Wytyczne dotyczące kredytów hipotecznych w Teksasie

Category: Możesz Pożyczyć
17 lutego 2021

Jedną z zalet mieszkania w Teksasie jest silny system regulacyjny chroniący konsumentów.

Jednym ze sposobów, który się objawia, jest więcej przepisów regulujących pożyczki pod zastaw domu.

To konserwatywne podejście wynika z długotrwałej ochrony praw własności przez państwo i jego unikalnej struktury tytułów regulującej wszystkie transakcje dotyczące własności prywatnej. Ma to wpływ na wiele zasad rządzących popularnymi narzędziami pożyczkowymi, oferującymi stałe oprocentowanie ryczałtu, który jest powszechnie stosowany przy remontach domów.

Państwo nawet nie zezwalało na pożyczki pod zastaw domu do 1997 r., A teraz ogranicza ich wielkość, więc właściciele domów chcący wykorzystać swój kapitał nie mogą nieumyślnie podejmować nadmiernego ryzyka. Ustawa konstytucyjna stanu Teksas z 1997 r. Znana jako sekcja 50 chroni konsumentów przed drapieżnymi pożyczkodawcami, dyktując surowe przepisy, zgodnie z którymi pożyczkodawcy muszą działać, z poważnymi karami za nieprzestrzeganie. Te wytyczne można również znaleźć w dokumencie Texas Home Equity Early Disclosure który otrzymuje każdy pożyczkobiorca po złożeniu wniosku o pożyczkę pod zastaw domu.

Wniosek o pożyczkę pod zastaw domu i wytyczne dotyczące pożyczki

Niektóre przepisy stanu Teksas dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw domu obejmują:

 • Ograniczenia dotyczące zadłużenia hipotecznego: Pożyczkobiorcy nie mogą być winni więcej niż 80 procent wartości rynkowej swojego domu z tytułu łącznych kredytów hipotecznych i hipotecznych. Oznacza to, że jeśli masz już kredyt hipoteczny w wysokości 40 000 USD pod dom o wartości 80 000 USD, możesz pożyczyć maksymalnie 24 000 USD. Jeśli saldo Twojego kredytu hipotecznego wynosi 65 000 USD, kredyt hipoteczny jest wykluczony, ponieważ saldo przekracza 80% wartości rynkowej. Jednak wraz ze wzrostem kapitału rosną dopuszczalne kwoty pożyczek; system działa na Twoją korzyść zwłaszcza wtedy, gdy wartość Twojego domu znacznie wzrosła od czasu wystawienia kredytu hipotecznego.
 • Zasada jednej pożyczki: pożyczkobiorcy mogą zaciągnąć tylko jedną pożyczkę pod zastaw domu w ciągu roku (niezależnie od tego, czy została spłacona wcześniej) i nie mogą uzyskać pożyczek wtórnych przed spłatą pierwotnej pożyczki pod zastaw domu. Dlatego ważne jest, aby w ciągu następnych 12 miesięcy kupować najkorzystniejsze oprocentowanie i pożyczać tyle, aby zaspokoić swoje potrzeby. Należyta staranność: Ze względu na wymogi dotyczące weryfikacji faktów pożyczki nie mogą zostać prawnie zamknięte przed upływem co najmniej 12 dni od złożenia wniosku przez pożyczkobiorcę i otrzymania oficjalnego powiadomienia o prawach pożyczkobiorcy. To powiedziawszy, proces zatwierdzania pożyczki zwykle trwa co najmniej 30 dni, o czym należy pamiętać, jeśli musisz mieć środki przed określoną datą. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten pozostaje mniej pracochłonny niż ubieganie się o kredyt hipoteczny. Ograniczone opłaty początkowe : pożyczkodawcy ograniczyli opłaty do 2% kwoty głównej pożyczki. Opłaty za ankiety, wyceny i tytuły nie są wliczone. Podstawowa zasada dotycząca miejsca zamieszkania: Twoja pożyczka dotyczy wyłącznie jednostki mieszkaniowej od jednej do czterech rodzin, w której mieszkasz, a nie Twojego drugiego domu lub wynajmowanej nieruchomości. Limity zabezpieczenia: pożyczkodawca nie może wymagać, aby jakiekolwiek aktywa inne niż dom były używane jako zabezpieczenie. Wymagana licencja: Z nielicznymi wyjątkami tylko upoważnieni pożyczkodawcy mogą udzielać pożyczek kapitałowych.Wytyczne dotyczące spłaty i zamknięcia kredytu hipotecznego

  Niektóre przepisy stanu Teksas dotyczące zamykania i spłaty kredytu hipotecznego obejmują:

  • Wyszczególnienie: Nie później niż dzień przed zamknięciem, pożyczkobiorca ma prawo do szczegółowego wykazu wszystkich opłat, punktów, kwoty głównej i odsetek do pobrania (pisemna zgoda pożyczkobiorcy może odstąpić od tego wymogu).
  • Okresy karencji: Po zamknięciu pożyczkobiorcy przysługuje trzydniowy okres karencji na anulowanie umowy bez kary lub opłat. Zgodnie z tym, wpływy z pożyczki nie mogą zostać dostarczone do 3 dni później. Przedpłata OK: Pożyczki pod zastaw domu mogą zostać spłacone przed terminem wymagalności bez kary lub dodatkowych opłat. Brak konwersji: pożyczki pod zastaw domu nie mogą zostać zamienione na inne rodzaje pożyczek. Wpływy należą do pożyczkobiorcy: Pożyczkodawca nie może wymagać od pożyczkobiorcy przeznaczenia wpływów z pożyczki na inne długi niepowiązane z kapitałem domu; pożyczkobiorca może faktycznie wykorzystać wpływy na dowolny zgodny z prawem cel. Brak zmian terminowych: pożyczkodawcy nie mogą wymagać spłaty pożyczki wcześniej niż zostało to uzgodnione na podstawie spadku wartości domu lub zalegania przez pożyczkobiorcę z inną pożyczką. Dwa rodzaje odsetek: pożyczkodawcy mogą zgodnie z prawem pobierać stałe lub zmienne odsetki od pożyczek pod zastaw domu; jasno wyrażaj zgodę. W Amplify pożyczki pod zastaw domu (pożyczki ratalne) oferują stałe stopy procentowe, podczas gdy HELOC oferują zmienne stopy procentowe. Zasady dotyczące miejsca zamknięcia: Pożyczkę można zamknąć tylko w stałym biurze pożyczkodawcy, firmy tytułowej lub pełnomocnika. Zamknięcie osobiste: sam pożyczkobiorca (nie jest pełnomocnikiem) musi uczestniczyć w zamknięciu pożyczki.Zainteresowany pożyczką pod zastaw domu?

   Amplify Credit Union oferuje warunki na 5, 10, 15 i 20 lat, z funduszami dostępnymi cztery dni po zamknięciu i bez kar za wcześniejszą lub dodatkową spłatę kapitału.