IRR vs ROI

Category: Możesz Również
17 lutego 2021

Różnice w IRR i ROI

Jeśli chodzi o obliczanie wyników dokonanych inwestycji, istnieje bardzo niewiele wskaźników, które są używane częściej niż wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i zwrot z inwestycji (ROI).

IRR to wskaźnik, który nie ma żadnego prawdziwego wzoru. Oznacza to, że nie można użyć żadnej z góry określonej formuły do ​​ustalenia IRR. Wartość, do której dąży IRR, to stopa dyskonta, która sprawia, że ​​wartość bieżąca netto sumy wpływów jest równa początkowej zainwestowanej gotówce netto. Przykładowo, jeśli na koniec roku otrzymamy 20 000 $ z tytułu zakończenia projektu, to początkową gotówkę powinniśmy zainwestować pamiętając, że stopa dyskonta wynosi 15% 17 391,30 $ (20 000 $ / 1,15).

Z powyższego przykładu jasno wynika, że ​​IRR oblicza stopę dyskontową, mając na uwadze przyszłą wartość bieżącą netto. Stopa, która stanowi różnicę między bieżącą inwestycją a przyszłą wartością zerową NPV, jest prawidłową stopą dyskontową. Można ją przyjąć jako roczną stopę zwrotu.

Zwrot z inwestycji to miernik obliczający procentowy wzrost lub spadek zwrotu z określonej inwestycji w określonym przedziale czasu.

ROI jest również nazywany stopą zwrotu (ROR). ROI można obliczyć za pomocą wzoru: ROI = [(wartość oczekiwana – wartość pierwotna) / wartość pierwotna] x 100

Zwrot z inwestycji można obliczyć dla każdego rodzaju działalności, gdy istnieje inwestycja, a jej wynik można zmierzyć. Ale zwrot z inwestycji może być dokładniejszy przez krótszy okres. Jeśli ROI ma być obliczany na kilka najbliższych lat, trudno jest dokładnie obliczyć przyszły wynik, który jest tak odległy.

ROI jest znacznie prostszy do obliczenia i dlatego jest używany głównie przed IRR. Jednak rozwój technologii spowodował, że obliczenia IRR były wykonywane przy użyciu oprogramowania. Stąd IRR jest obecnie często używany.

Infografiki IRR vs ROIOto cztery najważniejsze różnice między ROI i IRR

Kluczowe różnice między IRR a ROIOto kluczowa różnica między ROI i IRR –

 • Jedną z kluczowych różnic między ROI a IRR jest okres czasu, w którym są one wykorzystywane do obliczania wyników inwestycji. IRR służy do obliczania rocznej stopy wzrostu dokonanej inwestycji. Natomiast ROI daje ogólny obraz inwestycji i jej zwrotów od początku do końca.
 • IRR bierze pod uwagę przyszłą wartość pieniądza, a zatem jest to miernik, który jest bardzo ważny do obliczenia. Natomiast ROI nie uwzględnia przyszłej wartości pieniądza podczas wykonywania obliczeń.IRR potrzebuje dokładniejszych szacunków, aby obliczenie wyników inwestycji mogło być wykonane dokładnie. IRR jest również złożoną miarą, która dla wielu nie jest łatwa do zrozumienia. Z drugiej strony zwrot z inwestycji jest dość prosty i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji można łatwo obliczyć zwrot z inwestycji.Więc jaka jest główna różnica między IRR a ROI?

  Różnice między IRR a ROIPrzyjrzyjmy się bezpośredniej różnicy między ROI a IRR

  Stopa dyskontowa, która stanowi różnicę między bieżącą inwestycją a przyszłym zerowym NPV.

  IRR uwzględnia wartość pieniądza w czasie. Służy do obliczania rocznej stopy wzrostu.

  IRR vs ROI – WniosekDwa z najczęściej używanych wskaźników do obliczania wyników inwestycji to zwrot z inwestycji w porównaniu z IRR. Zasadniczo więc miernik, który będzie używany do obliczania zwrotów z inwestycji, zależy od dodatkowych kosztów, które należy wziąć pod uwagę.

  ROI vs IRR ma swój własny zestaw mocnych i słabych stron. Tak więc wiele firm korzysta zarówno z ROI, jak i IRR do obliczenia swoich budżetów na potrzebny kapitał. Te dwie metryki są najważniejsze w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o akceptację nowego projektu, czy też nie. To pokazuje znaczenie tych dwóch wskaźników.

  Polecane artykułyTo był przewodnik po najważniejszych różnicach między IRR a ROI. Tutaj omawiamy również kluczowe różnice dotyczące zwrotu z inwestycji w porównaniu z IRR z infografikami i tabelą porównawczą. Możesz również zapoznać się z następującymi artykułami –