Dlaczego – i jak – inwestować w towary

Category: Uzyskać Dostęp
17 lutego 2021

W świecie pełnym możliwości inwestycyjnych możesz rozważyć towary jako część swojego portfela.

Tagi: Inwestowanie, Fundusze inwestycyjne, Zarządzanie portfelem, Fundusze, ETFy
Opublikowano: 6 lutego 2020 rKiedy myślisz o inwestowaniu w surowce, możesz wyobrazić sobie szalonych inwestorów w rynnę handlową, wygrywających i tracących fortuny w mgnieniu oka.

Możesz jednak inwestować w towary na więcej niż jeden sposób i przy użyciu więcej niż jednego produktu. Istnieją kontrakty futures, produkty notowane na giełdzie i fundusze inwestycyjne. Masz również możliwość zakupu fizycznych surowców.

Jednym z atutów towarów jest gama dostępnych produktów. Możesz inwestować w rolnictwo, zasoby naturalne, metale szlachetne i zwierzęta gospodarskie.

Oto trzy powody, dla których warto rozważyć surowce i pięć sposobów inwestowania.

Po co inwestować w towary
 • Surowce mogą minimalizować zmienność portfela. Pogoda, polityka lub globalna produkcja mogą wpływać na zyski z towarów, więc historyczna korelacja towarów z tradycyjnymi aktywami jest niska. W rezultacie zyski z towarów mogą pomóc zmniejszyć zmienność w zdywersyfikowanym portfelu.
 • Surowce mogą stanowić zabezpieczenie przed inflacją. Ceny surowców często podążają za inflacją i mogą stanowić ochronę przed wpływem rosnących cen.Towary mogą być aktywami fizycznymi. Surowce twarde, takie jak złoto, można uznać za magazyn wartości. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje podstawowy poziom popytu. Wraz ze wzrostem popytu może istnieć potencjał wzrostu cen.
  Jak inwestować w towary
 • Własność fizyczna.To najbardziej podstawowy sposób inwestowania w towary. Ale jeśli nie są to małe, przenośne aktywa, takie jak metale szlachetne, może to być niepraktyczne. Wyobraź sobie, że składujesz bele bawełny, woły lub beczki mrożonego koncentratu soku pomarańczowego. Posiadanie tego rodzaju towarów zwykle najlepiej pozostawić tym, którzy będą przekształcać ten towar w gotowy produkt.
 • Kontrakty terminowe.Futures powstały jako sposób na zagwarantowanie rolnikom ceny za przyszłe dostawy towarów. Kontrakty te są prawdopodobnie najbardziej znaną metodą inwestowania w towary.
  • Chociaż może to być ryzykowne, handel kontraktami futures może pomóc w ochronie przed wahaniami w innych częściach portfela. Kontrakty futures mają przejrzysty mechanizm cenowy i można uzyskać dostęp do kontraktu futures na towary za niewielką część jego wartości.
  • Kupowanie i sprzedawanie kontraktów futures dla zysku wymaga umiejętności i doświadczenia. Jeśli cena terminowa lub to, co zapłaciłeś za kontrakt, jest wyższa niż cena spot w momencie, gdy kontrakt się zapadnie, stracisz pieniądze. Poszczególne papiery wartościowe.Akcje firm produkujących towary zapewniają pośredni dostęp do rynków towarowych. Jeśli cena towaru wzrośnie, przedsiębiorstwa go produkujące mogą doświadczyć zwiększonych przychodów i zysków.Fundusze powiernicze, fundusze podlegające obrotowi giełdowemu (ETF) i weksle notowane na giełdzie (ETN). Te papiery wartościowe mogą zapewnić szeroką ekspozycję przy stosunkowo niskich minimach inwestycyjnych.Inwestycje alternatywne. Opcją są fundusze hedgingowe lub prywatne inwestycje specjalizujące się w surowcach. Są to wysoce spekulacyjne i lewarowane strategie inwestycyjne, niosące ze sobą wysoki stopień ryzyka i zmienności. Zwiększone zyski są możliwe, ale nie ma gwarancji sukcesu. Przed przyjęciem tego podejścia warto porozmawiać z doradcą finansowym.


   Wspólna terminologia dotycząca towarówJeśli myślisz o inwestowaniu w towary, dobrze jest znać warunki handlu. Oto kilka kluczowych terminów związanych z handlem towarami.

   Towar: surowce i nieprzetworzone towary, które są spożywane bezpośrednio lub są przetwarzane i odsprzedawane, takie jak złoto, ropa, pszenica, bydło i aluminium.

   Cenaterminowa: uzgodniona cena składnika aktywów w kontrakcie terminowym, w którym ceny są ustalone teraz, ale dostawa i płatność nastąpi w przyszłości.

   Futures: giełdowy instrument pochodny. Przyszłość oznacza zobowiązanie do kupna lub sprzedaży w przyszłości jakiegoś instrumentu bazowego po określonej cenie.

   Wynikiindeksu: większość towarowych ETF / ETN i funduszy inwestycyjnych śledzi indeks towarowy, taki jak S&P GSCI. Inwestorzy powinni być świadomi, że indeksy nie zawsze śledzą ceny spotowe określonych towarów.

   Cena spot: cena podana za natychmiastową płatność i dostawę określonego towaru. Cena dotyczy tylko dostawy.

   Przedstawione informacje oparte na faktach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności.Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Wszystkie dane dotyczące wydajności, chociaż pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie są gwarantowane pod względem dokładności. Wspomniane indeksy są niezarządzane i nie są dostępne do bezpośredniego inwestowania.S & GSCIjest złożony wskaźnik powraca sektora towarowego, co stanowi długi czas stosują dźwigni, tylko do inwestycji w futures, który jest szeroko zróżnicowany w spektrum towarów.Dywersyfikacja i alokacja aktywów nie gwarantują zysków ani nie chronią przed stratami.Z inwestycją wtowarywiążą się szczególne rodzaje ryzyka , w tym wahania cen rynkowych, zmiany regulacyjne, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe, zmiany gospodarcze oraz wpływ niekorzystnych czynników politycznych lub finansowych.Inwestycje alternatywnebardzo często wykorzystują inwestycje spekulacyjne i strategie handlowe. Nie ma gwarancji, że program inwestycyjny odniesie sukces. Inwestycje alternatywne są przeznaczone tylko dla wyrafinowanych inwestorów, którzy są w stanie tolerować całkowitą utratę inwestycji. Produkty te nie są odpowiednie dla każdego inwestora, nawet jeśli inwestor spełnia wymagania finansowe. Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą inwestycyjnym w celu ustalenia, jak te inwestycje mogą wpłynąć na alokację aktywów, profil ryzyka i sytuację podatkową. Inwestować wKontrakty futureswiążą się ze znacznym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ wielkość kontraktów futures może być bardzo duża, a inwestorzy mogą zyskać lub stracić znaczną ilość pieniędzy niezależnie od kierunku ruchu na rynku.Inwestowanie w fundusze inwestycyjnewiąże się z ryzykiem, a strata kapitału jest możliwa. Inwestowanie w określone fundusze wiąże się ze szczególnym ryzykiem, na przykład związanym z inwestycjami w akcje o małej i średniej kapitalizacji, zagraniczne papiery dłużne i papiery wartościowe o wysokim dochodzie oraz fundusze, które koncentrują swoje inwestycje w określonej branży. Dodatkowe informacje dotyczące tych ryzyk można znaleźć w prospekcie funduszu.Fundusze giełdowe (ETF)to koszyki papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak poszczególne akcje po wynegocjowanych cenach i nie podlegają indywidualnemu wykupowi. Fundusze ETF są przeznaczone do ogólnego śledzenia indeksu rynkowego, a akcje mogą być przedmiotem obrotu z premią lub dyskontem w stosunku do wartości aktywów netto bazowych papierów wartościowych.Obligacje notowane w obrocie giełdowym (ETN)podlegają zarówno ryzyku rynkowemu, jak i ryzyku niewykonania zobowiązania przez bank emitujący. Inwestorzy powinni zapoznać się z prospektem funduszu, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych ryzyk.
  • Newsroom
  • Zarządzanie majątkiemBankowość biznesowaUsługi inwestycyjneBankowość korporacyjna i komercyjnaSpołecznośćPrywatnośćDostępnośćProdukty i usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe, w tym renty, to:

   Brak depozytu ● Brak ubezpieczenia FDIC ● Może stracić na wartości ● Brak gwarancji bankowej ● Brak ubezpieczenia przez żadną federalną agencję rządową