Dotowane a niesubsydiowane pożyczki studenckie: jaka jest różnica?

Category: Pożyczki Osobiste
17 lutego 2021

Oto, co studenci powinni wiedzieć o dwóch głównych typach federalnych pożyczek studenckich.

Jeśli jesteś zapisany na stopień naukowy lub program certyfikacyjny na co najmniej pół etatu, wypełniając FAFSA, możesz otrzymać dwa różne rodzaje federalnych bezpośrednich pożyczek studenckich – bezpośrednie pożyczki subsydiowane i bezpośrednie pożyczki bez dotacji. Chociaż obie mają podobne cechy i zalety, pożyczki subsydiowane mają znacznie lepsze warunki, zwłaszcza gdy jesteś jeszcze w szkole.

Mając to na uwadze, poniżej znajduje się podsumowanie tego, co studenci powinni wiedzieć o dotowanych i niesubsydiowanych pożyczkach studenckich, o tym, ile możesz pożyczyć każdy z nich, a także o ważnych korzyściach wspólnych dla obu.

Źródło obrazu: Getty Images

Co to jest dotowana pożyczka studencka?

Istnieją dwa główne rodzaje federalnych bezpośrednich pożyczek studenckich – dotowane i niesubsydiowane. Prosta wersja jest taka, że ​​kredyty z dopłatami są lepsze. Podczas gdy oba rodzaje pożyczek pobierają odsetki, rząd płaci odsetki od subsydiowanych pożyczek studenckich (oficjalnie znanych jako bezpośrednie subsydiowane pożyczki) w określonych okresach, w szczególności:

 • Podczas gdy jesteś zapisany do szkoły na co najmniej pół etatu.
 • Podczas sześciomiesięcznego okresu karencji po ukończeniu szkoły.Kiedy Twoje pożyczki są odroczone.Oznacza to, że po ukończeniu studiów i rozpoczęciu spłaty pożyczki saldo pożyczki będzie takie samo, jak kwota pożyczki, którą początkowo pożyczyłeś. Na przykład, jeśli uzyskasz dotowaną pożyczkę studencką w wysokości 2000 USD na pierwszym roku studiów, a cztery lata później ukończysz studia, saldo tej pożyczki nadal będzie wynosić 2000 USD. Mimo że pożyczone pieniądze masz od czterech lat, nie będziesz odpowiedzialny za ani grosza odsetek za czas studiów. Jest todużakorzyść z subsydiowanych pożyczek nad niespłacanymi pożyczkami studenckimi i innymi rodzajami pożyczek na edukację.

  Dotowane pożyczki studenckie są oparte na potrzebach, co oznacza, że ​​aby je otrzymać, musisz mieć wykazaną potrzebę finansową. Twoja szkoła określa kwotę dotowanych pożyczek studenckich, które możesz zaciągnąć, a łączna kwota nie może przekraczać Twoich potrzeb finansowych.

  Chociaż możesz otrzymywać federalne pożyczki studenckie tak długo, jak jesteś w szkole, zakładając, że nie osiągnąłeś łącznego limitu pożyczek (patrz poniżej), istnieje limit czasowy, w którym możesz otrzymać dotowane pożyczki studenckie. W szczególności możesz otrzymać dotowane pożyczki do wysokości 150% opublikowanej długości programu studiów. Innymi słowy, jeśli zapisałeś się na czteroletni program studiów licencjackich, twoje uprawnienia do pożyczek subsydiowanych wygasają po sześciu latach, niezależnie od twojej pozycji akademickiej lub potrzeb finansowych.

  Wreszcie, dotowane pożyczki studenckie są dostępne tylko dla studentów studiów licencjackich – studenci studiów magisterskich i zawodowych nie kwalifikują się do pomocy, niezależnie od ich wyraźnych potrzeb finansowych.

  Jak działa niespłacony kredyt studencki?

  Drugim rodzajem bezpośredniej pożyczki federalnej jest pożyczka bezpośrednia bez dotacji. Wadą tego jest to, że rząd nigdy nie płaci odsetek od niespłaconych pożyczek. Kredytobiorcy są zawsze odpowiedzialni za odsetki narosłe od tych pożyczek, nawet jeśli nie są zobowiązani do dokonywania płatności.

  Na przykład, jeśli pożyczysz niespłacaną pożyczkę w wysokości 5000 USD w trakcie pierwszego roku studiów, do czasu ukończenia studiów saldo będzie znacznie większe niż pożyczone 5000 USD. Przy stopie oprocentowania 6% przez cztery lata, do momentu rozpoczęcia spłaty, do momentu, w którym rozpoczęła się spłata, do Twojego kapitału doliczono ponad 1000 USD.

  Z drugiej strony łatwiejsze jest uzyskanie niespłaconych pożyczek. Nie są oparte na potrzebach. Twoja zdolność do pożyczania jest oparta na rządowych limitach pożyczek (omówionych poniżej) i koszcie uczęszczania do szkoły, w przeciwieństwie do zdolności do wykazania, żepotrzebujeszpieniędzy. Jak widać na poniższych wykresach, roczne i maksymalne limity zadłużania pożyczek niesubsydiowanych są na ogół wyższe niż limity pożyczek subsydiowanych.

  Podobnie jak w przypadku pożyczek subsydiowanych, nie musisz spłacać niespłaconych pożyczek, gdy jesteś zapisany do szkoły lub w okresie karencji, który trwa przez pierwsze sześć miesięcy po ukończeniu studiów lub spadku poniżej pół etatu. Różnica polega jednak na tym, że w tych okresach gromadzisz odsetki.

  Czy lepiej dostać dotowane czy niesubsydiowane pożyczki?

  Jak widać, subsydiowane pożyczki studenckie mają kilka kluczowych zalet w stosunku do ich niesubsydiowanych odpowiedników. Jednakobieodmiany federalnych bezpośrednich pożyczek studenckich mają dość ważne zalety w porównaniu z innymi metodami pożyczania pieniędzy, takimi jak pożyczki osobiste lub prywatne pożyczki studenckie. Oto kilka najważniejszych przykładów:

  • Żaden rodzaj federalnej bezpośredniej pożyczki studenckiej nie ma żadnych wymagań kredytowych. Pożyczki prywatne i osobiste mają zazwyczaj minimalne standardy kredytowe lub wymagają współpożyczki.
  • Federalne bezpośrednie pożyczki studenckie kwalifikują się do planów spłaty uzależnionych od dochodów, takich jak Płać w miarę zarabiania i Spłata w oparciu o dochody. Ograniczają one miesięczne spłaty pożyczki studenckiej do określonego procentu Twojego dochodu uznaniowego i umarzają pozostałą kwotę po upływie określonego okresu spłaty (20 lub 25 lat).Bezpośrednie pożyczki federalne mogą kwalifikować się do wybaczenia pożyczki na cele publiczne i / lub pożyczki dla nauczycieli, jeśli plan zatrudnienia i spłaty pożyczkobiorcy spełnia standardy programu. Z drugiej strony, prywatne pożyczki studenckienigdy niekwalifikują się do tych programów.Masz możliwość uzyskania odroczenia lub zwolnienia z federalnych pożyczek studenckich, co może pozwolić na tymczasowe wstrzymanie płatności w trudnych czasach finansowych. Niektóre pożyczki prywatne mają własne programy restrukturyzacyjne, ale opcje federalne są na ogół znacznie lepsze.Ile mogę pożyczyć?

   Oczywiście byłoby idealnie, gdybyś mógł po prostu otrzymać dotowane pożyczki studenckie na 100% swoich potrzeb związanych z pożyczkami edukacyjnymi. Niestety to nie działa w ten sposób, ponieważ istnieją ograniczenia dotyczące kwoty, którą możesz pożyczyć. O to chodzi, że nie może nawet być w stanie uzyskaćrabatówpożyczek na pokrycie całe swoje potrzeby finansowe.

   Limity zadłużania studentów zależne od dotowanych i niesubsydiowanych pożyczekDepartament Edukacji ogranicza kwotę federalnych pożyczek studenckich, które może otrzymać każdy pożyczkobiorca. Po pierwsze, oto roczne i zagregowane wartości maksymalne dla studentów zależnych:

   Rok w szkole

   Dopłaty do limitu pożyczki

   Ogólny federalny limit pożyczki studenckiej (w tym dotowany)