PRAWO

Category: Wynik Kredytowy
17 lutego 2021

Fair Credit Reporting Act (FCRA)

Uzyskaj bezpłatną recenzję przypadkuTwoja ocena kredytowa to migawka Twojego aktualnego stanu finansowego. Ocena kredytowa to obliczona liczba uwzględniająca nie tylko otwarte linie kredytowe i niespłacone zadłużenie, ale także zdolność do spłaty tych długów. Dobra ocena kredytowa ułatwia wynajęcie nowego pojazdu lub zabezpieczenie kredytu hipotecznego, gdy chcesz kupić nowy dom. Z drugiej strony zły wynik kredytowy może zaszkodzić bardziej niż myślisz. *

Jeden błąd w raporcie kredytowym może mieć negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową. Błędy obejmują zarówno nieaktualne informacje o otwartych pożyczkach i niedokładne informacje, jak i błędną identyfikację. Na szczęście ustawa Fair Credit Reporting Act (FCRA) istnieje po to, aby zapewnić nadzór nad branżą sprawozdawczości kredytowej, chroniąc integralność Twojej oceny kredytowej i prywatność informacji zawartych w raporcie.

Przegląd ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA)

FCRA to federalne prawo Stanów Zjednoczonych, które zostało zatwierdzone przez Kongres w maju 1970 r. I podpisane przez prezydenta Richarda Nixona w październiku 1970 r. Ustawa ma na celu regulowanie gromadzenia, rozpowszechniania i wykorzystywania informacji konsumenckich, w tym kredytów konsumenckich. ocena. FCRA jest prawem towarzyszącym ustawie o uczciwych praktykach windykacyjnych (FDCPA), która stanowi podstawę praw do kredytów konsumenckich w USA.

Zgodnie z FCRA agencje sporządzające raporty kredytowe (CRA) są zobowiązane do zapewnienia rzetelności, dokładności i poufności informacji zawartych w raporcie kredytowym. Prawo chroni również Twoje prawo do dostępu do Twojego zgłoszenia, poprawiania błędnych informacji zawartych w zgłoszeniu, a nawet zapewnia środki prawne do walki z agencjami ratingowymi i dostawcami informacji, którzy naruszają Twoje prawa w tym sektorze.

Do kogo ma zastosowanie FCRA?

Jak wspomniano powyżej, głównym celem wytycznych ustanowionych w FCRA są agencje informacji kredytowej. Język w FCRA definiuje agencję ratingową jako „każdy podmiot, który zbiera i dostarcza informacje kredytowe na Twój temat. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym typem agencji ratingowych jest biuro informacji kredytowej, w skład którego wchodzą trzy główne podmioty:

 • Transunion
 • EquifaxExperianJednak chociaż większość ludzi uważa, że ​​sprawozdawczość kredytowa zaczyna się i kończy na głównych biurach kredytowych, FCRA reguluje również zachowanie podmiotów, które zajmują się informacjami kredytowymi. W związku z tym definicja agencji ratingowej obejmuje również grupy, firmy lub osoby fizyczne, które zbierają i sprzedają informacje kredytowe (na przykład sprawdzenie przeszłości) właścicielom, pracodawcom i wszystkim innym, którzy mogą podjąć decyzję kredytową na Twój temat.

  Ponadto sekcja 603 FCRA klasyfikuje dziesiątki dodatkowych firm informatycznych znanych jako „ogólnokrajowe wyspecjalizowane agencje zgłaszania konsumentów. Termin ten obejmuje agencje zgłaszające konsumenckie, które zbierają i przechowują pliki dotyczące Ciebie i innych konsumentów w całym kraju, często związane z:

  • Dokumentacja medyczna
  • Płatności lub długi medyczneHistoria mieszkania lub najemcySprawdź historię pisaniaByć może najważniejszą rzeczą, którą musisz tutaj wiedzieć, jest umiejętność sprawdzenia informacji kredytowych w tych różnych agencjach. Chociaż FCRA wymaga, aby trzy główne biura kredytowe zapewniały coroczny dostęp do raportu kredytowego za pośrednictwem centralnego systemu żądań, te ogólnokrajowe specjalistyczne agencje sporządzające sprawozdania konsumenckie nie są do tego zobowiązane. Podmioty te muszą oferować usprawniony proces dostępu do raportu, ale musisz poszukać trochę więcej, aby znaleźć bezpłatne numery telefonów, za pośrednictwem których można przesłać wniosek.

   Rola wierzycieli w FCRA

   Twoi wierzyciele również podlegają wytycznym FCRA. Do wierzycieli należą instytucje bankowe, u których masz kredyt hipoteczny na dom, wystawca karty kredytowej lub firma finansująca auto. Podmioty zewnętrzne są również objęte FCRA jako wierzyciele lub dostawcy informacji.

   Obowiązki agencji ratingowych w ramach FCRA

   Agencje sprawozdawczości kredytowej, które zajmują się Twoimi informacjami finansowymi, są zobowiązane przez FCRA do wykonania następujących czynności:

   • Na żądanie udostępniać wszelkie informacje o Tobie, które są w aktach. Masz prawo do jednego bezpłatnego, rocznego raportu od trzech głównych agencji ratingowych. Opłaty są różne w przypadku innych podmiotów.
   • Na żądanie dostarczysz pełny raport kredytowy.Zbadaj informacje w swoim raporcie kredytowym, które kwestionujesz.Popraw i / lub usuń informacje w swoim zgłoszeniu, które są niedokładne, niekompletne lub niemożliwe do zweryfikowania. Agencje ratingowe mają 30 dni na zakończenie tego zadania po otrzymaniu zawiadomienia o sporze.Powstrzymaj się od zgłaszania starych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, Twoje zgłoszenie może nie zawierać informacji o wieku powyżej 7 do 10 lat.Ogranicz dostęp do raportu kredytowego do stron trzecich. Tylko osoby z „uzasadnioną potrzebą mogą przeglądać Twoją historię kredytową.Wstrzymaj ujawnienia raportu kredytowego pracodawcy (obecnemu lub potencjalnemu), chyba że wyrazisz na to zgodę.Zobowiązania wierzycieli i innych podmiotów w ramach FCRA

    Wierzyciele i inne podmioty, które zgłaszają lub przechowują informacje kredytowe, są zobowiązane do przestrzegania następujących działań zgodnie z FCRA:

    • Nie może przekazywać żadnej agencji ratingowej swoich informacji finansowych, o których wie lub ma uzasadnione przekonanie, że są niedokładne.
    • Musi bezzwłocznie aktualizować i korygować niedokładne informacje uprzednio przekazane agencji ratingowej.Musisz poinformować Cię o wszelkich negatywnych informacjach kredytowych zgłoszonych agencji ratingowej w ciągu 30 dni od ich wykonania.Musisz powiadomić CR, jeśli dobrowolnie zamkniesz konto.Musi ustanowić i przestrzegać „rozsądnych procedur reagowania w celu zidentyfikowania zawiadomień o kradzieży przez agencję ratingową i powstrzymać się od zgłaszania informacji dotyczących wcześniej zgłoszonych kont pochodzących z kradzieży tożsamości.Możliwe działania w ramach FCRA

     Celem FCRA nie jest po prostu zapewnienie wytycznych dla agencji ratingowych, wierzycieli i osób korzystających z raportu kredytowego, ale także zapewnienie konsumentowi możliwości regresu. Jeśli okaże się, że którykolwiek z tych typów podmiotów naruszył Twoje prawa wynikające z ustawy Fair Credit Reporting Act, masz możliwość wniesienia przeciwko nim postępowania sądowego o odszkodowanie w sądzie stanowym lub federalnym.

     Wiele skarg dotyczących naruszeń można kierować do Federalnej Komisji Handlu i Biura Ochrony Finansów Konsumentów, ale masz również swobodę prowadzenia postępowania sądowego za pośrednictwem prywatnej firmy prawniczej.

     Jak w przypadku każdego prawa federalnego, FCRA zawiera złożone ramy, które są trudne do pełnego zrozumienia dla przeciętnego Amerykanina. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone na mocy FCRA, zachęcamy do skontaktowania się z ekspertami prawnymi w Fair Debt Lawyers. Nasi prawnicy mają dogłębną wiedzę na temat FCRA i mogą podjąć działania w Twoim imieniu, aby zająć się niedokładnymi informacjami lub niewłaściwym wykorzystaniem Twojego raportu kredytowego.