Fundusz Rezerwy Demograficznej an obligacje skarbu państwa

Kolejny raz rząd wspiera instytucje, które będą mogły kupować jego dług

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) nakłady pochodzące z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego stanie się mógł inwestować w długoterminowe obligacje skarbowe. Taki plan przyjął właśnie rząd. To oznacza, że po proponowanych zmianach w OFE i PPK, PiS chce nadal bardziej zwiększyć ilość krajowego długu w rodzimych rękach.

Projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Zaproponowano w nim, by FRD mógł wypożyczać środki uzyskane z wykupu niektórych aktywów, wchodzących przy skład portfela Funduszu a mianowicie obligacji Krajowego Funduszu Drogowego - na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je ponieważ lokować wyłącznie w depozyty bankowe. Nowe rozwiązanie, które ma wejść po życie 23 października 2018 r. umożliwi inwestowanie tych środków w długoterminowe obligacje skarbowe.

Jak uzasadnia rząd, chodzi o osiąganie lepszych wyników w zarządzaniu powierzonymi środkami.

Zobacz też: Rząd sprytnie ma możliwość zapewnić sobie zaraz opłacanie kolejnych obietnic wyborczych

Funduszu Rezerwy Demograficznej an obligacje skarbu państwa

Fundusz Rezerwy Demograficznej gromadzi środki na wypłatę emerytur na wypadek kiedy na skutek zmian demograficznych nie będzie dostatecznych nakładów budżetowych na ten cel. Według stanu na styczeń 2018 r., FRD administruje aktywami w kwocie: 25, 3 mld zł (środki bilansowe) i 11, 7 mld zł – (środki pozabilansowe).

Jak przekazuje we wtorkowym komunikacie CIR, skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze stanowią papiery skarbowe (ok. 74 proc. ), które dają średnią dochodowość roczną 3, 15 proc. W kontach pozabilansowych zapisane są m. in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 12, 8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD.

"Ze aspektu na wysoką kwotę wolnych środków uzyskanych z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego oraz sytuację rynkową: małe stopy procentowe na sektorze lokat międzybankowych (ok. jednej, 5 proc. ) i zmniejszoną podaż papierów skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Zasobów – FRD jest zaciekawiony nabywaniem długoterminowych papierów spośród gwarancją państwa. Idzie o osiąganie lepszych rezultatów w zarządzaniu powierzonymi środkami niż jest to możliwe z lokowania środków w lokaty bankowe" - podkreślono w komunikacie CIR opublikowanym po posiedzeniu rządu.

Zwrócono uwagę, że FRD posiada bezpieczną i przejrzystą strategię inwestowania. "Cechuje się wysoką płynnością posiadanych aktywów, an osiągane wyniki pod inwestycje sytuują go w czołówce funduszy rynkowych o zbliżonym portfelu inwestycyjnym. FRD ulokował się pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu funkcjonujących na sektorze, m. in. na pozostałej pozycji w okresie 10-letnim" - zaznaczono.