W jaki sposób podatki od nieruchomości mają zastosowanie do inwestycji w wolne grunty?

Category: Jaka Jest
17 lutego 2021

Jak obliczyć stawkę podatku Millennium

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, rząd w taki czy inny sposób będzie chciał jej kawałek. Dzieje się tak bez względu na to, czy posiadasz dom mieszkalny, czy też działkę niezabudowaną. Nawet jeśli inwestycja nie przynosi dochodu, ziemia nadal podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Konsekwencje mogą być katastrofalne, jeśli nie zapłacisz.

Oceny podatku od nieruchomości

Rzecznicy samorządowi okresowo oceniają wszystkie nieruchomości podlegające ich jurysdykcji, aby określić ich wartość podatkową od nieruchomości. Po dokonaniu oceny, każdej nieruchomości lub działce gruntu nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który umożliwia katalogowanie nieruchomości w ewidencji podatkowej. Wysokość podatku, który płaci właściciel gruntu, zależy od wyceny nieruchomości. Chociaż metoda wyceny różni się w przypadku gruntów niezabudowanych i niezabudowanych, w procesie tym określa się rozsądną wartość rynkową działki, uwzględniając warunki lokalne. Podatki od nieruchomości są ad valorem – według wartości – więc im niższa szacunkowa wartość gruntu, tym niższe podatki od nieruchomości.

Ocena wolnych gruntów

Oceny podatku od nieruchomości są złożone, niezależnie od rodzaju wycenianej nieruchomości. Wolna ziemia stanowi wyjątkowe wyzwanie. Ogólnie rzecz biorąc, grunty są wyceniane według ich najwyższego i najlepszego wykorzystania. Może to nie być jego obecne użytkowanie, a przy pustej ziemi wszystko jest możliwe. Działka może zostać zagospodarowana pod domy wakacyjne, elektrownie, szkółki roślin lub jedną z wielu możliwości, w zależności od warunków zabudowy, udogodnień i lokalnych przepisów. Niektóre samorządy przyjęły specjalne kategorie dla wolnych gruntów. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, Twoja ziemia może zostać oceniona jako wiejska, komercyjna, mieszkalna lub naprawdę pusta, z których każda daje inny wynik wyceny. Inne czynniki wpływają na szacowaną wartość ziemi, na przykład jej powierzchnię.

Kary za brak płatności

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w swojej nieruchomości, czy nie, i niezależnie od tego, czy zarabiasz na niej, czy nie, jesteś prawnie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości. Właściciele gruntów, którzy padną ofiarą przestępstwa, stają w obliczu rosnącej skali kar. W zależności od hrabstwa lub gminy możesz spodziewać się grzywien, odsetek i ostatecznie utraty domu na skutek egzekucji.

Korzyści podatkowe

Nieszczęsny właściciel ziemi może się zrewanżować w postaci odliczenia podatku. Każdy, kto posiada nieruchomość w celach inwestycyjnych, może odliczyć podatek od nieruchomości od dochodu z wynajmu. Jeśli nie masz dochodu z wynajmu, możesz przenieść swoje zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości i inne wydatki, takie jak odsetki od kredytu hipotecznego i opłaty profesjonalne, z pustej działki, aby zrekompensować wszelkie zyski osiągane na innych nieruchomościach inwestycyjnych.

Więcej artykułów

Czy służebność wpływa na wartość ziemi? →

Jaka jest różnica między podatkiem od nieruchomości a podatkiem od majątku osobistego? →

Wyceń niezabudowaną ziemię →

  • Teksas, kontroler rachunków publicznych: podstawy podatku od nieruchomości w 2013 r
  • Biuro Analityków Legislacyjnych: Zrozumienie podatków od nieruchomości w KaliforniiHrabstwo Stearns, Minnesota: niezabudowane tereny wiejskie klasy 2BInman News: Posiadanie pustej ziemi zapewnia ulgi podatkoweJayne Thompson, były prawnik ds. Nieruchomości, pisze o prawie, komunikacji biznesowej i korporacyjnej, korzystając z 17-letniego doświadczenia w branży prawniczej. Posiada tytuł Bachelor of Laws uzyskany na Uniwersytecie w Birmingham oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego na University of East London.