Prognozy dotyczące branży unii kredytowych: 5 lat wstecz, 20 lat do przodu

Category: Ciągu Ostatnich
17 lutego 2021

Jeffry Pilcher dyrektor generalny / prezes i założyciel The Financial Brand

  • LinkedIn
  • Ćwierkać
  • Dzielić
  • E-mail
  • Wydrukować

Duże stają się większe, a małe spółdzielcze kasy pożyczkowe się kurczą. Jeśli obecne trendy się utrzymają, połowa dzisiejszych spółdzielczych kas pożyczkowych zniknie w ciągu najbliższych 20 lat.

Marka finansowa zbadała trendy dotyczące aktywów, członków i branż w branży unii kredytowych w latach 2007–2012. Badanie ujawniło serię ogromnych zmian o poważnych implikacjach strategicznych dla spółdzielczych kas pożyczkowych różnej wielkości.

Co się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat?

Od 2007 roku łączna liczba SKOK spadła o 14%. W 2007 roku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działały 8.332. Obecnie istnieje tylko 7165, co oznacza spadek o 1167 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. To średnia strata 233 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rocznie, trochę mniej niż jedna dziennie.

Kluczowy fakt: Każdego miesiąca branża likwiduje około 20 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Łączna liczba

wszystkich jednostek CU # CUS

w / $ 1 + miliard

w aktywach % wszystkich jednostek CU

z aktywami o wartości ponad 1

miliarda USD # CUS w / mniej

100 milionów niż $

aktywów % wszystkich jednostek CU

z aktywami poniżej 100

mln USD
2007 8.332 123 1,5% 7,080 85,0%
2008 8215 132 1,6% 6,920 84, 2%
2009 8 066 137 1,7% 6,760 83,8%
2010 7,710 159 2,1% 6,311 81,9%
2011 7,442 173 2,3% 6,023 80,9%
2012 7,165 194 2,7% 5700 79, 6%

W 2007 roku spółdzielcze kasy pożyczkowe łącznie posiadały aktywa o wartości 760,9 mld USD. Do 2012 roku liczba ta wzrosła do nieco ponad 1 biliona dolarów (1015 miliardów dolarów), wzrastając łącznie o 33,4% w okresie pięciu lat lub średnio o około 6,7% rocznie. W 2010 r. Odnotowano największy wzrost aktywów rok do roku: 82,8 mld USD, co oznacza 10,2% wzrost. Tempo osiągnęło 6,7% w 2011 r., A spółdzielcze kasy pożyczkowe zajęły się dodatkowymi aktywami o 63,4 mld USD.

W 2007 roku istniały tylko 123 spółdzielcze kasy pożyczkowe z aktywami o wartości 1 miliarda dolarów lub więcej. Do 2012 roku liczba ta wzrosła do 194, o 57% więcej niż pięć lat temu.

Przejście do prawdziwie cyfrowego nastawienia

Ponieważ doświadczenia klientów wciąż się zmieniają, możliwość łączenia kanałów fizycznych i cyfrowych będzie miała kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu.

Poprawa jakości obsługi klienta w bankowości detalicznej

Wraz z rosnącą obecnością usług bankowych działających wyłącznie online istnieje jeszcze większa presja na banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta.

Ujemny wzrost netto gałęzi oznacza historyczne odwrócenie

Liczba placówek obsługiwanych przez wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wyniosła w 2007 r. 20 694. Do 2011 r. Liczba ta wzrosła do 21 433, co oznacza niewielki wzrost o zaledwie 739 oddziałów.

Kluczowy fakt: W 2012 roku liczba oddziałów SKOK spadła po raz pierwszy w ponad 100-letniej historii branży. W tym roku było o 27 mniej oddziałów SKOK niż w zeszłym roku. Osiągnęliśmy szczyt i teraz trend się odwraca. Prawdopodobnie nigdy nie będzie więcej oddziałów kas niż w 2011 roku.

Łączna liczba

wszystkich

oddziałów CU Jednostki CU z 5 +

oddziałami Jednostki z 10 +

oddziałami Jednostki CU z tylko

1 odgałęzieniem % jednostek CU

z 1 oddziałem
2007 20,694 1,006 341 5,393 26,1%
2008 21,122 1,032 350 5,176 24,5%
2009 21 290 1,058 364 5,005 23,5%
2010 21,341 1,075 367 4,520 21,2%
2011 21,433 1100 402 4,311 20,1%
2012 21,406 1,116 415 4,093 19,1%

Tylko duże spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dodają kolejne oddziały. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z pięcioma lub więcej oddziałami wzrosła o 11% od 2007 r., O 110 do 1116 w 2012 r. Jeszcze większy wzrost, bo o 22%, odnotowały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają co najmniej 10 oddziałów, z 341 pięć lat temu do 415 obecnie. Pierwsza setka posiada obecnie 14% wszystkich branż w branży unii kredytowych.

Kluczowy fakt: W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wzrost w oddziałach był zasadniczo płaski, ale nie w pierwszej setce. Chociaż w ciągu ostatnich pięciu lat branża powiększyła się o 712 nowych oddziałów, 552 z nich należy do 100 największych (77,5%).

Rozwój członków unii kredytowej napędzany przez Top 100

Członkostwo w kasach w 2012 r. Wzrosło do 93,7 mln, w porównaniu z 88,5 mln w 2007 r., Co stanowi wzrost o 5,2 mln (5,87%) w ciągu pięciu lat. Średni roczny wzrost wynosi około 1,5%, przy czym w 2012 r. Nastąpił największy wzrost: 1,5 miliona nowych członków (1,62%).

W 2012 r. 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (uszeregowanych według aktywów) dodało 1,3 mln nowych członków, co stanowi 84,4% wszystkich nowych członków pozyskanych w całej branży. W 2011 roku 100 największych spółdzielczych kas pożyczkowych powiększyło się o 1,2 miliona członków, podczas gdy reszta branży zrzuciła łącznie 118 287 członków. Podobnie w 2010 r. 100 największych spółdzielczych kas pożyczkowych powiększyło się o 1,6 miliona członków, a pozostałe 7610 straciło 286 419 członków.

Łączna liczba

wszystkich

członków CU

Netto nowych

członków

dla wszystkich

jednostek CU Liczba

członków

należących

do Top 100

% wszystkich

członków CU

należących

do Top 100 Liczba nowych

członków netto

w Top 100 % nowych

członków netto CU

dołączających do

pierwszej setki
2010 91,175,370 1,313,996 26,054,728 28,6% 1 600 415 121,8%
2011 92,236,368 1,060,998 27,234,013 29,5% 1,179,285 111,1%
2012 93,735,068 1,498,700 28,498,526 30,4% 1,264,513 84, 4%

Kluczowy fakt: zyski z tytułu członkostwa 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych są generalnie równoważone stratami wynikającymi z członkostwa zbiorowego poniesionymi przez resztę.

Wielki po prostu staje się większy

100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma również znaczny udział we wzroście aktywów w branży. W 2012 roku aktywa pierwszej setki wyniosły 387 miliardów dolarów, czyli 38% wszystkich aktywów posiadanych przez całą branżę. 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. Zwiększyło aktywa o 28,7 mld USD, co stanowi 45,3% z 63,4 mld USD zdobytych przez całą branżę w zeszłym roku.

Łączne

aktywa dla

wszystkich jednostek CU

(w miliardach)Wzrost aktywów netto dla

wszystkich jednostek CU

(w miliardach)

Łączne

aktywa dla

100 największych jednostek CU

% wszystkich

aktywów

należących do

100 największych jednostek CUWzrost aktywów netto

dla

Top 100

(w miliardach)

% wzrostu aktywów

netto branży CU pochodzi z Top 1002010 896,8 $ 82,8 USD 330,3 $ 36, 8% 30,0 USD 36, 2%
2011 951,6 USD 54,8 358,0 USD 37,6% 27,7 USD 50,5%
2012 1015,0 USD 63,4 USD 386,7 $ 38,1% 28,7 USD 45, 3%

Kluczowy fakt: Prawie wszystkie zyski spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – pod względem aktywów, członków i oddziałów – pochodzą od kilku największych instytucji w branży. Podczas gdy pierwsza setka reprezentuje tylko 1,4% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przyczyniają się one do połowy wzrostu aktywów branży i około 90% + wzrostu członków branży.

PPP: wyciągnięte wnioski i co dalej

3700 banków lokalnych stało się pożyczkodawcami SBA niemal z dnia na dzień, aby wesprzeć PPP. Omawiając kolejną rundę, przeanalizujmy, co zadziałało i co dalej.

Uwolnij potencjał pożyczania dzięki automatyzacji

Pożyczki FI wymagają unowocześnienia, ale technologia to tylko część równania. Instrumenty finansowe muszą zająć się „problemem informacji o kredytach.

Małe staje się mniejsze

W każdym razie przyszłość małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wygląda ponuro. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z aktywami poniżej 100 mln USD spadła z ponad 7 000 w 2007 r. Do 5700 w 2012 r. – to o 1380 mniej niż pięć lat temu, czyli o 20%. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych posiadających tylko jedną filię spadła o podobny procent, do 4093 z 5 393 pięć lat wcześniej. Odzwierciedlając ten trend, w 2007 r. Istniało prawie 2200 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z mniej niż tysiącem członków, ale dziś pozostało tylko 1700.

Kluczowy fakt: W ciągu pięciu lat małe spółdzielcze kasy pożyczkowe (posiadające aktywa poniżej 100 milionów dolarów) straciły łącznie 5 miliardów dolarów aktywów i prawie sześć milionów członków.

W 2007 roku spółdzielcze kasy pożyczkowe posiadające aktywa poniżej 100 mln USD łącznie posiadały aktywa o wartości 131 mld USD i 23,6 mln członków. Do 2012 roku liczba ta spadła do 126 miliardów dolarów aktywów i 17,6 miliona członków.

Obecnie 80% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma aktywa poniżej 100 milionów dolarów, o 5% mniej niż pięć lat temu. W 2007 r. Stanowiły 17% wszystkich aktywów SKOK i 27% wszystkich członków. Obecnie stanowią tylko 13% wszystkich aktywów i 19% wszystkich członków.

Łączna liczba członków

dla wszystkich jednostek CU z mniej

niż 100 mln USD

Aktywa ogółem

dla wszystkich jednostek CU o wartości poniżej

100 mln USD

2007 23,611,594 $ 130.955.476.177
2008 22,893,541 130.436.860.982 $
2009 22,175,487 128 981 918 784 USD
2010 19,936,802 126 602 264 544 USD
2011 18,825,575 127 632 660 886 USD
2012 17,646,314 125 867 933 673 USD
STRATY NETTO –5 965 280 – 5.087.542.504 USD

2032: Jak będą wyglądały kasy pożyczkowe za 20 lat

Jeśli rozciągniesz obecne trendy za 20 lat, branża unii kredytowych będzie wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie.

Po pierwsze, spółdzielczych kas pożyczkowych będzie o połowę mniej niż obecnie. Zakładając, że branża utrzyma swoje obecne tempo – roczny spadek o około 3% rocznie – do 2032 r. Będzie 3 269 mniej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Oznacza to, że jedna na dwie spółdzielcze kasy pożyczkowe, które dziś działają, zniknie.

Za dwadzieścia lat będzie 1218 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z aktywami o wartości 1 miliarda dolarów lub więcej – to 31,3% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec 2,7% obecnie. Tylko 319 (8,2%) spółdzielczych kas pożyczkowych będzie miało mniej niż 100 milionów dolarów w ciągu dwóch dekad.

Mówiąc jaśniej, całkowite aktywa branży powinny wzrosnąć ponad dwukrotnie, osiągając 2,2 bln USD, jeśli spółdzielcze kasy pożyczkowe utrzymają roczny wzrost o 4% przez następne 20 lat. A jeśli liczba członków będzie rosła średnio o 1,5% rocznie, spółdzielcze kasy pożyczkowe osiągną 126,2 mln członków do 2032 r., Co oznacza wzrost o 32,5 mln nowych członków. Gdyby te liczby rzeczywiście się urzeczywistniły, oznaczałoby to, że dokładnie co trzecia osoba w USA należałaby do unii kredytowej w 2032 r. (W porównaniu z 29,3% obecnie, wzrost o 4%). Oczywiście zdecydowana większość tych członków będzie związana z największymi SKOK-ami w kraju.

Jeśli chodzi o wielkość sieci oddziałów branży kas, pięcioletnia analiza retrospektywna nie jest zbyt pomocna. W ujęciu nominalnym dane mogą sugerować, że liczba oddziałów unii kredytowych ustabilizuje się, być może utrzymując się na stałym poziomie około 20 000. To raczej nie jest przypadek. Eksperci z branży bankowej zasadniczo są zgodni co do tego, że branże podupadają. Gdyby ich przewidywania się sprawdziły, z łatwością mogłaby istnieć połowa istniejących obecnie oddziałów kas. Albo jeszcze mniej.

Konkluzja: Wzrost aktywów będzie znacznie łatwiejszy niż wzrost liczby członków… dla tych unii kredytowych, które przetrwają nadchodzącą czystkę. Wzrost liczby członków zawsze był – i prawie na pewno będzie – największym wyzwaniem, przed którym stoją spółdzielcze kasy pożyczkowe. Małe spółdzielcze kasy pożyczkowe będą musiały walczyć, aby uniknąć strat, zarówno majątku, jak i członków.

Świat, w którym jest tylko kilka tysięcy spółdzielczych kas pożyczkowych – każda ma tylko jedną lub dwie lokalizacje – może być bliżej, niż myślisz.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany 4 września 2012 r. Cała zawartość 2020 The Financial Brand i nie może być powielana w jakikolwiek sposób bez zgody.

Wyróżniona biała księga

Kompletny przewodnik po danych, sztucznej inteligencji i spersonalizowanej automatyzacji finansowej

Jak możesz ewoluować od bycia pośrednikiem finansowym do bycia prawdziwym adwokatem finansowym?

Przepływ gotówki i wygoda: zostań bohaterem dla właścicieli kont w małych i średnich firmach

Zapewnij małym i średnim firmom z powrotem ich soboty dzięki dodatkowym narzędziom do e-fakturowania i płatności, które oszczędzają czas, wzmacniają lojalność instytucji i zwiększają liczbę transakcji za pośrednictwem istniejących kanałów cyfrowych.

Interesujące przedmioty

Przekształć swoje pożyczki dzięki nowoczesnej cyfrowej platformie hipotecznej

Nowoczesne pożyczki zaczynają się od nowoczesnej technologii, a platforma hipoteczna Origence zapewnia najnowsze rozwiązania automatyzacji, które zapewniają większą wydajność i lepsze pożyczki.

Jak już dziś zbudować skuteczną strategię cyfrowego zaangażowania

Piękne, spersonalizowane doświadczenia zachęcają klientów. Bezpieczne kanały 1: 1 to sposób, w jaki dostarczają je wiodące instytucje finansowe.

Zwiększanie zaangażowania zorientowanego na klienta w Roku COVID

Wielu FI ma trudności z wykorzystaniem swoich danych. Nie pozwól, aby zasoby zostały zakłócone, ponieważ Twój FI nie ma strategii obsługi zorientowanej na klienta.