Strategie inwestycyjne w przypadku krachów rynkowych

Category: Zastaw Domu
17 lutego 2021

Akcje w Stanach Zjednoczonych znajdują się w hossie od 2009 r., A akcje osiągają nowe szczyty po kryzysie finansowym z 2008 r. Na koniec maja 2016 r. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) osiągnął siedmioletni zwrot w wysokości 109,19%, a indeks S&P 500 – 136,40% siedmioletni zwrot. Wraz ze wzrostem wyceny wielu inwestorów obawia się potencjalnego ryzyka krachu na rynku, który zazwyczaj charakteryzuje się stratami przekraczającymi 20% w ciągu przedłużonego okresu 12 miesięcy. Chociaż takie wypadki są często nieliczne, mądrzy inwestorzy są przygotowani ze strategiami łagodzenia potencjalnych strat. W przypadku pogorszenia koniunktury na rynku poniższe pięć strategii inwestycyjnych może pomóc w ochronie inwestycji.

Stały dochód i skarbowe

Poszukiwanie bezpiecznych przystani o stałym dochodzie, takich jak w szczególności papiery skarbowe, jest najbardziej podstawowym sposobem ochrony inwestycji przed spadkami na rynku. Jeśli wyceny rosną, a wskaźniki ekonomiczne pozostają w tyle, rynek zgłasza rozłączenie i wyceny z pewnością spadną, ponieważ są efektywnie wyceniane w czasie. Z punktu widzenia inwestorów pozyskiwanie środków pieniężnych z funduszy inwestycyjnych i innych płynnych inwestycji oraz przekazywanie ich do Treasurys podczas przewidywania lub doświadczania skutków pogorszenia koniunktury na rynku może znacznie chronić przed stratami. Inwestorzy zawsze mogą polegać na obligacjach skarbowych jako bezpiecznej przystani, ponieważ zasadniczo nie wiążą się one z żadnym ryzykiem. Mówiąc dokładniej, inwestowanie gotówki w skarbowe papiery wartościowe chronione przed inflacją (TIPS) zapewnia stopę zwrotu, jednocześnie pokonując inflację.

Aktywa trwałe

Kolejną bezpieczną przystanią dla inwestorów są aktywa trwałe, takie jak nieruchomości. Zabezpieczenie i inwestowanie w nieruchomość o stałej wartości może zapewnić spokój ducha w przypadku załamania na rynku. W przypadku nieruchomości Twoja inwestycja jest zabezpieczona aktywami trwałymi o namacalnej wartości. Jednocześnie właściciele domów powinni także uważać na dodatkowe obciążenia finansowe związane z nieruchomościami. Dodatkowe obciążenia, takie jak dodatkowe linie kredytowe pod zastaw domu, mogą zaszkodzić profilowi ​​kredytowemu właściciela domu i zwiększyć spłatę odsetek, zwiększając ryzyko w przypadku potencjalnego pogorszenia koniunktury na rynku.

Zabezpieczanie z opcjami sprzedaży

Jeśli jesteś związany z niektórymi inwestycjami o podwyższonym ryzyku, najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed potencjalnymi stratami rynkowymi jest zakup opcji sprzedaży. Opcje sprzedaży zapewniają opcję sprzedaży, gdy poziom bezpieczeństwa osiągnie określony najniższy punkt. Dostępny zakres ofert opcji sprzedaży jest szeroki, zapewniając szereg inwestycji zabezpieczających. W przypadku bezpośrednich inwestycji w akcje inwestorzy mogą kupić odpowiednie opcje sprzedaży. Jeśli identyczne opcje nie są dostępne, inwestorzy mogą skorzystać z bardziej wyrafinowanych syntetycznych strategii opcji sprzedaży, które replikują portfel za pomocą opcji sprzedaży zapewniających kompleksową sprzedaż w sytuacji pogorszenia koniunktury na rynku. Aby uzyskać bardziej ogólną ochronę, inwestorzy mogą również wykorzystać opcje sprzedaży na indeksy, które można wykonać, gdy indeks rynkowy osiągnie określony niski poziom. Opcje sprzedaży wiążą się z kosztami, podobnie jak wszystkie rodzaje ubezpieczeń,a ryzyko zawarcia opcji sprzedaży, która wygasa niezrealizowane, to strata poniesiona przez klienta z tytułu kosztu opcji sprzedaży bez zrealizowanej korzyści.

Sprzedaż połączeń

Odwrotna strategia kupowania opcji sprzedaży w celu ochrony przed załamaniem rynku obejmuje sprzedaż opcji kupna. Sprzedając opcje kupna, sprzedający spodziewa się spadku ceny papieru wartościowego i stara się zidentyfikować kupującego, który jest skłonny kupić opcję kupna w celu uzyskania prawa do zakupu papieru wartościowego po określonej cenie. Sprzedawca opcji kupna odnosi korzyści z zakupu przez kupującego papieru wartościowego po cenie wyższej, niż sprzedający przewiduje, że będzie on wyceniony na rynku giełdowym. Podobnie jak opcje sprzedaży, opcje kupna są przedmiotem obrotu na określone papiery wartościowe i indeksy. Można również opracować bardziej złożone strategie sprzedaży opcji kupna, aby syntetycznie powielać i chronić określone pozycje inwestycyjne.

Odwrotne strategie

Ostatnią opcją dla inwestorów, którzy przewidują krach rynkowy na horyzoncie, jest inwestowanie w produkty zabezpieczone rynkowo, które zapewniają ochronę przed określonymi ryzykami spadkowymi. Istnieje wiele takich inwestycji, przy czym niektóre z najbardziej znanych z nich to fundusze typu ETF z odwrotnym obrotem giełdowym i odwrotne fundusze ETF lewarowane. Przykłady obejmują fundusz ETF AdvisorShares Ranger Equity Bear (NYSEARCA: HDGE) i fundusz ETF ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology (NASDAQ: BIS). Fundusze te zajmują aktywną odwrotną pozycję rynkową, która stara się skorzystać na załamaniu lub krachu na rynku. Lewarowane odwrotne fundusze ETF idą o krok dalej w zakresie ochrony pozycji krótkiej, wykorzystując dźwignię finansową w celu zwiększenia zysków z pozycji krótkiej sprzedaży. Te odwrócone fundusze są przeznaczone specjalnie do sytuacji, w których mogą zostać poniesione poważne straty w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku.

Kluczowe wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, te pięć opcji zapewnia inwestorom różne poziomy płynności umożliwiające zarządzanie potencjalnym załamaniem rynku. Aktywa twarde mogą zapewnić bezpieczeństwo poprzez wartość materialną. Przeniesienie aktywów do bezpiecznych przystani, takich jak obligacje skarbowe, zapewnia płynne i uproszczone podejście, które można wprowadzić stosunkowo szybko, jeśli inwestorzy przewidują oznaki pogorszenia koniunktury na rynku lub krachu. Opcje sprzedaży, opcje kupna i strategie odwrotne są nieco bardziej wyrafinowane w zastosowaniu. Opcje sprzedaży i kupna mogą być przedmiotem przede wszystkim aktywnego obrotu, co pozwala na stosunkowo szybkie pokrycie inwestycji. Podobnie, strategie odwrotne są zwykle przedmiotem codziennego obrotu z wysokim poziomem płynności, co pozwala na kompleksowe pokrycie transakcji z inwestycjami pakietowymi.Zarówno opcje indeksowane, jak i fundusze strategii odwrotnej warto uwzględnić jako dodatkową warstwę ochrony przed ryzykiem we wszystkich cyklach rynkowych w dowolnym portfelu; można je jednak optymalnie wykorzystać w przypadku załamania rynku. W przypadku opcji wymagających syntetycznych strategii w celu pokrycia ryzyka portfela handel może być bardziej skomplikowany z mniej dopuszczalną płynnością w przypadku natychmiastowych spadków na rynku.