Stopa Procentowa

Co to jest zysk do dojrzałości (YTM)? Rentowność do wykupu (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli obligacja jest utrzymywana do terminu zapadalności. Rentowność do wykupu jest uważana za ...
Plan oszczędnościowy (TSP) oferowany wszystkim pracownikom rządu Stanów Zjednoczonych jest jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych obecnie stosowanych planów emerytalnych. Ale chociaż tysiące pracowników cywilnych i wojskowych co roku odkłada ...
17 lutego 2021