Inwestorzy

Category: Celu Uzyskania
17 lutego 2021

Otwórz konto i zainwestuj

OTWÓRZ SWOJE KONTO BROKEROWE:

Po wyborze firmy brokerskiej otworzysz rachunek maklerski. Musisz upewnić się, że wspomniane konto jest otwarte w Twoim imieniu. Otrzymasz numer identyfikacyjny klienta lub numer konta dla tego konta. Przeczytaj warunki określone w Formularzu Otwarcia Konta i upewnij się, że są one zgodne ze Standardowym Formularzem Otwarcia Konta dostępnym na stronie internetowej PSX.

Następnie otworzysz konto podrzędne CDC. Konto podrzędne CDC to konto, za pośrednictwem którego można faktycznie handlować na giełdzie.

Zachęcamy również do otwarcia konta inwestora CDC. To konto jest otwierane w CDC, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia indywidualną opiekę nad Twoimi udziałami.

Musisz upewnić się, że masz przypisany unikalny numer identyfikacyjny (UIN). Jest to numer, na podstawie którego będą rejestrowane wszystkie Twoje rachunki maklerskie i transakcje.

Będziesz także musiał wpłacić początkowe środki na zakup udziałów. Upewnij się, że nie jest to wpłata gotówkowa.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE I OTRZYMAJ POTWIERDZENIE:

Po podjęciu decyzji, które akcje firmy kupić, należy złożyć zlecenie za pośrednictwem maklera (lub za pośrednictwem aplikacji internetowej dostarczonej przez firmę maklerską)

Po złożeniu zamówienia i jego realizacji powinieneś otrzymać Potwierdzenie Transakcji w odniesieniu do wykonanego zlecenia.

ROZLICZANIE TRANSAKCJI I EKOSYSTEM RYNKU GIEŁDOWEGO:

Zakupione lub sprzedane akcje są rozliczane (płatności dokonane lub otrzymane) za pośrednictwem NCCPL (National Clearing Company of Pakistan Limited). Wymiana akcji odbywa się za pośrednictwem CDC (Central Depository Company Limited). Te dwie organizacje i firmy maklerskie / właściciele TREC stanowią większą część ekosystemu PSX.

OBIEKT HANDLOWY ONLINE:

Wiele firm maklerskich oferuje swoim klientom możliwość handlu online. Dzięki temu jako inwestor możesz samodzielnie handlować na giełdzie za pośrednictwem aplikacji lub oprogramowania online.

PODSTAWOWE PODATKI I OPŁATY:

Istnieje kilka podatków i opłat nakładanych na obrót akcjami w PSX; podstawowe są wymienione w następujący sposób:

CGT (podatek od zysków kapitałowych) [Filtry zeznania podatkowego: 15%, osoby nieposiadające deklaracji podatkowej: 20%], prowizja maklerska [różni się w zależności od firm maklerskich], CVT, IPF, opłata SECP itp.

KOLEJNOŚĆ KROKÓW DO ROZPOCZĘCIA INWESTOWANIA W ZAPASY:

 • Określ swoje cele inwestycyjne.
 • Utwórz krótką listę zarejestrowanych i licencjonowanych firm maklerskich w oparciu o Twoje preferencje.
 • Wybierz firmę maklerską, która spełnia Twoje wymagania.
 • Otwórz rachunek maklerski, konto podrzędne CDC i konto inwestora CDC.
 • Wpłać środki na swoje konto czekiem.
 • Wybierz firmy, w które chcesz zainwestować, opierając się na niektórych lub wszystkich parametrach wymienionych w Podstawowych wytycznych dotyczących inwestycji w akcje, swoich preferencjach i omówieniu tego z maklerem giełdowym. Budując w ten sposób swoje portfolio.
 • Zacznij inwestować.

Lista kontrolna otwarcia konta

Obudowy (dla osób fizycznych):

 • Poświadczone kopie dowodu osobistego wnioskodawcy.
 • Poświadczone kopie dowodu osobistego Współposiadaczy i / lub Nominowanych (jeśli dotyczy)
 • Poświadczone kopie paszportów wnioskodawcy, Współposiadaczy i / lub Nominowanych (w przypadku nierezydentów)
 • Kopia upoważnienia od Posiadacza (-ów) Rachunku osoby upoważnionej do handlu na moich / naszych rachunkach (jeśli jest inna niż posiadacz rachunku).
 • Lista opłat transakcyjnych, prowizji pobieranych przez brokera i innych opłat CDC do pobrania.

Załączniki (dla podmiotów korporacyjnych):

 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia uchwały Zarządu (wzór zgodnie z Załącznikiem-A poniżej).
 • Poświadczone odpisy memorandum i statutu.
 • Lista upoważnionych sygnatariuszy.
 • Lista osób wyznaczonych do składania zamówień.

Wybierz swojego maklera giełdowego

Możesz inwestować i handlować na giełdzie za pośrednictwem posiadaczy TREC (Trading Rights Entitlement Certificate) / firm maklerskich uznanych przez PSX i licencjonowanych przez Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

Musisz wybrać kilka firm maklerskich na podstawie swoich indywidualnych preferencji. Musisz porozmawiać z wybranymi firmami i dokonać ostatecznego wyboru w oparciu o swoje wymagania. Możesz wybrać swoją firmę maklerską w zależności od:

 • Łatwość komunikacji i zrozumienia zdefiniowanych celów inwestycyjnych.
 • Dostępność materiału badawczego.
 • Dostępność platformy handlowej online.
 • Dostarczanie potwierdzeń handlowych.
 • Pobierane opłaty maklerskie.
 • Fizyczna bliskość miejsca pracy lub zamieszkania.

Zabezpiecz swoje konto

Aby pomóc Ci zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć skarg na maklera giełdowego, oto kilka prostych wskazówek:

MĄDROŚĆ W WYBORZE FIRMY BROKERSKIEJ

 • Przed wyborem firmy maklerskiej odwiedź biura kilku z nich, aby zapoznać się z ich praktykami biznesowymi. Spróbuj ocenić reputację firmy maklerskiej, rozmawiając z ludźmi, których spotykasz.
 • Upewnij się, że firma maklerska i jej filie są zarejestrowane w Pakistańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SECP).
 • Uzyskaj jasne informacje na temat stawek prowizji i świadczonych usług i porównaj je z tymi oferowanymi przez innych brokerów.

OTWIERANIE KONTA

 • Musisz otworzyć rachunek maklerski w firmie maklerskiej. Następnie musisz również otworzyć konto podrzędne CDC / konto inwestora CDC. Ważne jest, aby otworzyć konto (a) w swoim imieniu.
 • Dokładnie przeczytaj i zrozum regulamin formularza Rachunku Maklerskiego. Skreślić wszelkie niemożliwe do zastosowania klauzule i je podpisać. Uzyskaj również usunięte klauzule podpisane przez firmę maklerską.
 • Konto inwestora CDC jest bezpieczniejsze niż konto podrzędne CDC; stąd bardziej korzystne. Zachowujesz kontrolę nad swoimi papierami wartościowymi, ponieważ mogą one zostać przeniesione dopiero po złożeniu zlecenia transakcji.

BĄDŹ DOKUMENTOWANY PRZEZ CAŁY CZAS

 • Uzyskaj numer identyfikacyjny klienta lub numer konta przypisany przez firmę maklerską.
 • Uzyskaj uniwersalny numer identyfikacyjny lub numer UIN wydany przez National Clearing Company of Pakistan Limited (NCCPL).
 • Poinformuj swojego maklera giełdowego na piśmie, aby zawsze wprowadzał numer identyfikacyjny klienta i numer UIN w systemie transakcyjnym giełdy podczas wykonywania transakcji. Pomogłoby to w ustaleniu ścieżki audytu transakcji oli dokonywanych na Twoim koncie.
 • Upewnij się, że wszystkie pokwitowania / potwierdzenia itp. Są wystawiane / sporządzane w imieniu firmy maklerskiej na ich papeterii noszącej ich nazwisko.
 • Uzyskaj okresowe wyciągi od firmy maklerskiej, aby kontrolować swoje pozycje handlowe i salda kont. Otrzymuj również okresowe wyciągi z subkont od Centralnego Depozytu, aby zweryfikować swoje papiery wartościowe i ich ruch.
 • Upewnij się, że otrzymałeś i sprawdziłeś swoje Potwierdzenia Transakcji pod kątem wszelkich zawartych transakcji na akcjach od swojego biura maklerskiego.

PRZESTRZEGAJ PRAKTYK HANDLOWYCH

 • Staraj się składać zlecenia handlowe za pośrednictwem jednej osoby, a nie kilku, aby zmniejszyć ryzyko nieporozumień.
 • Upewnij się, że za każdym razem, gdy kupujesz akcje, przesyłasz je na konto podrzędne CDC / konto inwestora CDC tylko w dniu rozliczenia.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności natychmiast skontaktuj się ze swoim maklerem giełdowym. Nie rób uproszczonych założeń i nie pozostawiaj rzeczy przypadkowi.

BIERZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJE INWESTYCYJNE

 • Zdefiniuj dobrze swoje cele inwestycyjne i jasno określ swój próg tolerancji na ryzyko i zdolność do podejmowania ryzyka.
 • Poznaj dobrze swoje możliwości finansowe i potrzeby. Ceny akcji wciąż spadają i rosną. Utrata pieniędzy w handlu akcjami nie jest odpowiedzialnością maklera. Trzymaj się swoich decyzji.
 • Unikaj uznaniowych rachunków handlowych, dzięki którym firma brokerska ma swobodę wykonywania transakcji za Ciebie.

Inicjatywa finansowa

Giełda Papierów Wartościowych w Pakistanie podjęła inicjatywę finansową, aby kształcić potencjalnych inwestorów w zakresie podstaw inwestowania, planowania finansowego i inwestycji na giełdzie. Inicjatywa ma na celu edukację opinii publicznej w zakresie definiowania celów inwestycyjnych, tego, czego można oczekiwać od giełdy, rozpoczęcia inwestowania na giełdzie, zabezpieczenia rachunku maklerskiego, nakazów i zakazów inwestowania na giełdzie oraz rozważań podczas inwestowania . Inicjatywa ma również na celu edukację opinii publicznej na temat zmian operacyjnych, strategicznych i regulacyjnych zachodzących w PSX.

W celu uzyskania dalszych informacji i pytań dotyczących Financial Literacy Initiative lub organizacji sesji Financial Literacy dla Twojej organizacji / instytucji, prześlij zapytanie, klikając poniżej.