Możesz teraz użyć planu 529 do spłaty kredytów studenckich

17 lutego 2021

W sam raz na święta w piątek 20 grudnia 2019 roku została podpisana ustawa o zabezpieczeniu każdej społeczności na emeryturze (SECURE). Ustawa, która była najważniejszym aktem prawnym dotyczącym emerytury wprowadzonym od ponad dekady, zawiera przepisy aby pomóc ludziom zaoszczędzić więcej na emeryturę i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Ustawa SECURE zawiera również ważne zmiany dotyczące oszczędności edukacyjnych, w tym rozszerzenie świadczeń planu 529.

Zmiany w planach 529

Plany 529 to konta uprzywilejowane podatkowo, przeznaczone do oszczędzania na naukę w college’u i prywatnej edukacji K-12. Rodziny wpłacają dolary po opodatkowaniu, które rosną na zasadzie odroczenia podatkowego i mogą zostać wypłacone bez podatku, jeśli fundusze zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków na kwalifikowaną edukację. Możesz wypłacić środki z planu 529 w dowolnym momencie z dowolnego powodu, ale część zarobków z niekwalifikowanej dystrybucji podlega zwykłemu podatkowi dochodowemu i 10% karze.

Jedną z najczęstszych obaw rodziców związanych z otwarciem planu 529 jest pozostawienie funduszy po ukończeniu przez beneficjenta college’u. Przed uchwaleniem ustawy SECURE wydatki na edukację kwalifikowaną były ograniczone do 10 000 USD na naukę w szkołach podstawowych i średnich oraz niektóre wydatki na studia. Ustawa SECURE rozszerza definicję kwalifikowanych wydatków na szkolnictwo wyższe o spłaty kredytów studenckich i koszty programów przyuczania do zawodu, pozostawiając więcej możliwości dla rodzin.

Aktualizacja bodźców: Pojawiają się szczegóły oferty Białego Domu, pakiet stymulacyjny o wartości 1,6 biliona USD z czekami stymulacyjnymi 1200 USD, zasiłkami dla bezrobotnych 400 USD, pomocą stanową / lokalną 250 miliardów USDAktualizacja stymulatora: Przedstawiono propozycję pakietu stymulacji o wartości 2,2 biliona USD, obejmującą kontrole stymulacji o wartości 1200 USD i zasiłki dla bezrobotnych w wysokości 600 USDHouse wąsko mija projekt BOHATERÓW, ale Demokraci i Republikanie są daleko od siebie na mocy porozumienia o bodźcach Korzystanie z planu 529 do spłaty kredytów studenckich

Właściciele kont planu 529 mogą teraz wypłacić do 10 000 USD wolnych od podatku na spłaty kwalifikowanych pożyczek edukacyjnych. Jednak nie ma podwójnego zanurzenia, jeśli chodzi o federalne ulgi podatkowe na edukację. Wszelkie odsetki z tytułu kredytu studenckiego opłacone w ramach programu wolnego od podatku 529 nie podlegają odliczeniu odsetek od kredytu studenckiego.

Limit 10 000 USD to dożywotni limit, który ma zastosowanie do beneficjenta planu 529 i każdego z ich rodzeństwa. Na przykład rodzic z trojgiem dzieci może wziąć dystrybucję 10 000 USD, aby spłacić pożyczki studenckie na każde dziecko, w sumie 30 000 USD.

Prawo zapewnia dziadkom nowy sposób pomagania wnukowi w opłacaniu studiów bez wpływu na uprawnienia do pomocy finansowej. Zwykle wypłaty z planu 529 należącego do dziadków są zgłaszane jako nieopodatkowane dochody we wniosku studenta o bezpłatną federalną pomoc dla studentów (FAFSA). Pakiet pomocy materialnej studenta może zostać zmniejszony do 50% wartości nieopodatkowanego dochodu. Na przykład, jeśli dziadek wycofa 10 000 dolarów ze swojego planu 529, aby opłacić wydatki na studia wnuka, może to zmniejszyć kwalifikowalność wnuka do pomocy finansowej nawet o 5000 dolarów.

Teraz dziadkowie są w stanie uniknąć tego negatywnego wpływu, jeśli zaczekają z dystrybucją planu 529, aż absolwenci wnuków spłacą pożyczki studenckie. Aktywa posiadane w planie 529 należącym do dziadków nie mają wpływu na pomoc finansową, a ponieważ dystrybucja planu 529 została podjęta po ukończeniu studiów przez studenta, nie ma nic do zgłaszania na FAFSA.

Korzystanie z planu 529 w celu opłacenia programów praktyk zawodowych

Nie da się przewidzieć, jaką drogę wybierze dziecko. Rodzic może otworzyć plan 529, gdy ich dziecko jest bardzo małe, tylko po to, aby po latach dowiedzieć się, że dziecko nie będzie uczęszczać do tradycyjnej szkoły. Plany 529 mogą być wykorzystane do opłacenia dowolnej kwalifikującej się szkoły policealnej, w tym szkół zawodowych i programów zawodowych. Jednak przed ustawą SECURE koszty programów praktyk zawodowych nie były uznawane za wydatki 529 programu kwalifikowanego.

Programy praktyk zawodowych zapewniają szkolenia na miejscu w celu przygotowania pracowników do kariery w różnych dziedzinach, takich jak produkcja, opieka zdrowotna, technologia informacyjna i budownictwo. Studenci, którzy odbywają praktykę zawodową, mogą korzystać z dystrybucji planu 529 wolnego od podatku, aby opłacić opłaty, podręczniki, materiały i sprzęt wymagany do zarejestrowania praktyki.

529 Plan ulg podatkowych

Twój stan może zaoferować odliczenie od podatku dochodowego lub ulgę podatkową na 529 składek planu. Jednak niektóre stany oferują ulgę podatkową tylko wtedy, gdy wypłaty są wykorzystywane do opłacenia studiów. Jeśli twój stan nie przestrzega prawa federalnego, dystrybucje planu 529 wykorzystywane do spłaty kredytów studenckich i kosztów przygotowania zawodowego mogą zostać uznane za niekwalifikowane.

Na poziomie stanowym wypłaty niekwalifikowane podlegają zazwyczaj państwowemu podatkowi dochodowemu od części zarobków z wypłaty, a w większości przypadków wszelkie korzyści z tytułu podatku dochodowego, o które wcześniej wnioskowano, podlegają odzyskaniu. Kalifornia nakłada również 2,5% podatek karny na część zarobków z niekwalifikowanych wypłat. `

Właściciele kont planu 529 powinni sprawdzić obowiązujące w ich stanie przepisy dotyczące wypłat kredytów studenckich i kosztów praktyk zawodowych. Jednak nawet jeśli Twój stan nie dostosuje się do ostatnich zmian w planach 529, nadal możesz skorzystać z federalnych ulg podatkowych.