Przewodnik dla początkujących po rachunkach powierniczych UGMA i UTMA

Category: Uzyskać Dostęp
17 lutego 2021

Czy konto powiernicze dla funduszu college’u Twojego dziecka jest idealne?

 • Dzielić
 • KołekE-mailskodonnell / Getty Images

  Rodzice i uczniowie, którzy obecnie kończą FAFSA i uczą się o pomocy finansowej, mogą się kopać za brak lepszego planu opłacenia studiów. Jeśli chodzi o koszty studiów, trochę planowania może wiele zdziałać. Istnieje kilka przydatnych sposobów oszczędzania pieniędzy na naukę dziecka w college’u, z których każdy ma swoje wady i zalety.

  Jedną z bardziej tradycyjnych metod jest otwarcie konta powierniczego, do którego dzieci mogą uzyskać dostęp, gdy dorosną, ale nie określa to żadnych kryteriów edukacyjnych dotyczących wydawania pieniędzy. Konto powiernicze nie jest kontem oszczędnościowym przeznaczonym wyłącznie na edukację, a Twoje dzieci mogą wykorzystać zainwestowane pieniądze w dowolny sposób. Inną opcją jest skorzystanie z konta UGMA lub UTMA. Wcześniejsze 

  Rachunki powiernicze UGMA i UTMA

  Konta UGMA i UTMA są uważane za dziadka kont oszczędnościowych uczelni. UGMA (Uniform Gift to Minors Act) i UTMA (Uniform Transfer to Minors Act) to nic innego jak rachunki powiernicze, które służą do przechowywania i ochrony aktywów nieletnich do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności w ich stanie. Konta te zazwyczaj pozwalają na inwestycje w akcje, obligacje i fundusze wspólnego inwestowania, ale nie na inwestycje o podwyższonym ryzyku, takie jak opcje na akcje lub kupowanie z depozytem zabezpieczającym. Ponieważ aktywa są uważane za własność osoby niepełnoletniej, pewna kwota dochodu z inwestycji będzie nieopodatkowana, podczas gdy taka sama kwota będzie opodatkowana według stawki podatkowej dziecka, a nie stawki rodziców. Wcześniejsze 

  Potencjalne wady

  Te same korzyści podatkowe, które sprawiają, że rachunki powiernicze są atrakcyjne, mogą również sprawić, że będą one nieatrakcyjne. Po tym, jak pierwsza kwota dochodu jest chroniona przed wyższymi podatkami, nadwyżka dochodu jest opodatkowana według krańcowego przedziału podatkowego rodziców. Efekt ten nie wystąpiłby w planie z sekcji 529 ani w ESA Coverdell. Format konta wymaga również, aby opiekun przekazał kontrolę nad majątkiem dziecku w dowolnym miejscu w wieku 18–21 lat, w zależności od stanu. Podczas gdy rodzice, którzy mają dobre relacje z dzieckiem, mogą być w stanie zmusić te aktywa do faktycznego wydania na studia, napięte relacje mogą stanowić problem. Wcześniejsze 

  Korzyści podatkowe

  Każde dziecko w wieku poniżej 19 lat (lub 24 w przypadku studentów studiów dziennych), które składa zeznanie podatkowe rodziców, może otrzymać określoną kwotę niezarobionego dochodu po obniżonej stawce podatkowej. Na przykład w 2020 r. Pierwsze 1100 USD jest uważane za wolne od podatku, a następne 1100 USD jest opodatkowane według przedziału dziecka, co stanowi 10% federalnego podatku dochodowego. Wszystko powyżej tych kwot podlega opodatkowaniu według stawki rodziców, która może sięgać nawet 37%. To zwolnienie dotyczy dziecka, a nie konta.

  Kwalifikujące się wydatki

  Opiekun może zainicjować wypłatę na rzecz dziecka, o ile wydatki są przeznaczone na uzasadnione potrzeby. Wszelkie wydatki na korzyść dziecka, takie jak wydatki związane z edukacją w okresie przedszkolnym, mogą być opłacone z konta opiekuńczego według uznania opiekuna. Jednak w przeciwieństwie do innych kont oszczędnościowych uczelni, wydatki te nie ograniczają się do edukacji i można je wykorzystać na wszystko, co dotyczy dziecka. Podobnie, po osiągnięciu pełnoletności, dziecko może korzystać z pieniędzy bez ograniczeń. Wcześniejsze 

  Wpływ na kwalifikowalność federalnej pomocy finansowej

  Rachunki powiernicze są traktowane jako aktywa dziecka i są wliczane do pomocy finansowej. Oczekuje się, że około 20% tych aktywów zostanie przeznaczonych na finansowanie edukacji ucznia w danym roku. Wcześniejsze 

  Zasady dotyczące wkładu

  Nie ma limitów składek. Jednak osoba odkładająca pieniądze na jednym z tych kont musi być świadoma, jak większe prezenty wpływają na ich roczny podatek od darowizn i dożywotnie wyłączenia z podatku od nieruchomości. Pomocna jest konsultacja z doradcą finansowym. Wcześniejsze 

  Niewykorzystane fundusze

  Wszelkie niewykorzystane pieniądze muszą zostać rozdzielone do czasu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność lub maksymalny wiek dozwolony dla kont depozytowych w ich stanie. W przypadku klasycznych kont UGMA dzieje się to zwykle w wieku 18 lat. W przypadku nowszych kont UTMA wiek ten wynosi zwykle 21 lat, ale może to być nawet 25 lat. W przeciwieństwie do planów sekcji 529 i ESA Coverdell nie ma możliwości przeniesienia konta na inne dziecko lub zmiana beneficjentów. Wcześniejsze