Buisness Center Club zgłasza swoje pomysły dla «frankowiczów»

Temat: Opony hipoteczne

  • Raty kredytów frankowych mogą wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Coraz mniej kredytów we frankach
  • Przegląd prasy. Frankowiczom trudno wygrać z bankami
  • Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia to nierealne
  • Pomoc dla frankowiczów. Rząd pozytywnie o prezydenckiej ustawie

"Banki konstytuują nie tylko ważną część gospodarki, ale są także instytucjami zaufania publicznego. Muszą w obecnej sytuacji brać na siebie współodpowiedzialność zbytnio udzielane kredyty" - stwierdza BCC. I przedstawia reguły, które mogłyby pomóc zarówno “frankowiczom”, jak i kredytobiorcom w innych walutach.

Autorami dokumentu są prof. Stanisław Gomułka, dr Stanisław Kluza oraz Emil Muciński. BCC twierdzi w nim, że nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego, pociągnął zbyt sobą drastyczne podwyższenie ilości kapitału do spłaty. Niejednokrotnie także do poziomu lepszego niż wartość zakupionej posiadłości. Wobec tego pojawił się ryzyko przejmowania przez bank większości takich nieruchomości.

Pomysły BCC

UOKiK zapytał banki, jak idą na rękę "frankowiczom". To ich odpowiedzi

Zdaniem BCC, ograniczenie kosztów tegoż problemu dla kredytobiorców, instytucji bankowych i całej gospodarki należy oprzeć na następujących prawami:

1. Ograniczenie kosztów powinno nastąpić na mocy zmiany umów, w rezultacie negocjacji przeprowadzonych między bankami a kredytobiorcami.

2. Propozycje pomocowe ani trochę odrzucić powinny obciążać podatników, czy dyskryminować kredytobiorców mających obciążania w innych walutach (także złotówkach).

3. Autorzy stanowiska wymieniają zasady systemowe jakie należy zlikwidować, to znaczy: bankowy tytuł egzekucyjny; zobowiązanie kredytobiorcy całym majątkiem; dużą opłatę sądową, która, w mniemaniu autorów, jest barierą w dostępie do procesu sądowego z bankiem dotyczącego pożyczki hipotecznego; dużą dowolność w ustalaniu spreadów.

Eksperci zwracają uwagę na asymetrię w siłach negocjacyjnych dzięki linii bank-klient, na zaleta tego pierwszego.

4. Banki powinny brać wyższą odpowiedzialność za udzielane forex. Tak, aby uniknąć problemów, z którymi mamy aktualnie do czynienia. Zapobiec wstecz miałoby uczestniczenie banków w ryzykach oraz kosztach wraz z nimi powiązanych.

Autorzy podkreślają możliwość interwencji ciebie. Jest bowiem ono po stanie i powinno skonstruować takie mechanizmy, które wzmocnią siłę negocjacyjną klientów, a także pozwolą rozłożyć ewentualne straty finansowe na lata.

Banki sprzedawały franki, których nie miały? "Problem nie tam, dokąd szuka go prof. Modzelewski"

5. BCC oczekuje przekazania większej inicjatywy w proponowaniu rozwiązań w ręce nadzoru finansowego. Na czele, jakiego stoi Andrzej Jakubiak, natomiast decyzje powinny być wynikiem współpracy z Ministerstwem Zasobów, oraz Narodowym Bankiem Naszym.

Takie zmiany, widziane są przez autorów stanowiska jako swoisty test współpracy na linii KNF-bank centralny-resort finansów.

6. Obserwując wypowiedzi analityków można zauważyć, że dostrzegają pozytywne fundamenty polskiej gospodarki, co być może przynieść znaczne umocnienie złotego w stosunku do franka szwajcarskiego. To, rzecz jasna, powinno doprowadzić do zmniejszania miesięcznych rat i kwoty zadłużenia kredytobiorców.

Po raz kolejny, zwraca się do tego uwagę na wyspecjalizowanie sektora bankowego po zarządzaniu ryzykiem. Stąd, jak na przykład czytamy w stanowisku, “sektor bankowy powinien zmierzyć się z oceną, oszacowaniem i zarządzaniem tym ryzykiem, dostosowując swoje działania do tego scenariusza, aby obniżyć koszty kredytów mieszkaniowych po swojej stronie i po stronie klientów”.

Pomoc techniczna

Zdaniem BCC, możliwe jest przy ujemnym oprocentowaniu LIBOR, aby odbiorca płacił ratę odsetkową dzięki poziomie marży. Doprowadziłoby wówczas w dalszej konsekwencji, do odwiedzenia pomniejszenia kapitału pozostałego do odwiedzenia spłaty.

Złocisty osłabia się. Frank zbyt 3, 88 zł

Dodatkowo, banki powinny przyjąć w charakterze punkt odniesienia tzw. warsztaty NBP. Dotyczy to aplikowanych przez sektor bankowy ogromnych kosztów przewalutowań rat i kredytów, mimo kolejnych upomnień kierowanych przez KNF i UOKiK.

Ponadto, po konsekwencji przyjętych działań, umorzenie części kredytu, banki muszą postrzegać nie jako utratę, lecz koszt działalności operacyjnej, informuje BBC.

Business Centre Club istnieje od czasu 1991 roku. Jest najogromniejszą w kraju organizacją poszczególnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC są największe korporacje krajowe i obce. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, medycy, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju ekonomii i pomocy przedsiębiorcom.