Kredyt emerytalny

Category: Które Należy
17 lutego 2021

Kredyt emerytalny to świadczenie uzależnione od dochodów dla osób o niskich dochodach, które osiągnęły wiek uprawniający do kredytu emerytalnego. Szacuje się, że około 4 mln osób jest uprawnionych do podwyższenia emerytury państwowej za pomocą kredytu emerytalnego – ale co trzeci z nich nie składa takiego wniosku. Powoduje to, że ponad milion ludzi musi borykać się ze swoimi finansami, podczas gdy można im zapłacić dodatkową gotówkę wolną od podatku. Tak więc, jeśli nie możesz związać końca z końcem, może pomóc ubieganie się o kredyt emerytalny. Rząd twierdzi, że 90% roszczeń kończy się sukcesem i możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś właścicielem własnego domu. Możesz skorzystać z tego przewodnika, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz, i dowiedzieć się, ile możesz otrzymać. Na płatność składają się dwa elementy – kredyt gwarancyjny i kredyt oszczędnościowy , chociaż kredyt oszczędnościowy nie jest już dostępny dla osób, które osiągną wiek emerytalny od 6 kwietnia 2016 r

Kredyt gwarancyjny to wolne od podatku państwowe uzupełnienie emerytury dla osób fizycznych i małżeństw, których dochód jest niższy od minimalnego ustalonego przez rząd.

Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą:

Mieszkać w Wielkiej Brytanii

Kobiety muszą osiągnąć wiek emerytalny

Mężczyźni muszą osiągnąć wiek emerytalny kobiety urodzonej w tym samym dniu co oni

I mieć tygodniowy dochód mniejszy niż 167,25 GBP, jeśli jesteś osobą samotną lub 255,25 GBP, jeśli jesteś w parzeMożesz sprawdzić, kiedy masz prawo do kredytu emerytalnego, korzystając z kalkulatora internetowego Departamentu Pracy i Emerytur (DWP).

Wystąpienie o kredyt gwarancyjny

Gwarancja i kredyt oszczędnościowy mogą się różnić w zależności od wnioskodawcy. Aby pomóc w oszacowaniu płatności, DWP ma internetowy kalkulator kredytu emerytalnego.

Aby obliczyć kwotę, musisz wiedzieć:

 • Jaki masz dochód z zarobków, świadczeń i emerytur
 • Ile trzymasz jako oszczędności i inwestycje

Kiedy składasz wniosek, rząd sumuje Twój tygodniowy dochód z podstawowej i dodatkowej emerytury państwowej, wszelkie dochody z prywatnej emerytury, pieniądze, które zarabiasz z pracy i sprawdza, czy masz oszczędności przekraczające 10000 funtów.

Dodatek mieszkaniowy, ulgi w podatku lokalnym i zasiłek pielęgnacyjny nie są wliczone w cenę.

Wartość rzeczy osobistych i domu również są wykluczone.

Jeśli jesteś jedną z par, będziesz potrzebować tych samych danych dla swojego partnera.

Nie możesz korzystać z kalkulatora, jeśli opóźniłeś się z pobraniem emerytury państwowej, posiadasz dwa lub więcej nieruchomości lub jesteś samozatrudniony.

Jeśli kwalifikujesz się do kredytu gwarancyjnego, Twój tygodniowy zostanie zasilony do 167 GBP, jeśli jesteś osobą samotną, lub 255,65 GBP, jeśli jesteś w związku małżeńskim (lub w związku partnerskim).

Kredyt oszczędnościowy dla nowych emerytów państwowych został zniesiony 6 kwietnia 2016 r., Ale nadal możesz ubiegać się o wypłatę, jeśli przekroczyłeś swój wiek emerytalny przed tą datą i nie złożyłeś wniosku o wypłatę.

Świadczenie jest nagrodą za odłożenie części pieniędzy na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Niewiele osób osiągających wiek emerytalny po 6 kwietnia 2016 r. Kwalifikuje się do kredytu oszczędnościowego, chyba że:

Są parą, a najstarszy z partnerów osiągnął wiek emerytalny przed tą datą

Spłacono im kredyt oszczędnościowy przed 6 kwietnia 2016 r

Jeśli ktoś przestanie kwalifikować się do kredytu oszczędnościowego, nie będzie mógł ubiegać się ponownie.

Możesz ubiegać się o 13,40, jeśli jesteś singlem i do 14,99 GBP, jeśli jesteś w związku małżeńskim (lub w związku partnerskim)

Jednak możesz nie kwalifikować się do tego kredytu, jeśli osiągniesz wiek emerytalny w dniu 6 kwietnia 2016 r. Lub później.

Kredyt oszczędnościowy nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz mieć jako oszczędności lub inwestycji, ale jeśli masz odłożone ponad 10 000 GBP, wypłacona kwota zmniejszy się.

Najłatwiej złożyć wniosek o kredyt emerytalny telefonicznie.

Ktoś inny może obsłużyć połączenie za Ciebie, ale powinieneś być z nim.

Numery, pod które należy zadzwonić:

 • Telefon: 0800 99 1234
 • Telefon tekstowy: 0800 169 0133

Linie są otwarte od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Urzędnik ds. Roszczeń będzie chciał wiedzieć:

 • Twój numer ubezpieczenia społecznego
 • Szczegóły Twoich dochodów, oszczędności i inwestycji
 • Dane Twojego konta bankowego

Kiedy otrzymam pieniądze?

Kredyt emerytalny jest wpłacany na konto banku, kasy mieszkaniowej lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z reguły co cztery tygodnie.

Jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata kredytu emerytalnego następuje w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym od pracy.

Nie trać pieniędzy, ubiegając się o kredyt emerytalny zbyt późno

Możesz stracić pieniądze, jeśli opóźnisz rozpatrzenie wniosku po osiągnięciu wieku uprawniającego do przyznania kredytu emerytalnego.

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie po osiągnięciu wieku uprawniającego do przyznania kredytu emerytalnego, ale spóźnione wnioski są datowane wstecz tylko na trzy miesiące.

Jeśli chcesz, aby Twój wniosek zaczynał się od pierwszego dnia, w którym się kwalifikujesz, możesz złożyć wniosek do czterech miesięcy przed osiągnięciem wieku uprawniającego do przyznania kredytu emerytalnego.

Wpływ na uzyskanie innych korzyści

Ubieganie się o kredyt emerytalny nie przeszkadza Ci w jednoczesnym pobieraniu innych świadczeń:

 • Większość wnioskodawców nie płaci podatku lokalnego
 • Twoje leczenie dentystyczne w ramach NHS jest bezpłatne, wraz z dodatkową pomocą na pokrycie kosztów okularów i dojazdu do szpitala
 • Otrzymasz opłatę w wysokości 25 GBP w przypadku niskich temperatur, jeśli temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza przez siedem kolejnych dni
 • Dodatek mieszkaniowy jest dostępny, jeśli wynajmujesz dom
 • Właściciele domów mogą uzyskać pomoc w spłacie odsetek od kredytu hipotecznego, czynszu gruntowego i opłat za usługi
 • Opiekunowie mogą kwalifikować się do dodatkowej płatności w wysokości do 34,95 GBP tygodniowoUniversal Credit and Pension Credit dla nowych wnioskodawców

Nowe zasady dotyczące świadczeń oznaczają, że Kredyt Emerytalny zostanie wycofany, a jego miejsce zajmie Universal Credit, ale nie ogłoszono daty tej zmiany.

Jeśli już ubiegasz się o dodatek emerytalny, zmiana nie będzie miała na Ciebie wpływu.

Co zrobić, jeśli zmienią się okoliczności

Twoje uprawnienia do kredytu emerytalnego mogą ulec zmianie w zależności od Twojej sytuacji osobistej. Na przykład, możesz zostać singlem lub zamieszkać z kimś, albo możesz odziedziczyć pieniądze, które zwiększą kwotę, którą zaoszczędziłeś lub zainwestowałeś. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić o tym Pension Service.

Możesz również mieć „oszacowany okres dochodu, co oznacza, że ​​nie musisz informować służby emerytalnej o jakichkolwiek zmianach osobistych. Jeśli masz kredyt emerytalny z ocenianym okresem dochodu, okres świadczenia jest nieograniczony, niezależnie od tego, jak zmienią się Twoje dochody i oszczędności. Po 6 kwietnia 2016 r. Nie zostaną ustalone żadne nowe szacowane okresy dochodów.

Aby powiadomić służbę emerytalną o zmieniających się okolicznościach, zadzwoń pod numer 03456 060 265 i wybierz opcję 1.

Odwołanie się od decyzji dotyczących kredytu emerytalnego

Jeśli uważasz, że przyznanie kredytu emerytalnego jest niewłaściwe, możesz zaskarżyć Ministerstwo Pracy i Emerytur, aby wyjaśnić dlaczego i poprosić o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy.

Proces ten nazywa się „obowiązkowym ponownym rozpatrzeniem, a szczegółowe informacje o tym, z kim się skontaktować, będą znajdować się w zawiadomieniu o przyznaniu kredytu emerytalnego.

DWP wyśle ​​Ci pismo wyjaśniające, jakie działania zamierza podjąć i dlaczego.

Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z decyzji, możesz odwołać się do sądu.

Nie możesz się odwołać, jeśli nie poprosiłeś o obowiązkowe ponowne rozpatrzenie sprawy.

Aby uzyskać niezależną, bezpłatną poradę, możesz skontaktować się z organizacjami takimi jak Biuro Porad Obywatelskich.