Niespodziewane zyski

Category: Przez Cały
17 lutego 2021

Co to są nieoczekiwane zyski?

Niespodziewane zyski to duże, nieoczekiwane korzyści wynikające z szczęśliwych okoliczności. Takie zyski są na ogół znacznie powyżej norm historycznych i mogą wynikać z czynników, takich jak skok cen lub niedobór dostaw, które mają charakter tymczasowy lub długotrwały. Niespodziewane zyski są generalnie zbierane przez cały sektor przemysłu, ale mogą też trafić do pojedynczej firmy.

Jeśli chodzi o osobę fizyczną, nieoczekiwany zysk może być wzrostem dochodów w wyniku określonego, jednorazowego wydarzenia, takiego jak wygrana na loterii, odziedziczenie pieniędzy lub nagła możliwość sprzedaży tego rzadkiego utworu muzycznego, dla którego posiadasz duża suma pieniędzy po śmierci piosenkarza.

Wcześniej istniał podatek od nieoczekiwanych zysków przedsiębiorstw; jednak był niepopularny i obecnie nie ma takich podatków w Stanach Zjednoczonych, chociaż ponowne wprowadzenie podatku wywołało wiele dyskusji na Wall Street iw Waszyngtonie.

Jak działają nieoczekiwane zyski

Wśród powodów, dla których mogą pojawić się nieoczekiwane zyski, można wymienić nagłą zmianę struktury rynku, zarządzenie wykonawcze rządu, orzeczenie sądu lub radykalną zmianę w polityce handlowej. Firmy, które są beneficjentami nadzwyczajnych zysków, nie planowały dla nich, ale naturalnie byłyby zadowolone z ich otrzymania.

Zyski te miałyby różne zastosowania: podwyższenie dywidendy lub jednorazowa specjalna dywidenda, wykup akcji, reinwestycja w biznes w celu przyszłego wzrostu lub redukcja zadłużenia. Nieoczekiwane zyski nie są obecnie opodatkowane w Stanach Zjednoczonych, chociaż podejmowano usilne starania o ponowne wprowadzenie podatku.

W przypadku osoby fizycznej nadzwyczajny zysk może spowodować nagły wzrost dochodów, wykraczający poza to, czego mogliby się spodziewać. W przeciwieństwie do korporacji nie oczekuje się, że jednostka przekaże zyski innym.

Kluczowe wnioski
  • Niespodziewane zyski to nagły i nieoczekiwany wzrost zarobków, często spowodowany jednorazowym zdarzeniem, które jest poza normą.
  • Firma osiąga nieoczekiwane zyski, gdy dochodzi do nagłej zmiany w całej branży, takiej jak spadek lub wzrost cen lub wzrost popytu na określony produkt.Firmy zazwyczaj częściowo wykorzystują te zyski do zwiększania dywidend, odkupu akcji, reinwestycji w biznes w celu przyszłego rozwoju lub zmniejszania zadłużenia.Przykład nieoczekiwanych zysków

    Od czasu do czasu rosnące ceny ropy naftowej i gazu ziemnego generują nieoczekiwane zyski dla wielu firm energetycznych. W tej branży, w której podaż i popyt są głównymi siłami determinującymi poziomy cen towarów, nieoczekiwane niedobory podaży doprowadziły do ​​gwałtownych i szybkich wzrostów cen.

    W 2008 r. Baryłka ropy naftowej WTI wzrosła powyżej 140 USD z 60 USD za baryłkę zaledwie rok wcześniej. Kilka czynników, zarówno po stronie podaży, jak i popytu, przyczyniło się do wzrostu ceny. Zamieszki na Bliskim Wschodzie, utrzymujące się skutki huraganu Katrina, zakłócenia w dostawach w Wenezueli i Nigerii, silny popyt ze strony krajów rozwijających się oraz zapał spekulacyjny ze strony handlowców uważano za przyczyny gwałtownego wzrostu cen ropy. Nastąpiły nieoczekiwane zyski dla producentów ropy i gazu, ale okazały się one krótkotrwałe, ponieważ zaledwie pięć miesięcy po osiągnięciu szczytu ceny baryłka ropy kosztowała zaledwie 40 dolarów za baryłkę.