Ekonomia a finanse

Category: Który Jest
17 lutego 2021

Ekonomiato nauka społeczna zajmująca się szeroko rozumianym zarządzaniem dobrami i usługami, w tym ich produkcją i konsumpcją, a także wpływającymi na nie czynnikami, podczas gdyFinanseto nauka o zarządzaniu dostępnymi środkami.

Wykres porównania

Wykres porównawczy między ekonomią a finansami

Ekonomia
Finanse
Definicja

Finanse to nauka zarządzania funduszami z uwzględnieniem czasu, gotówki i związanego z tym ryzyka. Gałęzie

Działy finansów obejmują finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Zarządzanie

Finansami zarządzają osoby w rodzinach lub banki lub inne instytucje. Powiązane kursy

Księgowość, dyplomowany analityk finansowy i inne
Ekonomia to nauka społeczna, która bada zarządzanie dobrami i usługami, w tym produkcją i konsumpcją oraz wpływającymi na nie czynnikami.
Działy ekonomii obejmują makro i mikroekonomię.
Ekonomiści zawodowi są zatrudniani jako konsultanci przez sektor prywatny i publiczny.
Filozofia ekonomii, prawa i ekonomii, ekonomia polityczna.
Treść: Ekonomia a finanse
 • 1 Różnice w omawianych tematach
 • 2 Działy ekonomii a finanse3 Historia i ewolucja myśli ekonomicznej i finansów4 Różnice w rolach5 Kwalifikacje zawodowe w ekonomii a finanse6 OdnośnikiRóżnice w omawianych tematach

  Ekonomiasłuży wyjaśnieniu czynników związanych z niedoborem lub nadwyżką dóbr i usług, które wpływają i mogą być stosowane w prawie każdej sferze społeczeństwa, ogólnie w biznesie, a także w rządach.Finanseobejmują głównie oszczędzanie i pożyczanie pieniędzy, mając na uwadze dostępny czas, środki pieniężne i związane z tym ryzyko. Dlatego finanse można uznać za niewielki podzbiór lub kuzyn ekonomii.

  Działy ekonomii a finanse

  Gałęzie ekonomii obejmują makro i mikroekonomię.Makroekonomiabierze pod uwagę szersze aspekty gospodarki jako całości, w tym dochód narodowy i produkcję, a także uwzględnia stopę bezrobocia, inflację pozycji oraz skutki polityki pieniężnej i fiskalnej rządu.Mikroekonomiato analiza podaży i popytu na towary. Obejmuje to badania rynku w celu zbadania ilości dóbr popytowych i podaży, aby osiągnąć równowagę w cenie zgodnie z regulacjami rządowymi. Efektywność ekonomiczna zależy od tego, jak ta równowaga jest dostosowywana do zmieniających się rynków w czasie.

  Kluczowe obszaryfinansówobejmująfinanseosobiste, biznesowe i publiczne.Finanse osobistedotyczą dochodów, źródeł i wydatków osób fizycznych i rodzin, w tym długów i innych zobowiązań kredytowych.Finanse publicznezajmują się administrowaniem i opłacaniem działań zbiorowych lub rządowych.Finanse biznesowelubfinanse przedsiębiorstwobejmują zarządzanie funduszami firmy lub korporacji. Obejmuje to równoważenie ryzyka i rentowności, aby zmaksymalizować majątek firmy i wartość akcji na rynku.

  Historia i ewolucja myśli ekonomicznej i finansów

  Historię myśli ekonomicznej można podzielić na trzy fazy: przednowoczesną, wczesną nowożytną i nowożytną. Era premodernistyczna sięga Mezopotamii i innych cywilizacji, takich jak chińska, indyjska, grecka, arabska, perska i nie tylko. Najbardziej godnym uwagi dziełem, które zasługuje na specjalną wzmiankę, jest „Arthashastra, napisany przez Chanakya (ok. 340-293 pne), który jest obecnie uważany za jednego z prekursorów współczesnej ekonomii.

  W epoce przednowoczesnej od XVI do XVIII wieku wyrosły dwie grupy, merkantyliści i fizjokraci. Pierwsi uważali, że bogactwo narodu zależy od ilości posiadanego złota i srebra, a druga grupa uważała, że ​​podstawą bogactwa jest rolnictwo.

  Ekonomia klasyczna została zdefiniowana przez Adama Smitha w 1776 roku w epoce nowożytnej. Według niego idealna ekonomia podlegała samoregulacji, a osobiste interesy jednostek prowadziły do ​​korzyści całego społeczeństwa.

  Marksizm, wywodzący się z prac Karola Marksa (1867), wyznający teorię pracy, która uważała, że ​​wartość przedmiotu zależy od pracy włożonej w jego wytworzenie. Myśl ta wywodzi się z ekonomii klasycznej i różni się od innych neoklasycznych teorii ekonomii.

  Neoklasyczna ekonomia lub marginalizm, który rozwinął się w latach 1870–1910, uważał, że cena i jakość produktu są w dużej mierze determinowane przez jego podaż i popyt. Inne szkoły myślenia to ekonomia keynesowska, która wprowadziła makroekonomię jako główny przedmiot oraz chicagowska szkoła ekonomii, która była zmodernizowaną wersją zasad Adama Smitha.

  Współczesna ekonomia jest podzielona głównie na dwie szkoły myślenia, Saltwater School (która jest związana z Harvardem, MIT, Berkeley, Pennsylvania, Yale i Princeton) i Freshwater school (reprezentowana przez Chicago School of Economics, Carnegie Mellon University, University of Rochester i University Minnesoty). Obie te szkoły myślenia podążają za syntezą neoklasyczną. Teorie w finansach mają również historię w ekonomii. Wcześniej ekonomiści nie przeprowadzali szczegółowej analizy rynków finansowych. Głównymi pionierami teorii finansów są Irving Fisher, John Maynard Keynes, John Hicks, Nicholos Kaldor i Jacob Marschak.

  Inne teorie obejmują nowoczesną teorię portfela, teorię arbitrażu i równowagi i inne.

  Różnice w rolach

  Profesjonalni ekonomiści są zatrudniani jako konsultanci do pracy w sektorze prywatnym, w tym w bankowości i finansach, a także w różnych departamentach i agencjach rządowych, takich jak Skarb czy Bank Centralny.

  Finanse osobiste są generalnie zarządzane przez osoby fizyczne, a obszary biznesu i finansów publicznych przez banki i inne instytucje.

  Kwalifikacje zawodowe z ekonomii a finanse

  Instytucje akademickie oferują kursy z ekonomii i pokrewnych przedmiotów, takich jak filozofia ekonomii, prawo i ekonomia, ekonomia polityczna i inne.

  Powiązane kursy z zakresu finansów obejmują księgowość, dyplomowanych analityków finansowych, kwalifikacje biznesowe i inne.

  Bibliografia
  • Wikipedia: Ekonomia
  • Wikipedia: FinanseWikipedia: Historia myśli ekonomicznejPowiązane porównania
   • Makroekonomia a mikroekonomia
   • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządczaCapex vs OpexZobowiązania a należnościFIFO vs LIFOProdukt krajowy brutto (PKB) a produkt narodowy brutto (PNB)
   • Podążać
   • DzielićCytowaćAutorskiUdostępnij to porównanie:

    Jeśli przeczytałeś tak daleko, powinieneś śledzić nas:

    „Ekonomia a finanse.Diffen.com.Diffen LLC, nd Web. 2 października 2020.

    Komentarze: Ekonomia a finanse
    1. Makroekonomia a mikroekonomia
    2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządczaCapex vs OpexZobowiązania a należnościFIFO vs LIFOProdukt krajowy brutto (PKB) a produkt narodowy brutto (PNB)Różnica między recesją a depresjąRóżnica między rozwojem gospodarczym a wzrostem gospodarczymEdytuj lub twórz nowe porównania w swojej dziedzinie.