Jak inwestować w małą firmę

Jak inwestować w małą firmę
Category: Będziesz Mieć
16 października 2020

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2020 r., Paul Moyer

Inwestowanie w małą firmę może być bardzo opłacalne, jeśli zostanie odpowiednio wdrożone. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów uwolnienia potencjału przedsiębiorczości, zwiększenia przepływu środków pieniężnych i wyruszenia w podróż do niezależności finansowej.

Niestety niewiele osób jest skłonnych włożyć się w poszukiwanie właściwego sposobu inwestowania w małą firmę i po drodze decydują się z tego zrezygnować.

W tym artykule omawiamy kilka ważnych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o inwestycjach w małe firmy.

Rodzaje inwestycji małych firm

Niezależnie od tego, czy chcesz założyć nową firmę, czy kupić już istniejącą firmę, możesz dokonać kilku rodzajów inwestycji w małe firmy. Spójrzmy na trzy główne typy:

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe są również nazywane inwestycjami własnościowymi. Inwestując w kapitał własny, stajesz się częściowym właścicielem firmy. Jako inwestor kapitałowy zapewniasz pieniądze w zamian za uzyskanie pewnego procentu zysków firmy.

Podobnie, jeśli wartość firmy spada, dzielisz stratę z innymi inwestorami. Będziesz także mieć coś do powiedzenia, jeśli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

Ogromną zaletą inwestycji kapitałowej jest to, że może ona przynieść ogromne zyski.

Należy jednak pamiętać, że wszystko, co jest wysoce dochodowe, jest również ryzykowne. Nie ma gwarancji, że wartość Twojej inwestycji pozostanie stała lub wzrośnie w przyszłości. Może nawet spaść.

Ponadto nie ma pewności, że osiągniesz jakiekolwiek zyski. Trudno jest przewidzieć te aspekty biznesu, ponieważ zwykle kontrolują je czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany gospodarcze i sytuacja polityczna.

Pożyczki dla małych firm

Dokonując inwestycji pożyczkowej, zachowujesz się jak bank. Inwestycja polega na wykupieniu długu, który należy spłacić. Inwestycje pożyczkowe są mniej ryzykowne w porównaniu z inwestycjami kapitałowymi, ale przynoszą znacznie niższe zyski.

Inwestycje dłużne to najpowszechniejszy rodzaj inwestycji pożyczkowych. Kiedy firma potrzebuje pieniędzy, aby się rozwijać, będzie emitować dług w formie banknotów, weksli i obligacji dla inwestorów.

Kupując obligację, stajesz się pożyczkodawcą. W tym przypadku jesteś odpowiedzialny za zapewnienie firmie niezbędnych środków.

Firma musi zobowiązać się do zwrotu pieniędzy w przyszłości. Najlepszą rzeczą w inwestycjach dłużnych jest to, że mają pierwszeństwo przed inwestorami kapitałowymi.

Jeśli firma upadnie w przyszłości, będziesz mieć większe roszczenia do jej aktywów niż udziałowcy.

Ekwiwalenty gotówki

Jeśli szukasz najbezpieczniejszego rodzaju inwestycji w małej firmie, możesz rozważyć zainwestowanie w ekwiwalenty gotówki. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę, że zapewniają one bardzo niskie zwroty, od 1% do 2%.

Ekwiwalenty gotówki są również jednym z podstawowych wskaźników. Pokazują kondycję finansową firmy i pomagają określić, czy warto w nią inwestować. Istnieje kilka rodzajów ekwiwalentów środków pieniężnych, w tym:

 • Papiery komercyjne – są to niezabezpieczone długi emitowane przez większe korporacje w celu obsługi zobowiązań krótkoterminowych
 • Bony skarbowe – są to krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe lub obligacje emitowane przez rząd
 • Zbywalne papiery wartościowe – obejmują takie rzeczy, jak certyfikaty depozytowe (CD) i obligacje rządowe. Powinny zostać wykupione w ciągu roku
 • Fundusze rynku pieniężnego – są to inwestycje, których celem jest wzbudzenie zainteresowania inwestorów przy jednoczesnym utrzymaniu wartości aktywów netto (NAV) na poziomie 1 USD na akcję

Rozważania przed inwestowaniem

Jeśli chcesz zainwestować w małą firmę, przed podjęciem decyzji musisz zrobić kilka rzeczy. Obejmują one:

Szukaj szeroko

Powinieneś dokładnie rozumieć, w co się pakujesz, albo możesz stracić pieniądze. Zanim zainwestujesz w biznes, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Rachunki zysków i strat
 • Ocena kosztów ogólnych firmy
 • Plany biznesowe i marketingowe

Zapytaj o zbadane księgi rachunkowe z ostatnich lat. Nic nie może dać jaśniejszego obrazu przepływów pieniężnych firmy niż wyciągi bankowe i bilanse. Ważne jest również, aby rozważyć, w jakiej branży działa firma.

Chcesz wiedzieć, jak niestabilna jest branża i czy pojawi się jakieś ustawodawstwo, które może wpłynąć na biznes. Co więcej, będziesz chciał wiedzieć, jak szybko firma może się rozwijać, aby Twoja inwestycja również mogła rosnąć.

Jeśli firma potrzebuje kapitału obrotowego, powinieneś najpierw dowiedzieć się, że ma odpowiedni plan na te pieniądze. Chcesz wiedzieć, długo, jak sądzą, że kapitał wystarczy i z iloma inwestorami chcą współpracować.

Należy zdawać sobie sprawę, że mała firma z wieloma drobnymi inwestorami może być nieefektywna i kosztowna w prowadzeniu. Wynika to ze złożoności sprawozdawczości i wymogów powierniczych wobec inwestorów mniejszościowych.

Poznaj właścicieli firm

Kiedy inwestujesz w biznes, operator biznesowy staje się Twoim kluczowym partnerem. Dlatego posiadanie pewnych informacji o tej osobie pomoże Ci zdecydować, czy zainwestować w biznes, czy nie.

Musisz wiedzieć, jak doświadczeni są właściciele firm:

 • Rozpoczynać biznes
 • Zarządzanie personelem
 • Obsługa klientów

Ważne jest również, aby wiedzieć, ile pieniędzy właściciel zainwestował w firmę. Chciałbyś pracować z przedsiębiorcą, który podzieli się z Tobą stratą, jeśli biznes upadnie.

Właściciel firmy, który używa tylko pieniędzy innych ludzi, zwykle nie będzie tak entuzjastycznie nastawiony do sukcesu jak ty.

Zainwestuj w znaną firmę

Inwestowanie w biznes, z którym masz doświadczenie, jest korzystne. Masz możliwość zaoferowania właścicielom firm praktycznych wskazówek i porad.

Nie powinieneś inwestować w branżę, której w ogóle nie rozumiesz tylko dlatego, że wygląda na zyskowną. Będziesz miał trudności z ustaleniem, jakich wskaźników należy użyć i co one oznaczają, jeśli jesteś osobą z zewnątrz.

Kiedy masz doświadczenie w branży, łatwo dostrzec szanse odniesienia sukcesu.

Ponadto, jeśli masz większościowy udział w biznesie, który rozumiesz, możesz z łatwością przejąć ten biznes, jeśli będzie wymagał reanimacji. Zaleca się sprawdzenie kluczowych pracowników.

Jeśli wydaje się, że się wahają, powinieneś dwa razy pomyśleć o zainwestowaniu w biznes.

Miejsca do inwestowania w pożyczki dla małych firm

Jeśli chcesz zainwestować na rynku pożyczek dla małych firm, istnieją dwa popularne rodzaje pożyczek, w które możesz rozważyć inwestowanie:

 • Kredyty obrotowe
 • Finansowanie sprzętu

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu:

Pożyczki na kapitał obrotowy

Pożyczki na kapitał obrotowy są przeznaczone dla firm, które potrzebują kapitału, ale zwykle nie mają określonego zabezpieczenia, przed którym można by złożyć zastaw.

Dobrym przykładem jest właściciel małej firmy, który szuka pieniędzy na ulepszenie swojej obecnej lokalizacji firmy lub poszukuje pieniędzy na finansowanie programów marketingowych.

Cel jest integralnym elementem działalności kredytowej. Zdrowy biznes to taki, który szuka kapitału na rozwój. Należy uważać na inwestowanie w firmy, które poszukują środków na pokrycie istniejących wydatków, ponieważ wiążą się one z dużo większym ryzykiem.

Pożyczki na finansowanie sprzętu

Pożyczki na finansowanie sprzętu służą głównie do zakupu sprzętu biznesowego. Najlepszą rzeczą w przypadku pożyczek na finansowanie sprzętu jest to, że jako pożyczkodawca możesz dołączyć zabezpieczenie do sprzętu. Cel jest również istotny w tego typu pożyczkach.

Konieczne jest sprawdzenie, czy kupowany sprzęt odgrywa integralną rolę w działalności firmy.

Prostym sposobem określenia znaczenia sprzętu dla firmy jest ustalenie, co stałoby się z firmą, gdyby sprzęt został wyciągnięty.

Podnośnik samochodowy byłby niezbędny w warsztacie samochodowym, ale sieć komputerowa prawdopodobnie byłaby stratą pieniędzy. Innym istotnym czynnikiem, o którym należy pamiętać podczas oceny pożyczki na finansowanie sprzętu, jest zrozumienie, że różne rodzaje sprzętu są trudne do wyceny.

Należy więc zdać sobie sprawę, że jeśli firma znacznie przepłaca za sprzęt, może to skutkować znacznie wyższym współczynnikiem niewypłacalności. Weź specjalistyczny sprzęt medyczny, który można sprzedać po różnych cenach w zależności od celu lub kupującego.

Możesz sprzedać ten sam sprzęt jednej instytucji za 25 000 $, a innej za 50 000 $. Z pewnością spowoduje to duże różnice w wartości zabezpieczenia kredytu.

Inwestycje alternatywne dla małych firm

Mały biznes to świetne miejsce do inwestowania. Niektóre inne opcje inwestowania to:

Nieruchomość

Nieruchomości stworzyły mnóstwo milionerów i są jedną z najpopularniejszych opcji inwestycyjnych. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w nieruchomości jako właściciel nieruchomości, czy jako inwestor w REIT, fundusze powiernicze mogą zapewnić Ci solidne zwroty.

Dyby

Akcje są podstawą większości portfeli inwestycyjnych. Inwestowanie w akcje ma mnóstwo różnych opcji i pozwala rozwijać inwestycje w wielu różnych branżach.

Więzy

Obligacje to dług zaciągany przez rządy i przedsiębiorstwa, które wykorzystują do określonych celów. Inwestowanie w obligacje jest uważane za jeden z najbardziej stabilnych sposobów osiągnięcia zysku.

Fundusze Exchange Traded umożliwiają posiadanie zdywersyfikowanego portfela inwestycji. Większość inwestycji ETF odbywa się w różne akcje, ale istnieje mnóstwo różnych opcji z ETF w różnych branżach.

Fundusze inwestycyjne

Podobnie jak fundusze ETF, fundusze inwestycyjne umożliwiają inwestowanie w wiele akcji naraz. Inwestowanie w fundusze powiernicze może mieć cele w postaci długoterminowego wzrostu o wysokiej rentowności, średnioterminowego bezpiecznego inwestowania, a także generowania dochodu na emeryturę.

Pożyczki typu peer to peer

Stosunkowo nowy jako strategia inwestycyjna. Pożyczki P2P oferują opcję bezpośredniego inwestowania w pożyczki udzielane innym osobom. Zwroty są lepsze niż obligacje, ale nie tak dobre ani ryzykowne jak akcje.

Surowce

Towary są produktami fizycznymi. Zwykle jest to złoto, metale szlachetne lub nawet produkty. Inwestowanie w surowce wymaga wielu badań, ale może być bardzo opłacalne.

Ostatnie przemyślenia na temat inwestowania w małe firmy

Każda firma może skorzystać z pomocnej dłoni, niezależnie od tego, czy jest duża, średnia czy mała. Jednak wiele osób uczących się, jak inwestować, będzie się wahać, jeśli chodzi o inwestycje w małe firmy, ze względu na brak związanego z nimi bezpieczeństwa.

Oni nie wiedzą, że można osiągnąć ogromne zyski z tego rodzaju inwestycji, jeśli wiesz, co robisz.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią małą firmę, w którą chcesz zainwestować, ponieważ będzie to miało znaczenie przy określaniu, czy Twoje pieniądze obrócą się w zysk. Niektóre dochodowe inwestycje małych firm obejmują własność kapitałową, inwestycje dłużne i ekwiwalenty gotówkowe.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią małą firmę, w którą chcesz zainwestować, ponieważ będzie to miało znaczenie przy określaniu, czy Twoje pieniądze obrócą się w zysk. Niektóre dochodowe inwestycje małych firm obejmują własność kapitałową, inwestycje dłużne i ekwiwalenty gotówkowe.

Pierwsza publikacja 19 lutego 2019 r. Zapisano pod: Small Business