JAK OBLICZYĆ LIMITY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW

Category: Limit Kredytowy
17 lutego 2021

Rozważyłeś wady i zalety udzielania kredytów klientom, uznałeś tego klienta za obarczonego wysokim ryzykiem kredytowym, a teraz musisz dowiedzieć się, ile kredytu możesz zaoferować. To nie jest coś, na co można grać, ustalenie odpowiednich limitów kredytowych jest ważne, aby zapewnić klientowi to, czego potrzebuje, ale także chronić organizację przed niestabilnością finansową.

Oto trzy sposoby określania limitów kredytowych dla klientów, które pomogą Ci czerpać korzyści ze sprzedaży kredytów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

WARTO OBLICZENIA NETTO

Wynik tego obliczenia daje limit kredytowy oparty na wartości netto klienta, ograniczając ryzyko i zapewniając solidne wartości odniesienia dotyczące limitów kredytowych w oparciu o konkretne informacje finansowe. Najlepszą praktyką jest ograniczenie oferowanego kredytu do 10% wartości netto klienta.

Pierwszym krokiem jest zdobycie informacji finansowych firmy, można to zrobić wymagając od niej wypełnienia wniosku kredytowego. Po otrzymaniu informacji bilans powinien zawierać sumę aktywów i pasywów klienta. Stamtąd możesz wykonać równanie:

Wartość netto = (suma aktywów klienta – suma pasywów) / 10

Rezultatem będzie 10% wartości netto klienta i dobry punkt odniesienia dla ustalenia jego limitu kredytowego. Możesz również rozważyć oparcie ich limitu na 10% kapitału obrotowego klienta lub średniej miesięcznej sprzedaży.

OBLICZANIE ODNIESIENIA HANDLOWEGO

Referencje handlowe można znaleźć w raportach kredytowych lub kontaktując się z referencjami dostarczonymi przez klienta we wniosku kredytowym. To da ci wyobrażenie o tym, ile inni wierzyciele lub konkurenci rozszerzyli na klienta, co możesz odzwierciedlić, jeśli wydaje się to odpowiednie. Innym sposobem wykorzystania odniesień handlowych do ustalenia limitów kredytowych jest znalezienie mediany wartości oferowanej przez innych wierzycieli.

OBLICZENIA W OPARCIU O POTRZEBY

O jaką kwotę poprosił Twój klient? Chociaż nie musisz ślepo oferować im tego, o co proszą, wzięcie tego pod uwagę jest niezbędne, aby upewnić się, że dajesz im limit zaspokajający ich potrzeby; ważny element budowania trwałej relacji z klientem, jedna z korzyści wynikających z oferowania warunków kredytowych w pierwszej kolejności.

NAJLEPSZE PRAKTYKIChociaż są to oddzielne obliczenia, powszechnie przyjętą najlepszą praktyką jest znalezienie średniej ze wszystkich trzech powyższych obliczeń i wykorzystanie jej jako punktu wyjścia do ustalenia limitu kredytowego klienta. Gdy osiągniesz tę średnią, możesz podnieść i obniżyć limit kredytowy na podstawie innych informacji, które posiadasz o kliencie z wcześniejszych doświadczeń z nim lub informacji z innych źródeł, takich jak raport kredytowy, zastawy na firmie, procesy sądowe itp.

Pamiętaj, że limit kredytowy nie jest sztywny. Możesz i powinieneś konsekwentnie ponownie oceniać zdolność kredytową swoich klientów i monitorować ich kondycję finansową, kontynuując współpracę z Twoją organizacją. Jak często należy dokonywać ponownej oceny? Jakie zasady i procedury należy wprowadzić? Jakie kroki należy podjąć, aby odebrać płatność od tych klientów? Wszystko to i wiele więcej powinno być uwzględnione w polityce kredytowej Twojej firmy.