Najwięksi akcjonariusze Bank of America (BAC)

Category: Małych Firm
17 lutego 2021

Brian Moynihan, Thomas Montag i Geoffrey Greener są kluczowymi dyrektorami w Bank of America Corporation (NYSE: BAC), a także trzema największymi posiadaczami informacji poufnych akcji Bank of America. Wcześniejsze  

Bank of America jest jednym z „wielkiej czwórki głównych banków centrów pieniężnych w Stanach Zjednoczonych, obok Wells Fargo & Company (NYSE: WFC), JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM) i Citigroup Inc. (NYSE: C) . Bank działa globalnie, świadcząc usługi finansowe klientom detalicznym i biznesowym, inwestorom instytucjonalnym oraz podmiotom rządowym. Jego kapitalizacja rynkowa według stanu na czerwiec 2020 r. Wynosi 232,3 miliarda dolarów. Bank of America z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie posiada około 16 800 oddziałów i centrów finansowych. Godne uwagi przejęcie Merrill Lynch w 2008 r. Uczyniło firmę jedną z największych firm zarządzających majątkiem na świecie i znacząco podniosło jej pozycję w branży bankowości inwestycyjnej. Wcześniejsze  

Thomas K. Montag

Thomas Montag jest dyrektorem operacyjnym (COO) Bank of America od 2014 roku, posiadającym prawie 6 milionów akcji firmy. Zanim Montag został jedynym dyrektorem operacyjnym, od września 2011 r. Do września 2014 r. Był współ-dyrektorem operacyjnym; i był prezesem globalnego działu bankowości i rynków od sierpnia 2009 r. do września 2011 r. W 2018 r. Montag wykonał opcje na 2,1 mln akcji, które następnie sprzedał w przybliżeniu w tej samej kwocie, w transakcji o wartości ponad 65 mln USD na giełdzie według dokumentów SEC. Wcześniejsze  

Brian T. Moynihan

Brian Moynihan jest przewodniczącym rady dyrektorów w Bank of America, a także dyrektorem generalnym (CEO) firmy. Podczas długiej pracy w Bank of America, Moynihan kierował praktycznie każdym głównym segmentem działalności banku, w tym bankowością konsumencką i dla małych firm, bankowością inwestycyjną i zarządzaniem majątkiem.

Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Notre Dame, Moynihan rozpoczął pracę w kancelarii prawniczej Edwards & Angell LLP. Dołączył do Fleet Boston Financial jako zastępca radcy prawnego firmy w 1993 r., Po czym został wiceprezesem wykonawczym odpowiedzialnym za działalność maklerską i zarządzanie majątkiem firmy. Po fuzji Fleet Boston z Bank of America w 2004 roku, Moynihan objął stanowisko prezesa ds. Zarządzania majątkiem i inwestycjami w banku. Kiedy Bank of America przejął Merrill Lynch, został najpierw dyrektorem generalnym Merrill Lynch, a następnie Bank of America. Pan Moynihan pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Financial Services Roundtable oraz zasiada w Radzie Nadzorczej The Clearing House Association LLC    

Z raportu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z września 2018 r. Wynika, że ​​Moynihan posiadał 1,15 mln akcji Bank of America. Wcześniejsze  

Geoffrey S. Greener

Geoffrey Greener jest dyrektorem ds. Ryzyka (CRO) w Bank of America od kwietnia 2014 r. Wcześniej Greener był szefem działu zarządzania kapitałem przedsiębiorstw od kwietnia 2011 r. Do kwietnia 2014 r .; oraz szef działu zarządzania portfelem rynków światowych, a także przewodniczący komitetu kapitałowego rynków globalnych oraz komitetu wykonawczego ds. reformy regulacyjnej rynków światowych od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r.

Greener jest trzecim co do wielkości udziałowcem informacji poufnych, posiadającym 583 000 akcji. Według dokumentów SEC, w 2018 roku wykonał opcje na prawie 200 000 akcji BAC, a następnie sprzedał około 150 000 z nich, uzyskując dochód netto w wysokości około 4,8 mln USD. Wcześniejsze  

Fundusz powierniczy i akcjonariusze instytucjonalni

Największym udziałowcem akcji Bank of America jest inwestor instytucjonalny, Warren Buffet’s Berkshire Hathaway, posiadający 948 milionów akcji, czyli nieco ponad 10% spółki. Tuż za nim znajduje się operator funduszu powierniczego The Vanguard Group Inc., z 620 milionami akcji na dzień zgłoszenia SEC w 2020 r., Co stanowi 7,1% własności. Jak można było oczekiwać, fundusz inwestycyjny Vanguard, fundusz Vanguard Total Stock Market Index Fund („VTSMX), posiadał w grudniu 2019 r. 228 004 607 akcji Bank of America (0,9% spółki). BlackRock jest właścicielem 6,2% akcji BAC. Wcześniejsze  

Podsumowanie

Akcje Bank of America są w dużej mierze własnością wielu inwestorów. Do najważniejszych osób wtajemniczonych należą dyrektor generalny, dyrektor operacyjny i dyrektor ds. Restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji firmy, z których niektórzy wykonali opcje i sprzedali udziały w 2018 r. Inni duzi akcjonariusze to Berkshire Hathaway z prawie 10% udziałem, a następnie kilka czołowych spółek finansowych i funduszy inwestycyjnych.