Przejęcie płatności z pre-Foreclosures

Category: Koszty Zamknięcia
17 lutego 2021

Są chwile, kiedy kupujący są zainteresowani kupnem przed przejęciem nieruchomości i przyjęciem kredytu hipotecznego sprzedającego, zamiast uzyskać własny nowy kredyt hipoteczny. Dzieje się tak często, gdy dom znajduje się pod wodą, co oznacza, że ​​kwota należna za nieruchomość przekracza wartość rynkową. Czasami kupujący nadal chce kupić nieruchomość, przyjmując hipotekę, zamiast zajmować się krótką sprzedażą w ramach procesu przejęcia. Innym powodem, dla którego kupujący rozważają hipotezę, jest fakt, że warunki pierwotnej pożyczki są znacznie lepsze niż obecne stawki rynkowe.

Ale jak zabrać się za przejęcie płatności, gdy kupują oni nieruchomość sprzed przejęcia? Jakie są wymagania, aby uzyskać zgodę na przeniesienie hipoteki? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego innej osoby? W jakich sytuacjach pojawiają się założenia dotyczące kredytu hipotecznego? Na wszystkie te pytania odpowiemy poniżej.

Skąd wiadomo, czy bank pozwoli kupującemu zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Aby kupujący mógł wziąć hipotekę na nieruchomość, musi najpierw upewnić się, że struktura pożyczki umożliwia przyjęcie przeniesienia. Powinieneś otrzymać kopię umowy kredytu hipotecznego od sprzedawcy. Dokładnie przeanalizuj umowę, aby zobaczyć, czy istnieje klauzula, która umożliwia kupującemu przejęcie płatności.

Pożyczkodawcy często zawierają klauzulę zabraniającą przyjmowania kredytu hipotecznego. Nazywa się to klauzulą ​​„należna przy sprzedaży. W momencie przeniesienia tytułu większość pożyczek staje się wymagalna w całości. Z drugiej strony pożyczki rządowe, takie jak VA (Veteran Administration), USDA (United States Department of Agriculture) i FHA (Federal Housing Administration) są często zbywalne.

Nawet jeśli dokumenty pożyczki stwierdzają, że pożyczki nie można przenieść, możesz nadal skontaktować się z pożyczkodawcą, aby sprawdzić, czy zniesie to ograniczenie. Bank może rozważyć przeniesienie kredytu hipotecznego na kwalifikującego się nabywcę, jeśli stwierdzi, że sprzedawca nie jest w stanie kontynuować spłaty kredytu; próbują krótkiej sprzedaży; lub nieruchomość jest w trakcie wykluczenia.

Niektórzy kupujący próbowali wstrzymać rejestrację sprzedaży nieruchomości, a następnie po prostu kontynuować dokonywanie płatności sprzedającemu. To omija klauzulę „należna w sprzedaży, ale może powodować poważne problemy w przyszłości. Po pierwsze, kupujący nie jest prawnym właścicielem nieruchomości do czasu zarejestrowania przeniesienia. Po drugie, sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za hipotekę w przypadku, gdy kupujący nie spłaci w terminie lub zalega z płatnością.

W jaki sposób kupujący przejmuje płatności za dom sprzed przejęcia?

Zakładanie kredytu hipotecznego to nie tylko kwestia przekazania kluczy przez sprzedającego, a Ty po prostu przejmujesz dokonywanie płatności. Jest kilka obszarów, które wymagają rozważenia:

 • Czy nieruchomość posiada kapitał? Jeśli istnieje różnica między wartością rynkową domu a saldem kredytu hipotecznego, właściciel nieruchomości zazwyczaj oczekuje, że zapłacisz różnicę. Zwykle płatność należy uregulować gotówką. Niektórzy sprzedawcy akceptują płatności (wraz z odsetkami) lub kupujący może otrzymać drugi kredyt hipoteczny.
 • Do wszelkich przekazów nieruchomości należy dołączyć podpisaną umowę kupna-sprzedaży, przygotowaną zgodnie z wytycznymi państwa.Aby przenieść własność, należy przygotować nowy akt. Zdecydowanie zaleca się, aby przeniesienie nastąpiło na podstawie umowy gwarancyjnej, a nie umowy o rezygnację z roszczenia. Zamknięcie powinno być przeprowadzone przez firmę zajmującą się tytułem własności lub depozytariuszem i obejmować wyszukiwanie tytułu – tak jak w przypadku tradycyjnego zakupu nieruchomości. Należy pamiętać, że przeniesienie własności nie powoduje przeniesienia zobowiązania na hipotece.Kupujący musi również uzyskać zgodę pożyczkodawcy, aby wziąć hipotekę.Jeśli stwierdzisz, że pożyczka umożliwia kupującemu przejęcie kredytu hipotecznego, będziesz chciał skontaktować się z pożyczkodawcą i poprosić o pakiet założycielski. Spowoduje to określenie wymagań stawianych przez tego pożyczkodawcę.

  Jakie są wymagania, aby uzyskać zgodę na przejęcie spłaty kredytu mieszkaniowego?

  Kwalifikacja do przyjęcia kredytu hipotecznego jest prawie taka sama, jak kwalifikacja do tradycyjnej pożyczki. Musisz mieć przyzwoity kredyt, dobrą historię płatności i zdolność do generowania wystarczających dochodów, aby sprostać stosunkowi zadłużenia do dochodów. Pożyczki FHA są najłatwiejsze do zakwalifikowania do przejęcia pożyczki.

  Prawdopodobnie będziesz musiał złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, podpisaną umowę kupna-sprzedaży, dowód środków finansowych i dowód dochodu, w tym W-2, odcinki wypłaty i wyciągi bankowe.

  Jakie są korzyści i zagrożenia związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego?

  Zanim rozważysz przejęcie spłaty kredytu hipotecznego, ważne jest, aby zrozumieć powody, dla których kupujący rozważałby przyjęcie kredytu hipotecznego na dom przejęty przez przejęcie i dlaczego wielu nigdy nie rozważałoby takiej możliwości:

  Korzyści z zaciągnięcia kredytu hipotecznegoKiedy przejmujesz spłaty kredytu hipotecznego, czas potrzebny do całkowitego posiadania wolnej i oczyszczonej nieruchomości będzie krótszy niż w przypadku rozpoczęcia nowego 30-letniego kredytu hipotecznego.

  Koszty zamknięcia są znacznie niższe, gdy zaciągasz pożyczkę, niż gdy dostajesz własny kredyt hipoteczny. Opłaty, które nie są płacone przy zakładaniu kredytu hipotecznego, obejmują opłaty za wycenę, prowizje agenta, punkty hipoteczne oraz koszty zamknięcia samej pożyczki.

  Zakładanie kredytu hipotecznego może być dobrym posunięciem, jeśli nieruchomość jest bardzo niewielka. Zamiast wpłacać 20% zaliczki na tradycyjny zakup, możesz być w stanie przejąć płatności niewiele lub niewiele z kieszonkowego.

  Najważniejszym powodem, dla którego kupujący rozważyłby przyjęcie kredytu hipotecznego, jest sytuacja, gdy oprocentowanie pierwotnej pożyczki jest niższe niż rynkowe.

  Ryzyko przejęcia płatności za nieruchomośćJeżeli oprocentowanie zakładanego kredytu hipotecznego jest wyższe niż rynkowe, należy nadal płacić wyższe oprocentowanie. Jeśli kredyt hipoteczny jest kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej (ARM), Twoje płatności będą się zmieniać wraz ze zmianą stopy procentowej.

  Kredytodawcy, którzy pozwalają kupującemu przejąć spłatę kredytu hipotecznego, mogą pobierać opłatę za przejęcie kredytu hipotecznego w wysokości 1 – 2% salda kredytu hipotecznego.

  Jesteś również zobowiązany do przestrzegania harmonogramu spłaty. Jeśli chcesz mieć 30-letni kredyt hipoteczny, ale pierwotna pożyczka została ustalona na 15 lat, musisz spłacać zgodnie z 15-letnim harmonogramem spłat. To samo obowiązywałoby, gdyby płatności dokonywane były co dwa miesiące lub jeśli płatność była wymagalna w nieodpowiedni dzień miesiąca.

  Kiedy przejmujesz spłaty pożyczki, utkniesz także z osobą obsługującą pierwotną pożyczkę. Z niektórymi bankami jest łatwiej niż z innymi.

  Jeśli bierzesz pożyczkę VA, musisz albo kwalifikować się jako weteran, albo być w służbie czynnej. W przeciwnym razie uprawnienie do pożyczki VA pozostaje na nieruchomości, a sprzedawca nie może uzyskać kolejnej pożyczki VA, dopóki ta nie zostanie spłacona. Jeśli nie spłacisz pożyczki, do której przysługują sprzedawcy, może to niekorzystnie wpłynąć na możliwość ponownego wykorzystania uprawnienia przez sprzedającego w przyszłości.

  Największym powodem, dla którego kupujący nie mogą przyjąć kredytu hipotecznego, jest to, że kupujący muszą spełniać te same wymagania, co tradycyjna pożyczka. Jeśli kupujący nie ma wystarczającego kredytu i dochodu, aby kwalifikować się do tradycyjnej pożyczki, najprawdopodobniej również nie kwalifikuje się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

  Sytuacje, w których założenie kredytu hipotecznego to dobry pomysłW większości przypadków lepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie własnego kredytu hipotecznego niż zakładanie spłaty istniejącej pożyczki. Istnieją jednak przypadki, w których założenie kredytu hipotecznego jest powszechne:

  • Członek rodziny musi wyprowadzić się z domu (tj. Zmienić pracę, opiekę, mieszkanie z opieką) i jest skłonny pozwolić swoim dzieciom lub wnukom na przejęcie płatności, ale pozostają na umowie i spłacie hipoteczną. Zwykle tworzy się rodzaj umowy, na przykład testament lub majątek dożywotni.
  • Następuje rozwód i jeden z współmałżonków jest skłonny zwolnić się z udziału w domu w zamian za przeniesienie hipoteki na nazwisko drugiego małżonka.Twoi rodzice umierają i zostawiają ci swój dom, ale dom jest obciążony hipoteką. W 1982 roku Garn-St. Germain Law, możesz legalnie przejąć płatności.Właściciel ma niewielki kapitał własny w domu i grozi mu przejęcie pożyczki wspieranej przez rząd. Oprocentowanie tej pożyczki jest niższe niż stopy rynkowe, a właściciel jest skłonny stracić część lub całość swojego kapitału w celu zatrzymania procesu przed zamknięciem.Jeśli poważnie myślisz o przejęciu spłaty kredytu hipotecznego, skonsultuj się z pożyczkodawcą, a może nawet z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że jest to w Twoim najlepszym interesie finansowym i że możesz spełnić wymagania wymagania określone przez pożyczkodawcę.

   Znajdź Foreclosures na sprzedaż!

   Ponad 2 miliony nieruchomości do 60% poniżej wartości rynkowej!