Pożyczki Ninja

Category: Kwoty Pożyczki
17 lutego 2021

Co to jest pożyczka Ninja?

Terminem pożyczki Ninja są pożyczki, które są przyznawane z mniejszą lub żadną weryfikacją od końca pożyczkodawcy. Pomimo słabej oceny zdolności kredytowej, gdy pożyczkobiorca otrzyma określoną kwotę, pożyczka niesie ze sobą znaczne ryzyko, ponieważ pożyczkodawca nie jest pewien, czy pożyczkobiorca spłaci całą kwotę, czy nie. Takie pożyczki są również znane jako kryzys sub-prime, ponieważ zostały udzielone bez sprawdzania zdolności kredytowej lub hipoteki.

Jak działa pożyczka Ninja?

 • Pożyczka Ninja jest przetwarzana z mniejszą weryfikacją dokumentów lub bez niej. Pożyczki w wielu przypadkach nie mają charakteru hipotecznego i są oprocentowane według wyższego oprocentowania w porównaniu do standardowego oprocentowania obowiązującego na rynku.
 • Nie jest brana pod uwagę zdolność pożyczkobiorcy do spłaty, a pożyczka jest udzielana w trybie zerowym.
 • Pożyczki Ninja niosą ze sobą większe ryzyko niż zwykłe pożyczki.
 • Koszty marketingowe związane z tego rodzaju pożyczkami są mniejsze, ponieważ pożyczkobiorcy, którzy chcą ukryć swoje dokumenty, zaczynają korzystać z tego rodzaju pożyczek.
 • W procesie udzielania tych pożyczek priorytetem jest krótkoterminowa ocena kredytowa.

Przykłady pożyczek ninja

Istnienie pożyczki Ninja: Koncepcję pożyczki Ninja wyjaśniono na poniższych przykładach:

Przykład 1

Pan X może spłacić pożyczkę do 1000 $ i jest ona zabezpieczona hipoteką. Dla porównania, pożyczkodawca zaoferował Panu X kwotę 1500 USD bez hipoteki. Pożyczkodawca nalicza wyższe odsetki w porównaniu do dotychczasowej stawki rynkowej.

Zatem kwota, która przekracza możliwości pana X, tj. (1 500-1 000 USD) lub 500 USD, jest kwotą obarczoną wyższym ryzykiem, ponieważ pożyczkobiorca jest w stanie spłacić 1000 USD.

Przykład nr 2

Podczas kryzysu w 2008 r. I upadku banku Lehman Brothers w USA głównymi przyczynami były kredyty subprime. Ze względu na dobrze prosperujący biznes firma zaproponowała osobom, które nie mają możliwości spłacenia kwoty.

W trakcie udzielania pożyczek nie przeprowadzono odpowiednich audytów i weryfikacji. Z ekonomicznego punktu widzenia spowodował więc efekt bańki, a jej pęknięcie źle wpłynęło na Bank, jak i na cały system, powodując upadek Banku.

Zalety

 • W pożyczkach ninja, z punktu widzenia pożyczkodawcy, im mniejsza weryfikacja, tym większa liczba pożyczek . Innymi słowy, jeżeli procedura przyznawania pożyczki będzie mniej rygorystyczna, to będzie więcej osób, które będą się o nią ubiegać niezależnie od ich zdolności kredytowej. Pożyczkodawca udzieli większej liczby pożyczek, a jednocześnie spowoduje to dla pożyczkodawcy wyższe koszty odsetkowe.
 • Liczbę większą od kredytobiorców zapewni niskie marketingowych kosztów i sprzedaży dla pożyczkodawcy jako pożyczkodawca jest uzyskiwanie jej działalność odbywa się w dostateczną ilość klientów, którzy już zarejestrowany ich nazwiska ze względu na niskie weryfikacji.
 • Przepływ biznesu będzie ciągły, pod warunkiem, że pożyczka zostanie spłacona w terminie.
 • Istnieje możliwość, że pożyczkodawca otrzyma wyższe oprocentowanie ze względu na mniejszą ilość formalności i procesu weryfikacji. Ponieważ pożyczkobiorca ma słabą zdolność kredytową, szanse na uzyskanie pożyczki są mniejsze. W związku z tym istnieje duże ryzyko związane z jakością pożyczki, dlatego pożyczkodawca podejmuje ryzyko i nalicza wyższe odsetki od zadanej kwoty.
 • Kiedy ogólna gospodarka dobrze sobie radzi, większość ludności radzi sobie dobrze pod względem dochodów i może sobie pozwolić na wyższe oprocentowanie w przypadku zaciągniętych pożyczek. Ale jeśli stanie się odwrotnie, to pożyczkodawca musi kłaść nacisk na ściągnięcie nawet kwoty głównej.

Ograniczenia

 • Tego typu pożyczki oferowane są przede wszystkim osobom, które posiadają krótkoterminową zdolność kredytową. Pożyczki udzielane są bez kwoty hipoteki. Pożyczki te obarczone są wyższym ryzykiem związanym ze spłatą. Ryzyko z tym związane jest stosunkowo wyższe, ponieważ z punktu widzenia pożyczkobiorcy istnieje większe prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania.
 • Pożyczki Ninja nie mają pełnego procesu weryfikacji, dlatego oprocentowanie jest wyższe. Pożyczkodawca nie jest w pełni świadomy źródła dochodu pożyczkobiorcy i nie jest pewien, czy pożyczkobiorca będzie w stanie je spłacić. Tego typu pożyczki mają największe szanse na przekształcenie się w aktywa zagrożone.
 • Przy udzielaniu tego typu pożyczek dopuszcza się mały bilet, natomiast w przypadku większej kwoty istnieje większe prawdopodobieństwo niespłacenia, ponieważ pożyczkodawca nie ma odpowiedniej weryfikacji pożyczkobiorcy w tle.
 • W przypadku niespłacenia kredytu cała kwota jest zagrożona, powodując wzrost aktywów zagrożonych. Jednak w wielu przypadkach pożyczkodawca może zrealizować część kwoty głównej udzielonej pożyczki.
 • Tego rodzaju pożyczka została udzielona, ​​gdy pożyczkodawca posiada nadwyżkę kapitału i chce uzyskać wyższy zwrot z inwestycji poprzez podwyższenie oprocentowania pożyczki. Osoba posiadająca stałą kwotę dochodu i dobrą zdolność kredytową nie zgodzi się na zapłatę wyższego oprocentowania w porównaniu do standardowej stopy procentowej obowiązującej na rynku.

  Prosty powód jest taki, że ze względu na swój dobry profil kredytowy i możliwość spłaty kwoty kredytu wraz z istniejącymi odsetkami będzie otrzymywał wiele ofert od różnych instytucji finansowych. Dlatego agresywni pożyczkodawcy z wyższą zdolnością do podejmowania ryzyka decydują się na oferowanie pożyczek ninja, aby zwiększyć swój zwrot z odsetek.

Wniosek

Pożyczki Ninja nie są bezpiecznym sposobem robienia interesów. Pożyczkodawcy nie są odpowiednio weryfikowani, co stwarza większe ryzyko niespłacenia kredytu. Z drugiej strony, pożyczka nie jest zabezpieczona hipoteką ani zabezpieczeniem, co dodatkowo stwarza ryzyko dla pożyczkodawcy, ponieważ pożyczkobiorca nie może sprzedać żadnych aktywów w celu odzyskania kwoty pożyczki.

Polecane artykuły

Ten artykuł był przewodnikiem po tym, czym jest pożyczka Ninja i jej znaczenie. Tutaj omawiamy, jak działa pożyczka ninja, wraz z przykładami, zaletami i ograniczeniami. Możesz dowiedzieć się więcej z następujących artykułów –