Koszt kredytu: kluczowe warunki do rozważenia

Category: Miesięczna Rata
17 lutego 2021

Nie zapomnij przejrzeć wszystkich powiązanych stawek i opłat przed złożeniem wniosku o kredyt biznesowy.

Szukając kredytu, należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy, a odszyfrowanie warunków jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Istnieje wiele elementów, które składają się na koszt kredytu – zarówno jego uzyskanie, jak i spłata.

Jeśli zrozumiesz te terminy, możesz lepiej zrozumieć rzeczywisty koszt kredytu.

Koszt kredytu nr 1: stopy procentowe i okresy karencjiProdukty kredytowe mają zwykle stałą lub zmienną stopę procentową.

Ustalona stawka jest ustawiany, gdy kredyt został zatwierdzony i nie ulegnie zmianie w okresie, chyba że domyślne. Obliczanie kosztu odsetek poza kapitałem jest skomplikowane i obejmuje wiele zmiennych, dlatego zalecamy skorzystanie z kalkulatora spłaty, aby uzyskać jaśniejszy obraz rzeczywistego kosztu stóp procentowych w czasie.

Zmienna stopa procentowa zmienia się przez cały okres pożyczki. Pożyczki powiązane z różną „główną stopą procentową (obecnie wynoszącą 3,5 procent) są zwykle określane jako pożyczki „prime plus, co oznacza, że ​​stopa procentowa jest określana na podstawie „podstawowej stopy procentowej (zwykle ustalanej przez pożyczkodawcę w odniesieniu do stopa funduszy federalnych, która jest stopą overnight, po której banki udzielają sobie pożyczek) i dodając dodatkowy procent (lub spread) określony przez pożyczkodawcę.

Jeśli spłacisz w całości saldo z poprzedniego wyciągu na karcie kredytowej w „okresie karencji – czasie między końcem cyklu rozliczeniowego a terminem płatności – nie będziesz musiał płacić odsetek od nowych zakupów. Pamiętaj, że jeśli masz niespłacone saldo karty z miesiąca na miesiąc, nadal możesz zostać obciążony odsetkami. Ponadto „zaliczki gotówkowe są zazwyczaj oprocentowane od daty zaliczki bez względu na wszystko (nie ma okresu karencji w przypadku zaliczek gotówkowych).

Koszt kredytu nr 2: RRSO, opłaty finansowe i opłaty za udzielenie kredytuRoczna stopa oprocentowania (APR) pożyczki to całkowita opłata finansowa, w tym odsetki i opłaty, wyrażona jako roczna stopa kredytu konsumenckiego. Kredyt przeznaczony na cele biznesowe zwykle odnosi się do „stopy procentowej, a nie do „RRSO.

Opłaty finansowe i prowizje za udzielenie kredytu dotyczą wielu różnych dodatkowych kosztów uzyskania kredytu. Inne rodzaje opłat obejmują opłaty za zgłoszenie, opłaty za dokumentację, opłaty notarialne, opłaty za nagrania i opłaty maklerskie. Opłaty za udzielenie kredytu są najczęściej związane z transakcjami na rynku nieruchomości i stanowią stosunkowo niewielki procent kwoty kredytu (zwykle 0,25% do 2%).

Ważne jest, aby pożyczkobiorca szczegółowo zbadał wszystkie opłaty i prowizje, uważnie czytając umowę z klientem i oświadczenie o ujawnieniu (jeśli istnieje) oraz dokumenty pożyczki.

Koszt kredytu nr 3: Okres pożyczkiOkres pożyczki odnosi się do ilości czasu, przez jaki musisz spłacić pożyczkę. Pozornie pożyczka długoterminowa będzie kosztować mniej z miesiąca na miesiąc dla firm, których dotyczą przepływy pieniężne. Jednak pożyczkodawcy na ogół dają lepsze oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych, ponieważ zostaną one spłacone wcześniej, a więc kwota, jaką płacisz przez cały okres pożyczki, może być niższa w przypadku pożyczki krótkoterminowej ze stałą stopą procentową niż w przypadku pożyczki długoterminowej. pożyczka terminowa ze stałą stopą procentową.

Na przykład miesięczna rata kredytu na 30 lat może być mniejsza niż w przypadku pożyczki na 15 lat, ale całkowity koszt pożyczki będzie wyższy ze względu na łączną kwotę zapłaconych odsetek.

Koszt kredytu nr 4: Opłaty za opóźnienia i kary za przekroczenie limituJeśli nie dokonasz minimalnej wymaganej płatności do końca okresu płatności, zostaniesz obciążony opłatą za opóźnienie. Aby uniknąć dodatkowych kar, zaległą kwotę i opłaty za zwłokę należy uiścić w całości przy następnej płatności. Ponadto, jeśli wielokrotnie nie zapłacisz wymaganej płatności w terminie, pożyczkodawca może zazwyczaj podnieść Twoje oprocentowanie.

Jeśli masz zezwolenie na kartę kredytową lub linię kredytową, ale wydasz więcej niż kwota, na którą zostałeś zatwierdzony (co jest określane jako „przekroczenie limitu), możesz naliczyć dodatkowe kary, zgodnie z umową finansową.

Zrozumienie wszystkich tych potencjalnych kosztów może pomóc w dokonaniu właściwych wyborów kredytowych zgodnie z własnymi potrzebami. Prowadzenie badań z góry może zaoszczędzić Ci bólu głowy, czasu i – co najważniejsze, pieniędzy – na dłuższą metę.

Skorzystaj z naszego quizu biznesowego, aby poszerzyć swoją wiedzę o kredytach biznesowych.