Jak usunąć zapytania z raportu kredytowego

Jak usunąć zapytania z raportu kredytowego
Category: Wynik Kredytowy
16 października 2020

Ponieważ zapytania w raporcie kredytowym mogą spowodować spadek zdolności kredytowej, możesz być skłonny je usunąć. Jednak twardych zapytań – tych, które zostały wykonane, ponieważ złożyłeś wniosek o większy kredyt – nie można usunąć, chyba że są niedokładne lub oszukańcze.

Ponieważ trudne zapytania mają tylko niewielki wpływ na Twoją zdolność kredytową i znikają po dwóch latach, nie powinieneś tracić czasu na próbę usunięcia ich z raportu. Mądrzejszym działaniem jest ograniczenie liczby wniosków kredytowych składanych w krótkim okresie. Wcześniejsze  

Zapytania kredytowe lub ściąganie kredytów

Firmy, które udzielają kredytów – w tym wystawcy kart kredytowych i pożyczkodawcy hipoteczni – sprawdzają stan Twojego kredytu, gdy składasz u nich wniosek o usługi. Sprawdzenie kredytu umożliwia tym firmom określenie, czy kwalifikujesz się do tego typu konta lub usługi, o którą się ubiegasz.

Główne biura kredytowe – Equifax, Experian i TransUnion – prowadzą rejestr wszystkich firm, które zażądały Twojego raportu kredytowego lub Twojej oceny kredytowej. Ten zapis jest wymieniony w oddzielnej sekcji raportu kredytowego dla zapytań. Wszystkie zapytania kredytowe – które są również określane jako ściągnięcia kredytu – złożone w raporcie kredytowym w ciągu ostatnich 24 miesięcy są wymienione w raporcie kredytowym. Wcześniejsze  

Zapytania dotyczące kredytów twardych i miękkich

Twarde zapytania to jedyny rodzaj ściągnięcia kredytu, który może wpłynąć na twoją zdolność kredytową, i jedyne, które firmy zobaczą w twoim raporcie kredytowym. Zapytania kredytowe, które nie wpływają na Twój wynik i nie pojawiają się w raporcie, nazywane są miękkimi wyciągami. Przykłady miękkich zapytań obejmują sprawdzenie własnego raportu i dostęp do niego potencjalnego pracodawcy podczas sprawdzania przeszłości. A wydawcy kart kredytowych mogą zadawać delikatne zapytania podczas przygotowywania ofert promocyjnych kart. Wcześniejsze    

Zapytania kredytowe kierowane przez firmy ubezpieczeniowe, gdy poszukujesz wycen dla różnych rodzajów polis, są traktowane jako zapytania miękkie i nie pojawiają się w raporcie kredytowym.

Wpływ na wyniki

Twarde zapytanie kredytowe zwykle odejmuje mniej niż pięć punktów od Twojej oceny kredytowej FICO, zgodnie z FICO, która jest jedną z dwóch głównych firm obliczających oceny zdolności kredytowej. (Drugi to VantageScore.) Zakres możliwych wyników kredytowych FICO wynosi od 300 do 850.

Chociaż są one brane pod uwagę, twarde zapytania nie są aż tak ważne przy generowaniu FICO Score. FICO mówi, że liczba trudnych zapytań w raporcie osoby stanowi tylko 10% wyniku.

Chociaż twarde zapytanie pozostaje w twoim raporcie kredytowym przez dwa lata, FICO bierze pod uwagę tylko trudne zapytania z ostatnich 12 miesięcy przy określaniu twojej zdolności kredytowej.

FICO rozpoznaje również okresy, w których możesz szukać najlepszej stawki dla określonego rodzaju pożyczki, i łączy wszystkie zapytania dotyczące tego samego rodzaju pożyczki w jedno zapytanie – o ile występują one w dość bliskiej odległości. Liczba dni w okresie zakupowym w rzeczywistości zależy od wniosku złożonego przez potencjalnego pożyczkodawcę; może to być 14 lub 45. FICO nie uwzględnia również okresów zakupów, które mają miejsce 30 lub mniej dni przed wygenerowaniem wyniku. Wcześniejsze  

Jeśli oceniasz zakupy, zrób to w możliwie najkrótszym czasie, aby umożliwić połączenie wielu zapytań.

Dlaczego pożyczkodawcy używają trudnych zapytań

Ponieważ zapytania mogą ujawnić, czy ostatnio kupowałeś kredyt, potencjalni kredytodawcy mogą próbować przewidzieć, czy ostatnio zaciągnąłeś inny dług, który utrudni spłatę karty kredytowej lub pożyczki, o którą się ubiegasz.

Według FICO konsumenci, którzy mają sześć lub więcej zapytań w swoim raporcie kredytowym, mogą być do ośmiu razy bardziej narażeni na ogłoszenie upadłości niż osoby bez żadnych pytań. Dlatego firma bierze pod uwagę trudne zapytania z ostatniego roku w obliczeniach oceny zdolności kredytowej – i dlaczego pożyczkodawcy biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu. Wcześniejsze  

Weryfikacja nieznanych zapytań

Ważne jest, aby okresowo sprawdzać swoje raporty kredytowe, aby upewnić się, że są wolne od błędów. Jeśli w raporcie znajdują się nieznane zapytania kredytowe, należy najpierw spróbować je zweryfikować. Skontaktuj się z odpowiednią firmą i poproś o wyjaśnienie charakteru zapytania.

Experian oferuje cztery scenariusze, w których uzasadnione, twarde zapytanie może wydawać się fałszywe:

  • Ktoś, kto wykonał dla Ciebie naprawę domu, mógł sprawdzić raport kredytowy, aby sprawdzić, czy można ufać, że zapłacisz rachunek.
  • Jeśli szukałeś najlepszej oprocentowania kredytu hipotecznego online lub w inny sposób współpracowałeś z dostawcą usług hipotecznych, Twoja prośba mogła zostać wysłana do większej liczby potencjalnych pożyczkodawców, niż przypuszczałeś.
  • Podobnie sprzedawca samochodów mógł wysłać wniosek o pożyczkę samochodową do wielu banków w celu znalezienia najkorzystniejszej stopy procentowej.
  • Jeśli złożyłeś wniosek o kartę kredytową do użytku w określonym sklepie, zapytanie może nie identyfikować wyraźnie sklepu, ale zamiast tego może wskazywać bank, który prowadzi program kart kredytowych sklepu.

Usuwanie niedokładnych zapytań

Jeśli są nieścisłości, możesz je usunąć, zgłaszając spór w biurze informacji kredytowej. Możesz to zrobić online, telefonicznie lub pisemnie, zgodnie z instrukcjami na stronie biura informacji kredytowej.

Powinieneś również zapytać biuro informacji kredytowej o możliwość, że jakiekolwiek niedokładne zapytania były wynikiem kradzieży tożsamości. Rozważ umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie lub zamrożenie bezpieczeństwa w raporcie kredytowym, aby zapobiec dalszym nieautoryzowanym zapytaniom i potencjalnemu otwarciu fałszywych kont.

Biuro informacji kredytowej musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie firmy, której kwestionujesz. Jeśli dochodzenie wykaże, że zapytanie rzeczywiście zostało uwzględnione w raporcie przez pomyłkę, zostanie ono usunięte.

Usuwanie uzasadnionych zapytań

Próba usunięcia zapytania wynikającego z faktycznie złożonego wniosku jest prawie niemożliwa. Biura kredytowe mają prawo do zgłaszania dokładnych informacji w wyznaczonym terminie. Nie możesz usunąć zapytań z raportu kredytowego tylko dlatego, że zdecydowałeś się na nową linię kredytową lub nie podoba ci się, że masz tam zapytanie.

Na szczęście trudne pytania nie są powodem do niepokoju. Mogą tylko nieznacznie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową – i tylko przez rok. Masz również możliwość ograniczenia liczby trudnych zapytań w swoim raporcie poprzez zminimalizowanie liczby wniosków kredytowych składanych w okresie 12 miesięcy.