Kredyt AMT podlegający zwrotowi z tytułu podatku od opcji na akcje dla pracowników

Category: Zwrot Gotówki
17 lutego 2021

Jeśli korzystałeś z opcji motywacyjnych (ISO) w ciągu ostatnich kilku lat, być może spotkał Cię ogromny alternatywny rachunek z minimalnym podatkiem (AMT). AMT jest naliczana, gdy wykonujesz swoje ISO, zatrzymujesz swoje akcje i sprzedajesz je po roku kalendarzowym, w którym zostały Ci przyznane. AMT jest obliczana na podstawie różnicy między godziwą wartością rynkową (FMV) akcji w dniu wykonania akcji a ceną wykonania. Wcześniejsze  

Kluczowe wnioski

 • AMT jest naliczana, gdy wykonujesz swoje ISO, zatrzymujesz swoje akcje i sprzedajesz je po roku kalendarzowym, w którym zostały Ci przyznane.
 • AMT jest obliczana na podstawie różnicy między godziwą wartością rynkową (FMV) akcji w dniu wykonania akcji a ceną wykonania.
 • Kredyt AMT może być wykorzystany do obniżenia federalnego podatku dochodowego, gdy kwota, którą jesteś winien z tytułu podatków, jest większa niż kwota, która byłaby w ramach AMT.
 • Inwestorzy-podatnicy w latach 2007–2012 odnieśli korzyść z możliwości zwrotu niewykorzystanych kredytów AMT.
 • Osoby, które korzystały z ISO w przeszłości, mogły obliczyć swój potencjalny zwrotny kredyt AMT, korzystając z arkusza roboczego formularza 1040 dla formularza 6251 (wiersz 45)

Kredyt AMT

Chociaż nikt nie jest zadowolony z płacenia podatku od transakcji giełdowej, istnieje przepis podatkowy – zwany kredytem AMT – który jest korzystny dla podatników. Kiedy płacisz rachunek AMT, ten kredyt AMT jest uruchamiany automatycznie. Kredyt ten może zostać wykorzystany do obniżenia federalnego podatku dochodowego, gdy kwota, którą jesteś winien z tytułu podatków, jest wyższa niż kwota, która byłaby w ramach AMT. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do odliczenia, które obniża całkowitą kwotę dochodu, od którego jesteś opodatkowany, kredyt w rzeczywistości obniża Twój rachunek podatkowy w przeliczeniu na dolara. Postanowienie jest sposobem, w jaki Kongres pomaga skompensować udziałowców podatkowych poniesionych z powodu wykonywania ich ISO. Wcześniejsze 

Jednak jedyną rzeczą, która nie jest już dostępna, jest korzyść, którą inwestorzy-podatnicy uzyskali w latach 2007-2012, dzięki czemu ich niewykorzystane kredyty AMT „podlegały zwrotowi. Ta ulga podatkowa została wprowadzona w 2007 r., Aby pomóc inwestorom-podatnikom, którzy stwierdzili, że ulga AMT nie obniżyła znacząco ich federalnego podatku dochodowego. Kongres przyjął te zmiany w prawie podatkowym w 2007 r., A następnie zmienił je ponownie w 2008 r. Jednak zwrot zwrotnego kredytu AMT nie został przedłużony pod koniec 2012 r., Więc rok podatkowy 2012 był ostatnim, w którym podatnicy mogli skorzystać z tej korzyści . 

Z końcem 2012 roku nie przedłużono zwrotnego kredytu AMT, więc rok podatkowy 2012 był ostatnim, w którym podatnicy mogli skorzystać z tej korzyści.

Jeśli patrzysz na zaległe podatki, oto jak to działało.

Zrozumienie zwrotnych ulg podatkowych AMT

Zmiany w prawie podatkowym, które weszły w życie w 2007 r., Miały na celu dalszą pomoc osobom, które korzystały ze swoich ISO i musiały zapłacić AMT. Zmiany te oznaczały, że niewykorzystane kredyty AMT mające co najmniej trzy lata (czasami określane jako „długoterminowe niewykorzystane kredyty AMT) są „zwracane przez Internal Revenue Service (IRS). Oznacza to, że podatnicy mogą ubiegać się o te ulgi na:

 • obniżyć obecny rachunek AMT.
 • obniżyć swój obecny federalny podatek dochodowy w stosunku dolara za dolara.
 • niosą kwalifikowane kredyty zwrotne na czas nieokreślony (zastosowanie ich do kolejnych rachunków z tytułu podatku dochodowego).
 • odbierz pozostałe kredyty jako płatność gotówkową z IRS

Prawo, które weszło w życie w 2007 r. (W przypadku podatków zapłaconych w 2007 r. Od dochodu uzyskanego w 2006 r.) Zezwalało ludziom na żądanie większej kwoty 20% ich długoterminowego niewykorzystanego kredytu AMT lub 5000 USD. Jednak IRS wprowadził również limity dochodów, aby zmniejszyć kwotę kredytu, o który mogliby się ubiegać osoby o wyższych dochodach. Wcześniejsze 

Kongres zmienił prawo na 2008 rok, zwiększając kwotę uznawaną za zwrotną. Wcześniejsze 

Obliczanie kredytu AMT

Osoby, które w przeszłości korzystały z usług ISO, mogły obliczyć potencjalny kredyt AMT podlegający zwrotowi, korzystając z arkusza roboczego formularza 1040 dla formularza 6251 (wiersz 45), rozmawiając ze specjalistą ds. Rozliczeń podatkowych, konsultując się z księgowym lub korzystając z internetowego asystenta AMT IRS. Wcześniejsze 

Zmiany wprowadzone w 2008 roku nie ograniczyły ulgi podatnika do całkowitej kwoty należnego podatku dochodowego, co oznacza, że ​​mógł on ubiegać się o ulgi AMT o łącznej wartości większej niż kwota potrącona na podatki, zapłacona już w kwartalnym szacowanym podatku lub był należny na podstawie aktualnego rachunku podatkowego.

Od 2008 r. (Dla podatków zapłaconych w 2009 r. Od dochodu osiągniętego w 2008 r.) Podatnicy mogli żądać wyższej kwoty od: 

 • 50% długoterminowego niewykorzystanego kredytu zgromadzono trzy lata lub więcej przed rokiem złożenia
 • kwota zwrotnego kredytu AMT wymieniona na zeszłorocznym formularzu 1040

Na przykład, jeśli zarobili 80 000 USD kredytu AMT w 2004 r. I żadnego w kolejnych latach, mogliby ubiegać się o 40 000 USD (50% kwalifikowanego niewykorzystanego kredytu) przy składaniu podatków za 2010 r. W kwietniu 2011 r. Aby otrzymać zwrotny kredyt w wysokości 40 000 USD, musiałby wypełnić formularz IRS 8801 i przesłać go do IRS wraz z formularzem 1040.

Załóżmy jednak, że jesteś winien 11 425 dolarów federalnego podatku dochodowego za rok 2009. Gdy IRS otrzyma formularz 8801 (aby ubiegać się o zwrot 40 000 USD), najpierw odliczył należną kwotę (11 425 USD), a następnie wysłał sprawdź różnicę w wysokości 28,575 $.

Podatnik będzie mógł wykorzystać kredyt podlegający zwrotowi, aby zapłacić swój federalny podatek dochodowy i otrzymać zwrot gotówki. Co więcej, w 2011 r. Mógłby zażądać 40 000 dolarów zwrotnego kredytu – salda pozostającego z kwoty kredytu podlegającego zwrotowi w 2008 r. Podatnik mógł pobrać ten pozostały kredyt, przesyłając formularz 1040 dla podatków za 2010 rok.

Niestety dla podatników, którzy mogliby nadal z nich korzystać, przewidziano, że zwrotny kredyt AMT miał obowiązywać tylko przez sześć lat (2007-2012), a Kongres nie przedłużył go ani nie nadał mu trwałego charakteru.

Podsumowanie

Przez sześć lat, od 2007 do 2012 r., Możliwość zwrotu kredytu AMT pomogła niektórym podatnikom zapłacić rachunki AMT, odzyskać pieniądze, które zapłacili z rachunku AMT i zapłacić rachunki za federalny podatek dochodowy. Idąc dalej, możesz chcieć współpracować z profesjonalnym doradcą podatkowym lub prawnikiem podatkowym, aby upewnić się, że prawidłowo składasz wnioski i maksymalizujesz swoje świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.