Minimalna zaliczka

Category: Ocena Kredytowa
17 lutego 2021

Co to jest minimalna zaliczka?

Minimalna zaliczka to wkład pieniężny, który pożyczkobiorca musi wnieść ze środków własnych przy zakupie domu. Faktyczna wymagana kwota różni się w zależności od programu pożyczkowego, ale standardowa minimalna zaliczka wymagana w przypadku zwykłej pożyczki wynosi 20% i 3,5% w przypadku pożyczki FHA.

Kluczowe wnioski
 • Minimalna zaliczka to gotówka, którą kupujący musi dostarczyć, aby zakwalifikować się do kredytu hipotecznego.
 • W przypadku zwykłej pożyczki zadatek wynosi zazwyczaj 20%, podczas gdy w przypadku pożyczki FHA jest to zazwyczaj 3,5%.Zadatek ma na celu wyrównanie ryzyka pożyczkodawcy.Pożyczki FHA są pożyczkami wspieranymi przez rząd. Pożyczki te wymagają opłacenia miesięcznej składki hipotecznej podlegającej odliczeniu od podatku, znanej jako ubezpieczenie kredytu hipotecznego, aby zrekompensować niską zaliczkę.Zrozumienie minimalnej zaliczki

  Minimalne kwoty zaliczki są wymagane, aby zrównoważyć potencjalne ryzyko dla pożyczkodawcy. Zgodnie z teorią prawdopodobieństwo spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę będzie mniejsze, jeśli sam wniósł duży wkład pieniężny w spłatę kredytu hipotecznego.

  W przypadku tradycyjnych pożyczek, które są zabezpieczone przez różne instytucje pożyczkowe, kwota ta wynosi zwykle 20%, co jest wymagalne w momencie podpisania dokumentów zamknięcia. Pożyczki zabezpieczone przez rząd, znane również jako kredyty hipoteczne FHA, równoważą to ryzyko, pobierając miesięczną premię hipoteczną zwaną ubezpieczeniem hipotecznym lub MI.

  Od 2018 r. Składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi koszt uzyskania przychodu.

  Przykład minimalnej zaliczki

  Weźmy na przykład pod uwagę, że Mary Smith chce kupić dom. Otrzymała wstępne zatwierdzenie kredytu hipotecznego w wysokości 360 000 USD i znalazła dom, który chciałaby kupić. Cena zakupu wynosi 350 000 USD. W przypadku konwencjonalnego kredytu hipotecznego Mary będzie mogła pożyczyć do 80% ceny zakupu, czyli 280 000 USD. Oznacza to, że będzie musiała zgromadzić 20% lub 70 000 USD własnych środków, aby zamknąć pożyczkę.

  Jeśli spojrzymy ponownie na hipotekę Maryi (tym razem korzystając z wytycznych FHA), zobaczymy, że zamiast pożyczyć 80% z 350 000 USD, Mary może pożyczyć do 96,5%, czyli 337 750 USD. Oznacza to, że Mary potrzebuje teraz tylko 3,5% z 350 000 dolarów, czyli 12 250 dolarów.

  Jednak teraz Mary będzie musiała płacić miesięczną spłatę ubezpieczenia kredytu hipotecznego, oprócz spłaty kapitału, odsetek, podatków i ubezpieczenia. Miesięczna stawka składki za ubezpieczenie kredytu hipotecznego waha się od 0,3% do 1,5% pierwotnej kwoty kredytu i opiera się na kilku czynnikach, takich jak ocena kredytowa kredytobiorcy i stosunek wartości kredytu do wartości kredytu. Premia ta jest wpłacana do miesięcznej raty.

  Minimalna zaliczka zwykle wymagana w przypadku konwencjonalnej pożyczki hipotecznej.

  Przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju pożyczki należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym wymogi kwalifikacyjne. Jednak jedno pozostaje niezmienne, minimalna zaliczka to tylko minimum. Pożyczkobiorca może zdecydować, czy chce odłożyć tyle lub tyle, ile chciał, w zależności od wymagań dotyczących minimalnej kwoty pożyczki. Decyzja powinna być podjęta na podstawie kwoty, na jaką może sobie pozwolić pożyczkobiorca, oraz tego, co uważa za najlepszą opcję finansową.

  Od 2019 roku składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi koszt uzyskania przychodu.