Minimalny wynik CIBIL dla pożyczki osobistej

17 lutego 2021

Wynik CIBIL określa, czy kwalifikujesz się do zabezpieczenia kredytu. Ocenia podstawę zdolności kredytowej, historię kredytową, nawyk spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki / karty kredytowej, częstotliwość składania wniosków o pożyczkę, liczbę bieżących pożyczek i wiele innych czynników. Wyniki CIBIL mierzone są w skali od 300 do 900, gdzie 900 oznacza najwyższą, a 300 najniższą. Minimalny wynik CIBIL, który pożyczkobiorca na ogół musi utrzymać, aby łatwo kwalifikować się do otrzymania pożyczki osobistej, wynosi 750.

Dlaczego utrzymanie minimalnego wyniku CIBIL jest konieczne dla pożyczki osobistej

Ponieważ Twój wynik CIBIL odzwierciedla Twoją historię kredytową i nawyki w zakresie spłaty pożyczki / karty kredytowej, pożyczkodawcy oceniają Twój wynik, aby określić następujące elementy:

Definiuje stan twojego kredytu: Ocena twojej kondycji kredytowej lub zdolności kredytowej daje kredytodawcom wyobrażenie o twojej zdolności do spłaty długu, jeśli oferują ci pożyczkę osobistą. Wysoki wynik CIBIL daje im pewność odzyskania kwoty pożyczki, a słaby wynik stanowi sygnał ostrzegawczy. Niski wynik zmniejsza szanse na uzyskanie pożyczki osobistej, ale nie wyklucza ich całkowicie. Jednak pożyczka jest oferowana wraz z kilkoma warunkami.

Ciesz się szybkim zatwierdzeniem pożyczki i innymi korzyściami: dobry wynik przyspiesza proces zatwierdzania pożyczki i sprawia, że ​​kwalifikujesz się do wyższej kwoty pożyczki i lepszej stopy procentowej, a także od szerszego grona pożyczkodawców. Pożyczka jest przetwarzana, a kwota pożyczki zostaje przelana na Twoje konto w krótkim czasie.

Korzystaj z konkurencyjnej stopy procentowej: mając dobry wynik CIBIL, będziesz w stanie negocjować z pożyczkodawcami w celu obniżenia stopy procentowej, do której nie będziesz się kwalifikować z niskim wynikiem. Dzieje się tak, ponieważ większa liczba pożyczkodawców byłaby zainteresowana zaoferowaniem pożyczki potencjalnemu pożyczkobiorcy z dobrym wynikiem, umożliwiając pożyczkobiorcy wybór pożyczkodawcy, który jest gotowy zaoferować mu najbardziej konkurencyjną stopę procentową. W przeciwieństwie do tego pożyczkobiorca z niskim wynikiem będzie musiał zapłacić stopą procentową oferowaną przez pożyczkodawcę, która na ogół będzie stosunkowo wyższa niż to, co zwykle oferuje pożyczkodawca.

Dostępna wyższa kwota pożyczki: pożyczkobiorca z dobrym wynikiem będzie kwalifikował się do wyższej kwoty pożyczki. Byłby również w stanie negocjować i zażądać wyższej pożyczki osobistej, co nie byłoby możliwe dla osoby z niskim wynikiem. W rzeczywistości pożyczkodawcy oferowaliby niższą kwotę pożyczki pożyczkobiorcy z niskim wynikiem niż to, co zwykle robią.

Implikacje wyniku CIBIL

Teraz, gdy omówiliśmy korzyści wynikające z posiadania wysokiego wyniku CIBIL przy ubieganiu się o pożyczkę osobistą, przyjrzyjmy się, co oznaczają wysokie i niskie wyniki CIBIL.

300 – 599: wynik poniżej 600 znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie pożyczki osobistej. Przekazuje pożyczkodawcom złą historię kredytową pożyczkobiorcy. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosków o pożyczkę, chyba że pożyczkodawca zgodzi się zaoferować niską pożyczkę z wysokim oprocentowaniem lub pod zastaw zabezpieczenia, takiego jak pożyczka w złocie, aktywa, akcje i FD. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie zabezpieczyć pożyczki tym wynikiem, musi poprawić swoją kondycję kredytową, aby kwalifikować się do pożyczki osobistej.

600 – 749: istnieją szanse na uzyskanie pożyczek osobistych przy tych średnich wynikach, ale są one niższe niż w przypadku kredytów powyżej 750. W tym przypadku pożyczkodawcy biorą pod uwagę inne czynniki, takie jak miesięczny dochód, stabilność pożyczki itp., aby ocenić perspektywy otrzymania od Ciebie spłaty pożyczki i odpowiednio zdecydować o kwalifikowalności pożyczki.

750 – 900: istnieje duże prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca będzie kwalifikował się do otrzymania pożyczki z wynikami w tym przedziale. Poza tym proces zatwierdzania pożyczki będzie szybki i bezproblemowy. Co więcej, będzie mógł również negocjować kwotę pożyczki i oprocentowanie z kilkoma pożyczkodawcami oraz skorzystać z najlepszej dostępnej oferty pożyczki. Dzięki tym wynikom może również negocjować wyższą kwotę pożyczki i niższą stopę procentową.

Przyczyny niskiego wyniku CIBIL

Opóźnienia lub niepłacenie EMI oraz należności z tytułu pożyczek i kart kredytowych są jednym z głównych czynników, które negatywnie wpływają na wyniki CIBIL. Odzwierciedla to niezdolność pożyczkobiorcy do zapłacenia miesięcznej spłaty długów lub ostrożność w spłacie w terminie, co powoduje, że pożyczkodawcy są sceptyczni wobec oferowania pożyczki osobistej.

Utrzymuj zdrowy wskaźnik wykorzystania kart kredytowych, to znaczy chroń się przed wyczerpaniem całego limitu swojej karty kredytowej. Zalecana kwota to zazwyczaj od 30% do 40% całkowitego limitu karty kredytowej. Upewnij się również, że nie wykorzystujesz zbyt małego dostępnego limitu.

Jeśli jedna z Twoich pożyczek zbliża się do końca okresu spłaty, spłacaj zadłużenie w terminie każdego miesiąca i nie ubiegaj się o kolejną pożyczkę natychmiast po jej zamknięciu. To znowu negatywnie odbija się na Twojej zdolności do utrzymania płynności.

Jeśli w ostatnim czasie kilkakrotnie odrzucano wnioski o karty kredytowe i wnioski o pożyczkę, przestań składać wnioski do czasu poprawy wyniku.

Wskazówki dotyczące poprawy wyniku CIBIL w celu uzyskania pożyczki osobistej

Jeśli masz niski wynik CIBIL, oto kroki, które musisz podjąć, aby kwalifikować się do pożyczki osobistej:

Wyeliminuj używanie kart kredytowych z niskim saldem, spłacając je jak najszybciej lub przenosząc je na inną istniejącą kartę. Pomoże Ci to zapobiec spadkowi wyniku CIBIL.

Spłacaj miesięczne składki na karcie kredytowej w określonym terminie każdego miesiąca i unikaj płacenia minimalnej należnej kwoty. Przeniesienie pozostałego salda na następny miesiąc nie tylko przyciągnie duże zainteresowanie, ale także negatywnie wpłynie na Twój wynik.

Jeśli uważasz, że możesz nieumyślnie przegapić spłatę należności, wybierz opcję automatycznego obciążenia. To da Twojemu pożyczkodawcy upoważnienie do pobierania miesięcznej pożyczki z twojego konta w ustalonym dniu każdego miesiąca. Pamiętaj, aby utrzymywać niezbędne saldo na koncie we z góry ustalonym terminie, dzięki czemu nie zostaniesz obciążony wysokimi odsetkami z powodu nieudanego procesu automatycznego obciążenia.

Jeśli masz bieżącą pożyczkę, spłacaj należności w terminie każdego miesiąca, aby poprawić swój wynik i ustanowić dobrą historię kredytową dla przyszłych pożyczkodawców.

Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś dokument pożyczki i rozwiał swoje wątpliwości przed podpisaniem umowy na linii przerywanej, aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć.

Wyeliminuj zachowania finansowe, które wskazują na ryzyko dla dobrej historii kredytowej, takie jak przyjmowanie zaliczek gotówkowych na karty kredytowe. To ostrzega pożyczkodawców, że masz problemy finansowe.

Sprawdź swój raport kredytowy przed złożeniem wniosku o pożyczkę, aby upewnić się, że nie ma błędów lub pominięć transakcji. Jeśli zauważysz nieścisłości lub oszustwa, napraw je, zgłaszając spór CIBIL przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Nie bądź gwarantem pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci należności w terminie, wpłynie to nie tylko na Twoje zapisy, ale może być również konieczne spłacenie długu w jego imieniu.