Praca nad celami emerytalnymi z IRA

Category: Należy Pamiętać
17 lutego 2021

IRA pozwala oszczędzać na emeryturę, jednocześnie ciesząc się podatkowym potencjałem wzrostu.

Porównanie IRA i kwalifikowalność ❯

Czy kwalifikujesz się do wpłaty na Roth i / lub Traditional IRA? Ucz się więcej.

Kalkulator potencjalnych oszczędności IRA ❯

Zobacz, jak maksymalny wkład w IRA i moc odroczenia podatkowego mogą się sumować w czasie.

Ponieważ mniej firm oferujących emerytury i ubezpieczenie społeczne stanowi mniejszy procent przeciętnego dochodu emeryta, osoby prywatne muszą bardziej polegać na własnych oszczędnościach, aby żyć na emeryturze. W tym miejscu może przyjść IRA: pozwala oszczędzać na emeryturę i korzystać z ulg podatkowych.

Podobnie jak w przypadku planu emerytalnego sponsorowanego przez kwalifikowanego pracodawcę (QRP), takiego jak 401 (k), 403 (b) lub rządowy 457 (b), inwestycje w IRA mają potencjał wzrostu korzystnego z podatków. Zwykle pozwala to szybciej gromadzić oszczędności emerytalne niż na koncie podlegającym opodatkowaniu.

Nawet jeśli już uczestniczysz w QRP, powinieneś rozważyć zainwestowanie w IRA. Może pomóc uzupełnić te oszczędności i prawdopodobnie zapewnić dostęp do szerszego zakresu opcji inwestycyjnych niż oferuje QRP.

Musisz wpłacić składki na tradycyjne i Roth IRA przed upływem indywidualnego terminu składania zeznań podatkowych.

Całkowite roczne składki do tradycyjnej IRA, Roth IRA lub obu nie mogą przekraczać rocznego maksimum dla Twojego wieku lub 100% dochodu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Maksymalna roczna składka w roku podatkowym 2020:

 • 6000 $, jeśli masz mniej niż 50 lat
 • 7000 USD, jeśli w 2020 r. Ukończysz 50 lat

Otwórz sekcję Tradycyjne IRA (poniżej), aby uzyskać informacje na temat możliwości odliczenia Twojego wkładu, oraz sekcję Roth IRA (poniżej), aby uzyskać informacje na temat limitów składek.

Generalnie dobrym pomysłem jest maksymalizacja wkładu IRA, aby potencjalnie uzyskać pełne korzyści z oszczędności uprzywilejowanych podatkowo i zwiększyć swoje aktywa emerytalne.

W Wells Fargo Advisors możesz wpłacać składki na swój IRA online lub za pomocą urządzenia mobilnego 1. Składka otrzymana między 1 stycznia a terminem rozliczenia podatku musi wskazywać, czy dotyczy ona bieżącego, czy poprzedniego roku podatkowego. Jeśli nie jest wskazany rok, uważa się to za wkład za rok bieżący.

Tradycyjny IRA oferuje potencjał wzrostu odroczonego podatkowo. Nie płacisz podatków od jakichkolwiek zysków z inwestycji, dopóki nie wycofasz lub „rozdzielisz pieniądze ze swojego konta, przypuszczalnie na emeryturze. 2

Począwszy od roku podatkowego 2020, możesz wpłacać składki na tradycyjny podatek IRA bez względu na swój wiek, o ile Ty lub Twój współmałżonek, jeśli składasz wniosek, osiągasz dochód. Jednak kwota, którą możesz odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, zależy od następujących czynników:

Jeśli Ty i Twój małżonek nie jesteś objęty 3 zakładowym planem emerytalnym (WRP), takim jak 401 (k), 403 (b), SEP IRA lub SIMPLE IRA:

 • Pełne odliczenie niezależnie od MAGI w 2020 roku

Jeśli Ty i Twój współmałżonek jesteście objęci 3 WRP:

 • W pełni podlegające odliczeniu, jeśli wartość MAGI jest niższa niż 65 000 USD (pojedynczo) lub 104 000 USD (łącznie) w 2020 r
 • Częściowo podlegające odliczeniu, jeśli wartość MAGI wynosi od 65 000 do 75 000 USD (pojedyncze) lub od 104 000 do 124 000 USD (łącznie) w 2020 r.
 • Brak odliczenia, jeśli wartość MAGI przekroczy 75 000 USD (pojedynczo) lub 124 000 USD (łącznie) w 2020 r

Jeśli nie jesteś objęty 3 WRP, a twój współmałżonek jest:

 • W pełni podlegające odliczeniu, jeśli wartość MAGI jest mniejsza niż 196000 USD (łącznie) w 2020 r
 • Częściowo podlegające odliczeniu, jeśli wartość MAGI wynosi od 196 000 USD do 206 000 USD (łącznie) w 2020 r
 • Brak odliczenia, jeśli wartość MAGI przekracza 206 000 USD (łącznie) w 2020 r

Jeśli jesteś objęty 3 WRP i jesteś żonaty, składasz osobne zgłoszenie 4:

 • Częściowo podlegające odliczeniu dla MAGI do 10000 $ w 2020 roku
 • Brak potrąceń dla MAGI powyżej 10000 USD w 2020 r

Roth IRA oferuje potencjał wzrostu wolnego od podatku. Jesteś uprawniony do wpłacania składek na Roth IRA w dowolnym wieku, o ile Ty lub Twój współmałżonek, w przypadku wspólnego zgłoszenia, uzyskacie dochód, a zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) jest na poziomie lub poniżej limitów wycofywania.

W roku podatkowym 2020 Twoja składka na Roth IRA zostanie wycofana na podstawie MAGI:

 • Pełny wkład, jeśli MAGI jest mniejszy niż 124 000 USD (pojedynczy) lub 196 000 USD (wspólny)
 • Częściowy wkład, jeśli wartość MAGI wynosi od 124 000 $ do 139 000 $ (pojedyncze) lub od 196 000 $ do 206 000 $ (łącznie)
 • Brak wkładu, jeśli wartość MAGI przekracza 139 000 USD (pojedynczo) lub 206 000 USD (łącznie)

Ponieważ składki na Roth IRA są dokonywane w dolarach po opodatkowaniu, nie ma możliwości odliczenia podatku, niezależnie od dochodu. Kwalifikowane wypłaty, które są wolne od podatku i nie są wliczane do dochodu brutto, mają miejsce, gdy konto jest otwarte przez ponad pięć lat i ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji 2:

 • Masz co najmniej 59 lat.
 • Jesteś niepełnosprawny.
 • Używasz wyjątku kupującego po raz pierwszy.
 • Wypłata zostanie przekazana beneficjentowi po Twojej śmierci.

Nie musisz pobierać wymaganych minimalnych wypłat (RMD) z Roth IRA w ciągu swojego życia, optymalizując możliwość budowania majątku wolnego od podatku.

Jeśli Twój pracodawca oferuje plan emerytalny SIMPLE IRA lub SEP IRA i chcesz z niego skorzystać, musisz otworzyć SIMPLE IRA lub SEP IRA, aby zachować aktywa planu. 2

Plan SIMPLE IRA umożliwia uprawnionym pracownikom wpłacanie składek do SIMPLE IRA na zasadzie przed opodatkowaniem. Ponadto pracodawca musi wpłacać składki wyrównawcze lub nieobieralne.

Plan SEP umożliwia pracodawcy dokonywanie odliczeń składek dla uprawnionych pracowników do IRA, które ustanowili uczestnicy planu.

Zasady dotyczące wymaganych minimalnych wypłat (RMD) przedstawione poniżej są uchylone dla wypłat z IRA w 2020 r., W tym odziedziczonych IRA i RMD z 2019 r., Które nie zostały pobrane w 2019 r. Z wymaganą datą rozpoczęcia 1 kwietnia 2020 r. RMD są również uchylone dla planów określonych składek, w tym 401 k), 403 (b), 457 (b).

Jeśli ukończyłeś 70 lat w dniu 31 grudnia 2019 r. Lub wcześniej, IRS wymaga pobrania pierwszej wymaganej minimalnej dystrybucji (RMD) z tradycyjnych, SEP i SIMPLE IRA do 1 kwietnia następującego po roku, w którym osiągniesz wiek 70. Jeśli osiągniesz wiek 70½ 1 stycznia 2020 r. Lub później, Twoje RMD rozpoczną się 1 kwietnia następującego po roku, w którym osiągniesz wiek 72 lat. Kolejne RMD muszą zostać podjęte do 31 grudnia każdego roku. Będziesz zobowiązany do zapłaty zwykłego podatku dochodowego od podlegającej opodatkowaniu części wypłat.

Czy rozważasz różne opcje oszczędności zgromadzonych w ramach QRP, takich jak plany 401 (k), 403 (b) lub 457 (b) rządowe? Wiedz, że to, co zdecydujesz się zrobić z tymi oszczędnościami, może mieć znaczący wpływ na Twoją przyszłość.

Generalnie masz cztery opcje dystrybucji QRP:

 1. Umieść zasoby w IRA
 2. Jeśli plan na to pozwala, zostaw aktywa w QRP swojego byłego pracodawcy
 3. Przenieś zasoby do QRP nowego / istniejącego pracodawcy, jeśli plan na to pozwala
 4. Wyjmij pieniądze i zapłać związane z nimi podatki

Każda z tych opcji ma zalety i wady, a ta, która jest najlepsza, zależy od indywidualnych okoliczności. Należy wziąć pod uwagę takie cechy, jak wybory inwestycyjne, opłaty i wydatki oraz oferowane usługi 5.

Może to być myląca decyzja. Oto kilka rzeczy do przemyślenia:

 • Różnica w opłatach i wydatkach między QRP a IRA
 • Gdy wypłaty można pobierać bez dodatkowego podatku w wysokości 10%
 • Twoja potrzeba pomocy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Korzystne opodatkowanie papierów wartościowych pracodawcy, które mogły wzrosnąć w QRP
 • Kiedy musisz rozpocząć wymagane minimalne rozkłady (RMD)
 • Ochrona aktywów emerytalnych przed wierzycielami i upadłością

Twój doradca finansowy może pomóc Ci w edukacji dotyczącej Twoich wyborów, abyś mógł zdecydować, który z nich jest najbardziej odpowiedni w Twojej konkretnej sytuacji. Przed podjęciem jakichkolwiek działań porozmawiaj z obecnym administratorem planu emerytalnego i doradcą podatkowym.

Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić tradycyjny, SEP lub SIMPLE 6 IRA, a także plan emerytalny sponsorowany przez kwalifikowanego pracodawcę (QRP), taki jak 401 (k), oszczędności na Roth IRA. Niektóre powody, dla których konwersje mogą być odpowiednie, obejmują:

 • Jesteście gotowi zapłacić teraz podatki za możliwość wolnego od podatku wypłaty na emeryturze
 • Nie musisz przyjmować wymaganych minimalnych wypłat (RMD) przez całe życie
 • Stan, w którym mieszkasz, nie ma podatku dochodowego, ale przejdziesz na emeryturę do stanu, w którym obowiązuje podatek dochodowy

Aby dokonać konwersji, zapłacisz federalny i ewentualnie stanowy podatek dochodowy od podstawy opodatkowania konwersji. Nie ma dodatkowego podatku w wysokości 10% od konwersji dokonanych przed ukończeniem 59 lat. Nie będziesz też musiał sprzedawać aktywów konta, ponieważ można je przekształcić jako transfer „w naturze.

Ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest Twoja sytuacja podatkowa i jesteś w stanie zapłacić za konwersję, ponieważ po dokonaniu konwersji nie można ponownie scharakteryzować ani cofnąć konwersji. Przed dokonaniem konwersji Roth IRA porozmawiaj ze swoim doradcą podatkowym.

Ty lub Twój współmałżonek, jeśli rozliczasz się wspólnie, musicie mieć dochód za rok podatkowy, za który składasz składkę. Zasadniczo wynagrodzenie to wynagrodzenie, napiwki lub prowizje, które zarabiasz na pracy. Zobacz publikację 590-A (PDF), aby zapoznać się z pełną listą tego, co uznaje się za dochód uzyskany.

Oświadczenie o ujawnieniu IRA i umowa powiernicza: Oświadczenie o ujawnieniu i umowa powiernicza mają na celu zapewnienie przeglądu IRA, w tym korzyści i uwarunkowań podatkowych, a także zasady dotyczące wpłat i dystrybucji. Pierwsza część każdego dokumentu zawiera oświadczenie o ujawnieniu wymagane przez Urząd Skarbowy. Ujawnienia wyjaśnią podstawowe zasady i kwestie podatkowe, które powinieneś zrozumieć, jeśli przyjmiesz IRA. Druga część dokumentu zawiera Umowę Powierniczą. Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokumenty.

1 Z tej funkcji mogą korzystać brokerskie IRA z usługami maklerskimi. Wymagany jest dostęp online. Porozmawiaj ze swoim doradcą finansowym, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści płynących z maklerskich usług gotówkowych.

2 Tradycyjne wypłaty IRA są zazwyczaj opodatkowane jak zwykły dochód. Kwalifikowane wypłaty Roth IRA są wolne od podatku, pod warunkiem, że konto Roth było otwarte przez ponad pięć lat a właściciel ma co najmniej 59 lat, lub w wyniku śmierci, niepełnosprawności lub skorzystania z wyjątku kupującego po raz pierwszy w domu. Kwalifikowane wypłaty Roth IRA nie podlegają opodatkowaniu stanowym ani lokalnym w większości stanów. Wypłaty z tradycyjnych i Roth IRA mogą podlegać dodatkowemu podatkowi IRS w wysokości 10% za wcześniejsze wypłaty lub przed 59 1/2. W przypadku SIMPLE IRA kara IRS wzrasta do 25%, jeśli wypłata nastąpi przed upływem dwóch lat od dokonania pierwszej wpłaty na SIMPLE IRA, jeśli jest poniżej 59½.

3 Pole „Plan emerytalny w ramce 13 formularza podatkowego W-2 powinno być zaznaczone, jeśli byłeś objęty planem emerytalnym w pracy.

4 Twój status zgłoszenia jest uważany za osobę samotną do celów składek IRA, jeśli nie mieszkałeś ze swoim współmałżonkiem w ciągu roku podatkowego. Przeczytaj publikację IRS 502, aby uzyskać więcej informacji https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p501.pdf.

5 Należy pamiętać, że przeniesienie aktywów do IRA to tylko jedna z wielu opcji planu emerytalnego. Każda z poniższych opcji jest inna i może mieć odmienne zalety i wady.

 1. Rzuć zasoby do IRA
 2. Pozostaw aktywa w planie poprzedniego pracodawcy, jeśli plan na to pozwala
 3. Przenieś aktywa do planu nowego / istniejącego pracodawcy, jeśli plan na to pozwala
 4. Wypłać lub dokonaj wypłaty ryczałtu

Rozważając przeniesienie aktywów z planu pracodawcy do IRA, czynniki, które należy wziąć pod uwagę i porównać między planem pracodawcy a IRA, obejmują opłaty i wydatki, oferowane usługi, opcje inwestycyjne, gdy dostępne są bezpłatne wypłaty, traktowanie akcji pracodawcy, kiedy jest to wymagane, rozpoczyna się minimalny podział i ochrona majątku przed wierzycielami i upadłością. Inwestowanie i utrzymywanie aktywów w IRA generalnie wiąże się z wyższymi kosztami niż te związane z planami emerytalnymi sponsorowanymi przez pracodawcę. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących aktywów emerytalnych należy skonsultować się z administratorem planu i profesjonalnym doradcą podatkowym.

6 Można zamienić dopiero po dwóch latach od pierwszej wpłaty na SIMPLE IRA.

Połącz się z doradcą

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu doradcy lub otwarciu konta?