości. W ramach swojej polityki pieniężnej większość rządów utrzymuje pewną elastyczną kontrolę nad podażą gotówki w obiegu, dokonując dostosowań w zależności od czynników ekonomicznych.Tak nie jest w przypadku Bitcoin. Jak dotąd ciągła dostępność większej liczby tokenów do wygenerowania zachęciła silną społeczność górniczą, chociaż może się to znacznie zmienić w miarę zbliżania się do limitu 21 milionów monet. Co dokładnie wydarzy się w tym czasie, trudno powiedzieć; analogią byłoby wyobrażenie sobie, że rząd USA nagle przestał produkować nowe rachunki. Na szczęście planowane jest wydobycie ostatniego bitcoina dopiero około roku 2140. Ogólnie rzecz biorąc, niedobór może podnieść wartość. Można to zobaczyć w przypadku metali szlachetnych, takich jak złoto.analogią byłoby wyobrażenie sobie, że rząd USA nagle przestał produkować nowe rachunki. Na szczęście, planowane jest wydobycie ostatniego Bitcoina dopiero około roku 2140. Ogólnie rzecz biorąc, niedobór może podnieść wartość. Można to zobaczyć w przypadku metali szlachetnych, takich jak złoto.analogią byłoby wyobrażenie sobie, że rząd USA nagle przestał produkować nowe rachunki. Na szczęście planowane jest wydobycie ostatniego bitcoina dopiero około roku 2140. Ogólnie rzecz biorąc, niedobór może podnieść wartość. Można to zobaczyć w przypadku metali szlachetnych, takich jak złoto.

2) Podzielność

21 milionów bitcoinów to znacznie mniej niż obieg większości walut fiducjarnych na świecie. Na szczęście Bitcoin jest podzielny do 8 miejsc po przecinku. Najmniejsza jednostka, równa 0,00000001 Bitcoin, nazywana jest „Satoshi” od nazwiska pseudonimowego dewelopera kryptowaluty. Pozwala to na rozprowadzenie biliardów pojedynczych jednostek Satoshi w całej gospodarce światowej.

Jeden bitcoin ma znacznie większy stopień podzielności niż dolar amerykański, a także większość innych walut fiducjarnych. Podczas gdy dolara amerykańskiego można podzielić na centy, czyli 1/100 z 1 USD, jeden „Satoshi” to zaledwie 1/100 000 000 z 1 BTC. To właśnie ta skrajna podzielność umożliwia rzadkość bitcoina; jeśli cena bitcoina z czasem będzie rosła, użytkownicy posiadający niewielkie ułamki jednego bitcoina mogą nadal brać udział w codziennych transakcjach. Bez żadnej podzielności cena, powiedzmy, 1000000 USD za 1 BTC uniemożliwiłaby używanie tej waluty w większości transakcji.

3) Użyteczność

Jednym z największych punktów sprzedaży Bitcoin jest wykorzystanie technologii blockchain. Blockchain to rozproszony system księgi, który jest zdecentralizowany i pozbawiony zaufania, co oznacza, że ​​żadna ze stron uczestniczących w rynku Bitcoin nie musi nawzajem sobie ufać, aby system działał poprawnie. Jest to możliwe dzięki rozbudowanemu systemowi kontroli i weryfikacji, który jest kluczowy dla prowadzenia księgi i wydobywania nowych bitcoinów. Co najważniejsze, elastyczność technologii blockchain oznacza, że ​​ma ona użyteczność również poza przestrzenią kryptowalut. Wcześniejsze  

4) Przenośność

Dzięki giełdom kryptowalut, portfelom i innym narzędziom Bitcoin można przenosić między stronami w ciągu kilku minut, niezależnie od wielkości transakcji, przy bardzo niskich kosztach. Proces przesyłania pieniędzy w obecnym systemie może trwać kilka dni i wiązać się z opłatami. Zbywalność jest niezwykle ważnym aspektem każdej waluty. Chociaż do wydobywania Bitcoinów, utrzymania łańcucha bloków i przetwarzania transakcji cyfrowych potrzeba ogromnych ilości energii elektrycznej, osoby fizyczne zazwyczaj nie posiadają w tym procesie żadnej fizycznej reprezentacji Bitcoina.

5) Trwałość

Trwałość jest głównym problemem w przypadku walut fiducjarnych w ich fizycznej formie. Banknot dolarowy, choć mocny, może zostać podarty, spalony lub w inny sposób bezużyteczny. Cyfrowe formy płatności nie są w ten sam sposób podatne na te szkody fizyczne. Z tego powodu bitcoin jest niezwykle cenny. Nie można go zniszczyć w taki sam sposób, jak banknot dolarowy. Nie oznacza to jednak, że bitcoina nie można stracić. Jeśli użytkownik straci swój klucz kryptograficzny, bitcoiny w odpowiednim portfelu mogą być trwale bezużyteczne. Jednak sam bitcoin nie zostanie zniszczony i będzie nadal istniał w rekordach w łańcuchu bloków.

6) Podrabianie

Dzięki skomplikowanemu, zdecentralizowanemu systemowi rejestrów blockchain bitcoin jest niezwykle trudny do podrobienia. Takie działanie zasadniczo wymagałoby zmylenia wszystkich uczestników sieci Bitcoin, co jest niemałym wyczynem. Jedynym sposobem na stworzenie fałszywego bitcoina byłoby wykonanie tak zwanego podwójnego wydania. Odnosi się to do sytuacji, w której użytkownik „wydaje” lub przesyła ten sam bitcoin w dwóch lub więcej oddzielnych ustawieniach, skutecznie tworząc zduplikowany rekord. Chociaż nie stanowi to problemu w przypadku banknotów fiducjarnych – niemożliwe jest wydanie tego samego dolara w dwóch lub więcej oddzielnych transakcjach – jest to teoretycznie możliwe w przypadku walut cyfrowych.

Jednak to, co sprawia, że ​​podwójne wydatki są mało prawdopodobne, to rozmiar sieci Bitcoin. Konieczny byłby tak zwany atak 51%, w którym grupa górników teoretycznie kontroluje ponad połowę całej mocy sieci. Kontrolując większość całej mocy sieci, ta grupa może zdominować pozostałą część sieci w celu fałszowania zapisów. Jednak taki atak na Bitcoin wymagałby przytłaczającej ilości wysiłku, pieniędzy i mocy obliczeniowej, przez co taka możliwość byłaby niezwykle nieprawdopodobna. Wcześniejsze    

Wyzwania Bitcoin

Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin dość dobrze radzi sobie w powyższych kategoriach w porównaniu z walutami fiducjarnymi. Więc jakie są wyzwania stojące przed Bitcoinem jako walutą?

Jednym z największych problemów jest status Bitcoina jako środka przechowywania wartości. Użyteczność Bitcoina jako środka przechowywania wartości zależy od jego użyteczności jako środka wymiany. Opieramy to z kolei na założeniu, że aby coś było używane jako magazyn wartości, musi mieć jakąś wewnętrzną wartość, a jeśli Bitcoin nie odniesie sukcesu jako środek wymiany, nie będzie miał praktycznej użyteczności, a zatem nie będzie wartości i nie będzie atrakcyjny jako środek przechowywania wartości. Podobnie jak waluty fiducjarne, Bitcoin nie jest zabezpieczony żadnym fizycznym towarem ani metalem szlachetnym. Przez większą część swojej historii aktualna wartość Bitcoina była napędzana głównie przez spekulacje. Bitcoin wykazywał cechy bańki z drastycznymi wzrostami cen i szaleństwem zainteresowania mediów.Prawdopodobnie zmniejszy się to w miarę, jak Bitcoin nadal będzie cieszył się większą popularnością w głównym nurcie, ale przyszłość jest niepewna.

Użyteczność i możliwość przenoszenia bitcoinów są kwestionowane przez trudności związane z przechowywaniem i przestrzeniami wymiany kryptowalut. W ostatnich latach cyfrowe giełdy walut były nękane przez włamania, kradzieże i oszustwa. Oczywiście kradzieże zdarzają się również w świecie walut fiducjarnych. Jednak w takich przypadkach regulacja jest znacznie bardziej uregulowana, zapewniając nieco prostsze sposoby dochodzenia roszczeń. Bitcoin i szerzej kryptowaluty są nadal postrzegane jako bardziej „Dziki Zachód”, jeśli chodzi o regulacje. Różne rządy postrzegają Bitcoin w diametralnie różny sposób, a konsekwencje przyjęcia Bitcoina jako waluty globalnej są znaczące. Wcześniejsze  

Ile wart byłby Bitcoin, aby konkurować z walutami Fiata?

Aby przypisać wartość Bitcoinowi, musimy przewidzieć, jaką penetrację rynku osiągnie w każdej sferze. Ten artykuł nie będzie dowodem na to, jaka będzie penetracja rynku, ale ze względu na ocenę wybierzemy raczej arbitralną wartość 15 procent, zarówno dla bitcoina jako waluty, jak i bitcoina jako środka przechowywania wartości. Zachęcamy do sformułowania własnej opinii na temat tej prognozy i odpowiedniego dostosowania wyceny.

Najprostszym sposobem podejścia do modelu byłoby przyjrzenie się aktualnej światowej wartości wszystkich środków wymiany i wszystkich sklepów o wartości porównywalnej z bitcoinem i obliczenie przewidywanego procentu bitcoina. Dominującym środkiem wymiany są pieniądze wspierane przez rząd i w naszym modelu skupimy się wyłącznie na nich.

Z grubsza mówiąc, M1 (w tym M0) jest obecnie warte około 4,9 biliona dolarów amerykańskich, co będzie stanowić naszą obecną wartość środków wymiany na świecie. Wcześniejsze  

Wartość M3 (która obejmuje wszystkie inne koszyki) minus M1 jest warta około 45 bilionów dolarów. Uwzględnimy to jako magazyn wartości, który jest porównywalny z bitcoinem. Do tego dodamy również szacunkową wartość światowego złota przechowywanego jako magazyn wartości. Podczas gdy niektórzy mogą używać biżuterii jako środka przechowywania wartości, w naszym modelu będziemy brać pod uwagę tylko złoto kruszcowe. Amerykańska Służba Geologiczna oszacowała, że ​​pod koniec 1999 r. Było około 122 000 ton metrycznych dostępnego złota naziemnego. Z tego 48 procent, czyli 58 580 ton metrycznych, stanowiły prywatne i oficjalne akcje w sztabkach. Przy szacowanej aktualnej cenie 1200 dolarów za uncję, ta ilość złota jest dziś warta ponad 2,1 biliona dolarów amerykańskich.Ponieważ w ostatnich latach wystąpił deficyt w podaży srebra, a rządy sprzedawały znaczne ilości srebra w sztabkach, uważamy, że większość srebra jest wykorzystywana w przemyśle, a nie jako środek do przechowywania wartości i nie będzie uwzględniać srebra w nasz model. Nie będziemy też traktować innych metali szlachetnych ani kamieni szlachetnych. W sumie nasze szacunki dotyczące globalnej wartości sklepów o wartości porównywalnej z bitcoinem, w tym rachunków oszczędnościowych, małych i dużych lokat terminowych, funduszy rynku pieniężnego oraz złota kruszcowego, wynoszą 47,1 bln USD.w tym rachunki oszczędnościowe, małe i duże depozyty terminowe, fundusze rynku pieniężnego i złoto w sztabkach, osiągają wartość 47,1 biliona dolarów amerykańskich.w tym rachunki oszczędnościowe, małe i duże depozyty terminowe, fundusze rynku pieniężnego i złoto w sztabkach, osiągają wartość 47,1 biliona dolarów amerykańskich.

Nasze łączne oszacowanie globalnej wartości środków wymiany i zapasów wartości wynosi zatem 72,1 bln USD. Gdyby Bitcoin osiągnął 15 procent tej wyceny, jego kapitalizacja rynkowa w dzisiejszych pieniądzach wyniosłaby 10,8 biliona dolarów. Przy wszystkich 21 milionach bitcoinów w obiegu cena 1 bitcoina wyniosłaby 514 000 USD.

To raczej prosty model długoterminowy. Być może największym pytaniem, na którym się ona opiera, jest to, ile adopcji osiągnie Bitcoin? Ustalenie wartości aktualnej ceny Bitcoin wiązałoby się z wyceną z ryzykiem niskiego przyjęcia lub niepowodzenia Bitcoin jako waluty, co może obejmować zastąpienie przez jedną lub więcej innych walut cyfrowych. Modele często uwzględniają prędkość pieniądza, często argumentując, że skoro Bitcoin może obsługiwać transfery trwające mniej niż godzinę, prędkość pieniędzy w przyszłym ekosystemie Bitcoin będzie wyższa niż obecna średnia prędkość pieniędzy. Innym poglądem na ten temat byłoby jednak to, że prędkość pieniądza nie jest w żaden znaczący sposób ograniczana przez dzisiejsze szyny płatności, a jego głównym wyznacznikiem jest potrzeba lub chęć ludzi do dokonywania transakcji. W związku z tym,prognozowaną prędkość pieniądza można z grubsza potraktować jako równą jego bieżącej wartości.

Innym punktem widzenia modelowania ceny Bitcoin, i być może użytecznym w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, byłoby przyjrzenie się konkretnym branżom lub rynkom, które według nas mogą mieć wpływ lub zakłócenie, i zastanowienie się, jaka część tego rynku może się skończyć za pomocą Bitcoin. World Bitcoin Network zapewnia sprytne narzędzie do tego.